Sri Lanka Moor Family Genealogy

Ahmed Lebbe Marikar - Family #10

1 Ahmed Lebbe Marikar

   2  Hameed Lebbe Marikar Ahmed Lebbe Marikar

       3  Shamsi (Samsudeen) Lebbe Marikar Hameed Lebbe Marikar

            4  Aliya Marikar Shamsi Lebbe Marikar

                     5  Zainambu Nachiya Aliya Marikar + Aboobucker (71)
                       6  Aboobucker Muhammad Hasheem (Pokiri) + Rukiya Periya Thamby Abdullah (93)

                              7  Nasoordeen Hasheem + Sithy Sanoofa (Veyangalla)

                              7  Kubra Hasheem + Nizar

                                    8  Sadoona Nizar 1937 + Muhammad Abdul Rauf Misbah 1925 (13,50,70,93,102)

                                          9  Fathima Nizreen Misbah 1956 + Muhammad Imthiaz Azeez (314)

                                             10  Afkham Azeez + Tasleema Mueenudeen (g/d of Dr. Shaideen, of Castle Lane, Colombo 4, Family #244)

                                                 11  Zainab Azeez

                                                 11  Zahra Azeez

                                                 11  unborn Azeez

                                             10  Afraz Azeez

                                             10  Bilaal Azeez

                                             10  Ayoub Azeez

                                          9  Fathima Fazeena Misbah: + Name not known

                              7  *2nd Spouse of Kubra Hasheem: Mahboub Abubakr

                                    8  [189] Muhammad Fahim Mahboob + [190] Fathima  Rinza Dhahlan (71)

                                    8  Markil Mahboob

                              7  Sithy Fathima Hasheem, d:Feb 2007 + Matheen Ghouse (30,60,70)

obit: SITHY FATHIMA GHOUSE  - Wife of Marhoom Abdul Matheen Ghouse, beloved mother of Shahul Hameed,Mazhar, Miqdam and Miswar, mother-in-law of Marhooma Farilla, Ryhan and Zulfiya. Janaza leaves residence at 10 a.m. for Burial to Maligawatte Muslim Burial ground. 36/5, Galle Rd., Bambalapitiya. DN Thu Feb 22 2007

                                    8  Shahul Hameed Ghouse + Farilla Kamil (40)

                                          9  Rumaila Ghouse

                                          9  Faika Ghouse

                                          9  Faliha Ghouse

                                    8  Mazhar Ghouse + Ryhan Aziz (52,69,140,142)

                                          9  Sharmil Ghouse

                                          9  Navid Ghouse

                                          9  Aslam Ghouse

                                          9  Nishard Ghouse 

                                    8  Miqdam Ghouse + Zulfiya

                                    8  Miswar Ghouse

                              7  Muhammad Hashim Muhammad Dhahlan JP + Sithy Amina Gaffoor

                                    8  [190] Fathima Rinza Dhahlan + [189] Muhammad Fahim Mahboub

                                    8  Fathima Rifka Dhahlan + Jawfer Sadiq Mugheeth (161)  

                                         9  Fathima Yousra Mugheeth
                                         9  Fathima Nusra Mugheeth
                                         9  Mohamed Amjad Mugheeth

                                    8  Fahima Rizna Dhahlan

                                    8  Muhammad Mohideen Rushdi Dhahlan

 

            4  (Shothi) Ahmed Lebbe Marikar Shamsi Lebbe Marikar d:1891 + Ponni Umma Aasiyah Umma

                  5  Sinnach Umma Ahmed Lebbe Marikar. + Ibrahim Lebbe Marikar

                        6  Abdul Cader I.L.M. + Johara Umma

                        6  Pathumuthu I.L.M. + Alim Ahamed W.M.

                        6  Habeeba Umma I.L.M. + Ahmed Aly C.M.

                            7  Ahmed Aly Muhammad Ramiz

                            7  Ahmed Aly Muhammad Razee

                            7  Saeeda Umma Ahmed Aly + Wapu Lebbe Muhammad Thaha

                                 8  Zarook Thaha + Miss I.L.M. Abdul Hassan (Sufi)

                                 8  Farook Thaha + Miss W.L.A. Hameed Alim (Khaleefathul Shazuli)

 

                  5  Meenach Umma Ahmed Lebbe Marikar + Idroos Lebbe Marikar (KG)

                      6  Abi Umma I.L.M. + Ahmed Ali C.M.

                      6  Johara Umma I.L.M. + Jainudeen S.L.

                      6  Nabeesa I.L.M. + Mohideen C.C.

                          7  Mohideen

                          7  Anver Mohideen

                      6  Muhammad Sheriff I.L.M. + Jeynambu M.L.M.

                      6  Abdul Cader I.L.M.

                          7  Abdu Cader Mohamed Anver + Fathima Zuhri Fuard (108)

                              8  Fathima Misriya Anver

                              8  Fathima Yasmin Anver

                              8  Fathima Marina Anver

                              8  Mohamed Mohideen Anver

                      6  [180] Mohideen I.L.M [181] Ummu Naima M.C.H. (13)

                          7  [182] Fouzul Hinaya +[183] Deen A.M.H.A.

                          7  [184] Sithy Himaya +[185] Muhammad Reyal

                          7  [186] Muhammad Hussain

                          7  [187] Abdul Cader + [188] Noor Hasheem A.K. (59)

                          7  [26] Muhammad Zavahir Mohideen + [25] Ummu Razeena Zainudeen (22,80)

                          7  [176 ] Muhammad Yousoof Mohideen + [175] Mumtaz Saheed

                       6  Sakeena ILM + Salih (Barber Salih)

                          7  Abdul Aziz + Noor Hidaya Alie (30)

                              8  Muhammad Ali Azeez + Gnei Roweena Jalal

                                  9  Mohamed Inshan Ali Azeez + Nizrina Sheriff

                                     10  Mohamed Fadhil Inshan Azeez

                                     10  Mohamed Aaqib Inshan Azeez

                                 9  Mohamed Imran Ali Azeez + Fathuma Shaira Magdon-Ismail (14) 

                             8  Hafeera Alie + Nizamdeen

                                 9  Faahima Nizamdeen

                                 9  Fiyaza Nizamdeen

 

                  5  Sithy Ghanima Ahmed Lebbe Marikar. + Meera Lebbe Marikar (STORE)  (239)

                      6  Abdul Azeez Meera Lebbe Marikar + Zulaiha Umma M.L.M.

                      6  Idroos Meera Lebbe Marikar + Juhriyath S.L.M.N.

                      6  Muhammad Mohideen Meera Lebbe Marikar + Zulaiha Umma M.L.M.

                           7  Muhammad Mohideen Larif (Nawala) + Sithy Ruzaika binthi-Ahmed bin-Hassan (111)

                                8 Ruzeeha Niroza Lariff + Abdul Ghaffoor Azeez

                                    9 Muhammad Rashad Yahya Azeez

                                8 Ayesha Howla Firoza Lariff + Muhammad Mowjood Muhammad Akram

                                    9 Sithy Sadeeka binthi-Akram

                      6  Aynul Marliya Meera Lebbe Marikar + Zubair M.H.M. (Bembi) (46,83)

                          7  Hamzath N.Z.M .+ Ummul Fukura C.L.M.M.

                          7  Ishak N.Z.M. + Pathumuthu S.D.H.M.S.

                          7  Fuznathus Shiraniya Ishak + Haaris

                               8  Zubair Ishak + Mazaya Fareed

                                   9  Abdul Hafeez Zubair

                                   9  Safiya Silmiya Zubair

                               8  Shaha Balgees Ishak + Hazari Hameed

                               8  Najeeb Ishak

                          7  Sithy Jezima N.Z.M. + Bishrul Ansari M.M. (Manjal) (46,82,83)

                               8  Samsudeen Al-Mecci Ansari + Aynul Faleela I.S.M.E.

                               8  Ummu Saliha Ansari + Saleh Waefathul Hamza Saleem (40)

                                   9  Muhammad Shazmin Saleem

                                   9  Fathima Minna Saleem + Shanooz Ozeer (40,61,63)

                                   9  Muhammad Shazleen Saleem

                               8  Husain-Ul Hamzath Ansari + Ayesha Fareena M.M.

                               8  Mifthiya Zubeida Ansari + Faiz Mahmood Muhammad (46,82,83,92)

                                   9  Fathima Farwin Muhammad + Muhammad Ali Noordeen m:1997 (24,40)

 

            4  2nd spouse of (Shothi) Ahmed Lebbe Marikar Shamsi Lebbe Marikar d:1891: + Ummu Kulthum Muhammad Raya (366)
 

                  5  Shamsi Lebbe Marikar Ahmed Lebbe Marikar + Zubeida U.L.M. (d/o Matta Oduma Lebbe Marikar)

                      6  Zohar S.L.M.1893-1966 + Ummu Razeena M.L.M 1893-1957 (Jemmi)

                          7  [252] Muhammad Hibshi Zohar + [253] Aynul Sharthiya Muhammad Ramiz (Jemmi)

                              8  Muhammad Humdhi Zohar + Sharifa Shakir

                          7  *2nd spouse of Muhammad Hibshi Zohar:+ Binthi Mazahima O.L.M.S. (Salonica)

                          7  [190] Muhammad Hilmi Zohar 1915-1977 + [191] Aynun Nawaziya Muhammad Thahir

                              8  [192] Muhammad Miftah Zohar

                              8  [193] Muhammad Nizam Zohar + Fouzul Hana Munsoor (d/o ISM Munsoor, Cheap Stores, Main Stret, Colombo 11)

                                  9  Nurul Kulzum  Zohar, b:10 Mar 1988

                                  9  Muhammad Thariq Zohar, b:2 Jun 2000

                              8  [194] Fathima Fahima Zohar

                          7  Muhammad Rifai Zohar, d:23 Nov 2008 + Khyrun Nissa Mohideen (Pilakotta) d/o M.I.M. Mohideen and Ummu Ruwaiza

RIFAI - ZUHAR ALHAJ MOHAMED Chairman M.I.M. Property Trades (Pte) Ltd, beloved husband of Khyrun Nissa, son of Marhoom H.S.M. Zohar and Marhoomah Ummu Razeena, son-in-law of Marhoom M.I.M. Mohideen and Marhoomah Ummu Ruwaiza, loving father of Ikram, Firaza, Fazniya and Infiyaz, father-in-law of Riyaza, Irfan Nalir, Mumthaz Zain (Riyadh) and Femidha, grandfather of Hafsah, Mafaz, Sarah, Aiysha, Zainab, Aslam, Aquilah, Nabeeha and Aasif, beloved brother of Noor Woleeda Muthassim and Marhooms Hibishi, Hilmy, Nafih, Zuhair, Razik, Nuzha, Noorul Zahriya and Faiza, brother-in-law of Missiriya Razeek Bin Ahamed, Nawaziya Hilmy, Noor Rahmah Nafih, Zumbra, Zuhair, Marhoom Ismail Mohideen and of Marhoomah Aynul Fauzuna Fauz, Marhooms Zacky Sheriff M.H. Mohideen, Kamil Shumsdeen, Muthassim Hamid, Aynul Sharthiya and Binthi Mazahima. Janaza took place on 24th November 2008 at Kuppiyawatte Muslim Burial Ground from 16/7, Mohideen Terrace, Ward Place, Colombo-7. SO Nov 30 3008

 

                              8  Muhammad Ikram Zohar + Riyaza

                              8  Firaza Zohar + Irfan Nalir

                              8  Fazniya Zohar + Mumthaz Zain

                              8  Muhammad Infiyaz Zohar + Femidha

                          7  Sithy Nuzha Zohar + Muhammad Zacky Sheriff (Thoplan) (112)

                          7  Noorul Zahriya Zohar + Hashim Mohideen M. (Mackinnon Mackenzie)

                              8  Sithy Mufeedha Mohideen + Razvi Mohideen M.B.H.

                              8  Hussain Muarris Mohideen

                              8  Muhammad Munawir Mohideen

                              8  Fathima Muzeena Mohideen

                              8  Fathima Mufeeya Mohideen

                              8  Muhammad Mutharif Mohideen

                              8  Muhammad Mulaffer Mohideen

                          7  Muhammad Nafih Zohar + Noor Rahma M.Y.M.M. (High Street, Col 6)

                              8  Fathima Ruzna Zohar

                              8  Ummu Fariza Zohar

                              8  Noor Mizhaza Zohar

                              8  Muhammad Faheem Zohar

                              8  Fathima Shamila Zohar

                              8  Muhammad Rushdi Hussain Zohar + Fahima Rifka

                                  9  Mohamed Rilwan Rushdi, d: Mar 13 2007

 

BABY  MOHAMED RILWAN    Beloved son of Mohamed Rushdi Nafih &  Fathima Rifka Rushdi, grandson of Marhoom M Nafih Zohar and Hajiani Noor Rahma Nafih and of Mr & Mrs M.A.M. Irshad, loving nephew of Ruzna Fariza, Mizhara, Faheem & Shamila and of Rasha, Razeeniya, and Rifaza.  Janaza leaves from residence   106/2, Sri Saranankara Road, Kalubowila Dehiwala at 8.00 a.m. on Wednesday 14th March 2007 for Burial at Dehiwala Muslim Burial Ground. DN Wed Mar 14 2007

                         7  Zumrathul Faiza Zohar + Samsudeen Kamil M. (Velli-Baba) (38)

                              8  Samsu Suhail Kamil + Fathima Muzeena Mohideen

                                  9  Fathima Sifara Suhail

                                  9  Sithy Fathima Shazma Suhail

                         7  Noorul Waleeda Zohar + Muhammad Hameed Muthassim

                              8  Muhammad Uzaifath Muthassim

                              8  Fathima Firza Muthassim + Ali Kamil Mousoom (19,366)

                                  9  Fathima Ayesha Kamil + Shamail Saheedullah b:1988 (20)

                                      10  Name Not Known, b:Aug 2016

                         7  Ahmed Zuhair Zohar + Sithy Zumra Haniffa (Lakhs)

                              8  Muhammad Inham Zohar + Fathima Rizkiya

                                  9  Mohamed Insaf Inham
                                  9  Fathima Izma Inham
                                  9  Mohamed Irham Inham
                                  9  Fathima Ifra Inham

                              8  Fathima Niroza Zohar + Isthishan Cassim (Shape Nana)
                                  9  Fathima Naflah Cassim
                                  9  Fathima Najma Cassim

                              8  Muhammad Infiyaz Zohar + Fathima Faizuna
                                  9  Fathima Ifsa Infyaz
                                  9  Fathima Ifsa Infiyaz
                                  9  Mohamed Imam Infiyaz

                                  9  Mohamed Imaadh Infyaz

                         7  Ahmed Razick Zohar

 

                      6  Thowfeek S.L.M. b:229.1894 + Mariambu Natchiya I.L.

                         7  Muhammad Thowfeek Samsudeen + Noorul Basheera

                             8  Sithy Naseema Samsudeen

 

                      6  Ummu Zofi S.L.M. d:1974 + Muhammad Ismail Ramiz d:1942 (Jemmi) (258)

                          7  Muhammad Ismail Ramiz

                          7  Muhammad Zuhair Ramiz

                          7  Muhammad Shuhaib Ramiz + Fathima Deen (99)

                              8  Sheryl Ramiz + Padmasiri Thrimanne (div)

                                     9  Ishan Thirimanne + Sheika

                                     9  Shannon Thirimanne

                                     9  Name Not Known

                               8  Sharmila Ramiz + Shehan Edirisinghe (div)

                                     9  Rehan Edirisinghe

                                     9  Sheran Edirisinghe

                          7  Azhara Ramiz + Muhammad Noor Mohideen

                              8  Noor Hameem Mohideen + Ramani

                              8  Ramiz Mohideen + Zeenathul Munawwara

                              8  Kurath Nissa Mohideen + Azeez

                              8  Aynul Rifaya Mohideen + Ahmed

                              8  Muhammad Rizwee Mohideen + Yasmeen

                              8  Reza Mohideen

                          7  Muhammad Hussain Ramiz d:1997 + Ummul Hafeela

                              8  Muhammad Ikram Hussain

                              8  Muhammad Aslam Hussain

                              8  Shahul Hameed Althaf Hussain

                              8  Fathima Rehana Hussain

                              8  Fathima Zohara Hussain

                          7  Rafeekathul Sireeha Ramiz, d:Oct 7 2014 + Mahmoud Muhammad Farouk, d:30-Mar-2003 (son of late Avoo Lebbe Marikkar Mahmoud and late Zumrath Umma)

 

obituary: FAROUK ­ AL­HADJ MAHMOUD MOHAMED FAROUK   (ex E.B. Creasy & Co.). Beloved husband of Rafeekathul Sirreeha, son of late Avoo Lebbe Marikkar Mahmoud and late Zumrath Umma, son­in­law of late Mohammed Ramiz and late Ummu Zophy, brother of late Sithy Cadeeja Zacky, loving father of Fazal, Shiraz, Feiroze, Rumi, Ifthikqar, Fazneena & Thabreez, father­in­law of Farhana, Sarah, Jazeela, Ifaza, Sabeera & Shahana, grandfather of Mehnaz, late Mazri, Imaad, Abdullah, Amal, Aneesa, Khadeeja, Shakoora, Israa & Aabid, uncle of Ahmed & Imtiaz Zacky, brother­ in­ law of Sulaiman and all of late Fathima Zohra, Ismail, Zabideen, Zuhair, Azhara Mohideen, Shuhaib, Hussain, Dahman & Iynul Sharthiya Zohar. The death occurred on 30th March, 2003 and Janaza took place on the same day at Dehiwela Muslim Burial Grounds. Family members thank all those who attended and assisted in numerous ways, and regret their inability to thank them individually.  
31, Sagara Road, Bambalapitiya, Colombo 4.  [Apr 2003]

 

                              8  Mahmood Fazal Farouk + Farahana Muhammad (123)

                                  9  Mehnaaz Farouk + Rifshan Thaha
                                      10 Abdul Malik Rifshan Thaha, born May 2013

                                      10  Name Not Known, b:2015

                                  9  Mazri Farouk d:1996

                              8  Shiraz Ahmed Farouk + Sarah

                                  9  Imaad Farouk

                              8  Feiroze Zulfiqar Farouk + Jazeela Samsudeen (38)

                                  9  Abdullah Farouk ..*1995 (triplets)

                                  9  Amal Farouk ..* 1995 (triplets)

                                  9  Aneesa Farouk ..* 1995 (triplets)

                              8  [2] Shumsur Rumi Farouk + [1] Fathima Ifaza Mansoor

                                  9  [251] Khadija Hajar Rumi Farouk, b:Jun 10 2002 (29 Rabi II 1423), Riyadh, Saudi Arabia
                                  9  Mohammed Farouk

                              8  [4] Ifthiqar Muhammad Farouk + [3] Fathima Sabeera Jiffry (81)

                                  9  [220] Shakoora Farouk 1996

                                  9  [220a] Israa Farouk

                              8  Zumrath Fazneena Farook + Muhammad Badurdeen (div) (91)

                              8  Thabreez Mahmood Farook + Shahana Shuaib

                                  9  Aabid Thabreez Farouk
                                  9  Maryam Thabreez Farouk

                                  9  Asmaa Thabreez Farouk, b:2016

                          7  Muhammad Sulaiman Ramiz + Honeya Ismail (95)

                              8  Muhammad Kyseen Sulaiman

                              8  Iflal Sulaiman

                              8  Hilal Sulaiman

                          7  Muhammad Dhahman Ramiz

                              8  Sunil Dhahman

                              8  Lal Dhahman

                              8  Cheryl Dhahman

                              8  Sonna Dhahman

 

                           7  Aynul Sharthiya Muhammad Ramiz (Jemmi) + Muhammad Hibshi Zohar

                              8  Muhammad Humdhi Zohar + Sharifa Shakir

 

                       6  Ummu Naima S.L.M. d:1950 + Mansoor M.Y.M. d:1952 (Mansoor Building)

                           7  Muhammad Yousoof Mansoor + Ayesha Halimdeen (128)

                              8  Shiyama Yousoof

                              8  Shiroza Yousoof

                              8  Muhammad Haluk Yousoof

                           7  [149] Muhammad Mansoor d:1998 + [148] Zeeniya Rasheed, d:Aug 12, 2018 

                              8  [150] Muhammad Gulshan Mansoor + [126] Fathima Hasina Alavi

                                  9  Fahada Mansoor + Zulkifli Munzir

                                  9  Son + Name Not Known

                              8  [151] Muhammad Nazdir Mansoor

                              8  [152] Fathima Najla Mansoor + Muhammad Faris Hameed (172)

                                  9  Farzan Hameed + Rukaiyya Hafeel (148) d/o Hafeel and the late Farzana Zahir

                                      10  Fahmida Hameed

                              8  [1] Fathima Ifaza Mansoor + [2] Shumsur Rumi Farook

                                 9  [251] Khadija Hajar Rumi Farook, b:Jun 10 2002 (29 Rabi II 1423), Riyadh, Saudi Arabia 

 

                       6  Abida S.L.M. + Ahmed M.L.M.

                       6  *2nd spouse of Abida: + Haniffa N.D.M.

 

                       6  Sithy Suhaila + Samsudeen A.R.M.

                           7  Noor Zanooba Samsudeen d:1997 + Muhammad Razik Salahudeen

                              8  Fathima Zaahida Salahudeen

                              8  Sithy Ziyada Salahudeen

                           7  Mumtaz Samsudeen

                           7  Zulfath Samsudeen

 

                       6  Ahamed S.L.M. 1906-1977 + Sithy Raliya OLMALM (30)

                           7  Mohamed Shums Lebbe Marikar + Therese Wijewardena

                              8  Rovina I I Shums + Ismet Mubarak Thaha (40)
                                  9  Abdullah Thaha
                                  9  Adil Thaha

                              8  Roshan H R Shums + Shaba Farook

                                  9  Saliha Shums
                                  9  Shakir Shums
                                  9  Sara Shums

                              8  Rifka R Shums + Tuan E Dane
                                  9  Hisham  M Dane
                                  9  Dilshard Dane

                              8  T Falih Shums Ahamed + F Ruzna Abdeen
                                  9  Amber Talia Shums
                                  9  Shawn Zacky Shums

                           7  Noor Thaha Ahamed + Unsun Cader Sanoon (95)

                              8  Fathima Rizna Thaha + Halal Fuard

                              9  Muhammad Irfan Fuard

                              9  Fathima Khadija Fuard

                              8  Rushdi Thaha

                              8  Saffraz Thaha

                           7  Ne'math Subaida Ahamed + Feiroze Cassim (40)

                              8  Fathima Zulaiha Feiroze

                              8  Muhammad Ismail Feiroze

                           7  *2nd spouse of Ne’math Subaida: Omar (UK)

                           7  Bathul Ahamed + Ahmed Mashood

                              8  Shenaz Ahmed

                              8  Suraz Ahmed

                           7  Fathima Mumtaz Ahamed + Wilson D. (UK)

                              8  Steven Wilson

                              8  Kevin Wilson

                           7  Bisreeya Zaharana Ahamed, b:25 Feb 1948, d:27 July 2008 + Firoze Salim Ibrahim 20-Feb-1948 (11,12,40)

                              8  Fathima Fawaza Ibrahim + Rifath, m:Aug 9 2008

                           7  Muhammad Raffai Ahamed + Faiza

                           7  Inam Akhil Ahamed, d:Nov 5 2008+ Zarana Sanoon Cader (93,106)

 

obit: AHMED - INAM AKIL Son of late S.L.M.H. Ahmed (Rahman Bros) & late Sithy Raleeha, beloved husband of Rozanna, Zarana, father of Milhan, Arafath, Najla, late Imran, Azwer & Siraj, father-in-law of Rameesa, Mariam, Tania, Femina, son-in-law of late Sanoon Cader & late Iyna Cader, brother of Shums, Thahar, Neemath (UK), Bathu (USA), Mumtaz (UK), late Bishni, late Raffai, Haddad (UK) & Badri, brother-in-law of Therease, Unsoon, Omar (UK), Derek (UK), Firoze (Saudi Arabia), Faiza, Azra, late Ansar Fuard, Farana (Australia) & Rushna (Australia). Janaza will take place on Wednesday 5th Nov at 10 a.m. Kuppiyawatte Muslim Burial Ground. 52, Frazer Avenue, Dehiwela. DN Wed Nov 6 2008

 

                              8  Milhan Akhil Inam + Aruni

                              8  Arafath Akhil Inam + Femina

                              8  Imran Akhil Inam, d:Oct-2003
 

obit: AHKIL ­ IMRAN.   Son of Inam Ahmed and Zarhana, brother of Milhan, Arafath, Najlah, Azver and Siraj, brother­in­law of Aruni and Femina, nephew of Rozana, grandson of late S.L.M.H. Ahmed, late Hajiani Sithy Raleeha Ahmed, late Sanoon Cader and late Hajiani Eyna Sanoon Cader. Janaza took place on Friday the 31st­10­2003 at Kupiyawatha Muslim Burial Ground. 48/A, Frazer Avenue, Dehiwela.
 

                              8  Najlah Akhil Inam

                           7  *2nd spouse of Inam Akhil: + Rozanna Sanoon Cader (93,106)

                              8  Azwer Akhil Inam

                              8  Siraj Akhil Inam

                           7  Muhammad Ghouse Haddad Ahamed + Fathima Azra

                              8  Inthikab Haddad

                              8  Fadeena Haddad

                           7  Fathima Badriya Ahamed + Ansar Fuard, d:4-May-2002 (59,70,93,102)

                              8  Asif Fuard

 

                       6  Muheeth S.L.M. d:1951

 

                       6  Abdul Rahman S.L.M. 1913-1973 + Fathima Hanoon Cassim Lebbe Marikar d:May-2002 (95)

                           7  Rasool Ahmed Rahman+ Yasmin Hassim (40)

                              8  Fathima Hafsa Rahman

                              8  Muhammad Hadi Rahman

                              8  Sara Hanoon Rahman

                           7  Zeenathun Naeema Rahman + Muhammad Fazli Nizar Dr. (40,64,115)

                              8  Raslaan Nizar

                              8  Hisham Nizar

                              8  Hilal Nizar

                           7  Fathima Fareena Rahman + Muhammad Faraj Hameed (172)

                           7  Madeenathun Naeema Rahman

                           7  Muhammad Miftha Rahman

                           7  Muhammad Rifdhi Rahman

 

                  5  Abdul Hameed Ahmed Lebbe Marikar: + Moomina Umma P.T.M. (80)

                  5  *2nd spouse of Abdul Hameed Ahmed Lebbe Marikar + Rahila Umma OLMALM Alim (30)

                       6  Razeena Umma A.H.M. + Abdul Rahman A.L.M. (Kuruku Koli) (101)

                           7  Muhammad Sufiyan A.R.

                           7  Muhammad Dhahlan A.R.+ Sithy Nasooha K.B.M.Ismail

                              8  Noor Fareeda Dhahlan + Muhammad Basheer Ahamed

                                 9  Muhammad Basheer Ahamed

                                 9  Fathima Basheer Ahamed

                              8  Muhammad Rizvi Dhahlan

                           7  Sithy Zanooba A.R.+ Zarook A.R.M.S. Dr. (Weligama)

                              8  Zufer Zarook

                              8  (daughter) + Dr. A.R.M. Salihu (Kurunegala)

                           7  Sithy Marzoona A.R.+ Naleer M.S.M. (Bookseller) (81)

                              8  Fowzun Naima Naleer + Jiffry

                              8  Mufti Naleer + Mahliya Shanaz Deen (81)

                              9  Name not known

                              8  Mizhar Naleer

                              8  Maziya Naleer

                              8  Aynul Yakeena Naleer

 

                       6  [89] Junaid A.H.M.+ [88] Noor Nazeela Sheriff 1903-1994 (13,108)

                           7  [90] Aynur-Riyaya + [91] Salih M.I.M.

                              8  [92] Fathima Muzni Salih

                              8  [93] Fathima Farooza Salih

                           7  [94] Muhammad Junaid Muhammad Mohideen d:Sep 9 2004 + [95] Aynul Hareeza Uvais (d/o LMM Uvais Hajiar)(259)

 

MOHIDEEN ­ MOHAMED JUNAID MOHAMED   Beloved husband of Aynul Hareeza, son of late Mr & Mrs Mohamed Junaid, son ­in­ law of late Mr & Mrs L.M.M. Uvais, father of Noorul Sharmila, father­ in­ law of Reza Sameen, grandfather of Shazra, Safraaz, Ruzna and Haaziq, brother of Mumtaz, Badri, Nazni and Niloufer, brother­ in­ law of Sithy Mufakira, late Ummu Shafeeka, M. Rushdi Uvais, Husniya Aziez and Rizmy Uvais. Janaza took place on Thursday 9th September at   Dehiwala Muslim Burial Ground.  SO Sep 12 2004                          7  [96] Badry-Nissa Junaid + [97] Abdul Hameed Mohideen (16,82)

                              8  [98] Hisham Mohideen + Mizli Halleem (242)

                              8  [99] Zulaiha Mohideen

                              8  [100] Nihad Mohideen

                           7  [101] Mumtaz-Jamal Junaid, d:Mar 9 2016 + [102] Jiffry M.M. d:Sep 24, 2017 (81)

Obit:

MAHROOMA HAJJIYANI MUMTAZ JAMALA. Inna Lillahi Wa Inna Ilaihi Rajioon. Beloved wife of Al Haj Hassan Jiffry. Daughter of late Al Haj A.H.M. Junaid and late Hajiani Mohamed Sharif Noor Nazila, daughter-in-law of late S.H.M. Nakeem and late Yoosuf Alim Noor Mahliya, loving mother of Hajiani Shehama, Sherooza, Sharmila, Shehara, Hajjiani Sabeera, Al Haj Sabry and Al Haj Hussain, mother-in-law of Al Haj Husnul, Sabry, Reza, Muinuddin, Al Haj Ifthikqar, Ziyani and Mumtaj, much loved grandmother of Al Haj Isran, Hajiani Kameera, Sabeeh, Sajjed, Sader, Shazra, Ruzna, Shafraz, Haziq, Siddika, Yusra, Yusuf, Shakoora, Israa, Sakeenah, Hassan, late Zikra, Humairah, Haziqa and Spouses of the married grandchildren: Ifraz, Zainab, Rifadh and Shahreen, darling great grandmother of Qadira, Rashidah, Saeed, Zaeem, Raaed, Inaara and Baby Shaheem, sister of late Ayne, late Al Haj Mohideen, Hajiani Badurunissa (Badry), late Hajiani, Nazneen and Hajiani Nilufer, sister-in-law of Hajiani Hareeza, late Salih, late Hameed, late Waffa, late Idroos, Mawahib, late Safiya, Ojeeda, Ismail, Samsudeen, Mihlar, Zareena, late Mansoordeen, Macky, late Roozy and Ruzeena, left Darul Fana peacefully on 9th March 2016 (Hijri 1437 Jamadul Awwal 29). Janaza took place at Dehiwela Muslim Burial Ground on 10th March. No. 31/1, Sagara Road, Bambalapitiya, Colombo 4. Tel: 011-2596248. 047551 Sunday Observer Apr 3 2016

 

                              8  [103] Fathima Shyama Jiffry + [104] Husnul Hana             

                                  9  Ishran

                                  9  Kameera

                              8  [105] Fathima Sherooza Jiffry + [106] M Sabry Suhail (13)

                                  9  Sabeh Suhail

                                  9  son

                                  9  son

                              8  [107] Fathima Sharmila Jiffry + [108] M Reza Sameen (116)  

                                  9  Shazra Sameen

                                  9  Sarfraaz Sameen

                                  9  Ruzna Sameen

                                  9  Haaziq Sameen

                              8  [109] Fathima Shehara Jiffry + [110] Muinudeen bin-Muhammad (111)

                                  9 [221] Siddeeka binth Muinudeen

                                  9  daughter

                                  9  son

                              8  [3] Fathima Sabeera Jiffry + [4] Ifthiqar Muhammad Farouk

                                  9 [220] Shakoora Farook 1996  

                                  9 [220a] Israa Farouk

                              8  [111] Muhammad Sabry Jiffry + Name Not Known

                                  9  daughter

                                  9  son

                              8  [112] Muhammad Hussain Jiffry + Name Not Known

                                  9  Name Not Known

                                  9  Name Not Known

                           7  [113] Nazneen Junaid d:May 30 2015 + [114] Waffa I.L.M. , d:Jun 19, 1990
                              8  [115] Muhammad Rizwan Waffa

                              8  [116] Fathima Rizwiya Waffa

                              8  [117] Muhammad Rushdi Waffa

                              8  [118] Muhammad Ruzaik Waffa

                           7  [119] Niloufer Junaid + [120] Muhammad Idroos Anis (20,90)

                              8  [121] Muhammad Faizal Idroos

 

                       6  Noor Zahira A.H.M. + Hashim S.L.M.

                           7  Muhammad Sulaiman Hashim + Azeema Salahudeen (128)

                              8  Zeeniya Sulaiman + Muhammad Frouze Saheed (14)

                                  9  Bathool Saheed

                                  9  Shameema Saheed

                              8  Muhammad Azeemudeen Sulaiman

                              8  Muhammad Izhar Sulaiman

                              8  Rehana Sulaiman

                           7  Muhammad Zareen Hashim (CGR) + Mackiya Saheed (Talduwa)

                              8  Akram Zareen + Sithy Maleeha Farook

                                  9  Muhammad Murshid Akram

                                  9  Muhammad Naguib Akram

                                  9  Fathima Sheharazade Akram

                              8  Najeem Zareen + Nabila Hussain

                              8  Shaha Zareen

                           7  Muhammad Nawaz Hashim JP + Naseema A.L.M.M.

                              8  Irshad Hussain Nawaz + Fawzia Moosin (d/o the late Moosin Hajiar of De Kretser Place, Colombo 4)

                                  9  Fathima Fizna Irshad + Riyaz Rauff (Toronto, Canada)

                                     10  Rushdi Riyaz

                                     10  Rehab Riyaz, b:1997

                                  9  Muhammad Imran Irshad

                           7  Muhammad Ozeer Hashim + Sithy Rawla A.L.M.M.

                              8  Muhammad Mohideen Ozeer

                              8  Muhammad Rafi Ozeer

                              8  Muhammad Ifthikar Ozeer

                              8  Muhammad Imthiaz Ozeer

                           7  Sithy Rahila Hashim + Jaward M.F.A. (50)

                              8  Muhammad Iqbal Jaward + Fathima Riyaza Mohideen

                                  9  Fathima Mazneena Iqbal

                                  9  Ahmed Shamli Iqbal

                              8  Muhammad Inayath Siddiqui Jaward

                              8  Fathima Afreeha Jaward

                              8  Ahmed Aflal Jaward

                           7  Muhammad Muzammil Hashim + Ummu Safiya A.R.M.Lebbe (Malwana)

                              8  Muhammad Ismeth Muzammil + Fathima Jesmin Nasir

                              8  Fathima Dina Muzammil + Ameen Ilyas Haji, d:Apr 30 2016, Colombo

 

                       6  Ummu Naleefa A.H.M. + Zahir A.H.M. (Manjal) 

                           7  Izzun Naleer + Navirathul Khairiya, d:Sep 2007 

                               8  Mohamed Hashim Naleer + Sithy Suhaila Wadood

                                   9  Mohamed Shakir Hashim + Safiya Ghouse (d/o Fathima Rifka Rauff – Thoplaan)

                                      10  Leena Aamina Shakir (born in Melbourne)

                                  9  Fathima Hishama Hashim 

                              8  Sadun Naeema Naleer + Shiraz Salih  

                                  9  Ahmed Shazad Salih + Shanika

                                      10  Chahel Shazad Salih

                                 9  Ahmed Saajid Salih 

                             8  Rushana Nizreen Naleer

                             8  Razia Nuzhath Naleer + AWM Faizal  

                             8  Ajmal Hamid Naleer  + Chrishamani

                                 9  Shehara Ajmal Naleer

                                 9  Shamila Ajmal Naleer

                        7  Sadun Naima Zahir

 

Obit: NALEER - NAVIRATHUL KHAIRA Wife of Marhoom Izzun Naleer, daughter of Marhoom U.L.M. Hasheem and Marhooma, Sithy Hareerah, daughter-in-law of Marhoom, A.H.M. Zahir and Marhooma Ummu Naleefa, sister of Marhooma Sithy Faleela and Marhooma Ayshathul Noor, sister-in-law of Marhoom M H M Zaheer and Marhoom M H M A Cader, mother of Hashim (Dubai), Sadun Naima, Rooshana, Razia and Ajmal, mother-in-law of Shiraz Salih, Faizal Wahid and Shuhaiba, expired. Janaza took place on 18th September 2007. 31A, Vaverset Place, Colombo 6.  SO Sep 23 2007

  

                       6  Ummu Jazeela A.H.M. + Cassim A.H.M. (Yakka) (17)

                           7  Fathima Hanoon Cassim + Ahmed Mohideen

                              8  Fathima Hani Mohideen + Ahmed Husain Ghouse 1951 (20,30,46,60,70,90,93)

                                  9  Muhammad Sa'ad Ghouse

                                  9  Fathima Zeenath Ghouse

                                  9  Rukaiya Ghouse

                                  9  Khalid Ghouse

                              8  Muhammad Azmi Mohideen + Shameera Azeezdeen

                              8  Haadhiya Mohideen

                              8  Rizna Mohideen

                           7  Hussain Sirri Cassim Dr (FRCS).+ Fathima Rizona Hathy

                              8  Mariam Cassim + Muhammad Imamudeen Muhammad Shamil (173)

                              8  Mufeeza Cassim + Husain Shiham Ghouse (20,30,46,60,70,90,93)

                                  9  Muhammad Ghouse b:May-18-2001

                       6  Rafeek A.H.M.+ Shafika A.H.H. (d/o Thorai-adi Abdul Hameed Hajiar)

                           7  Suhadha Rafeek + Moosin A.R.M.S.M.

                           7  Hussain Fahmy Rafeek

                           7  Rifky Rafeek

                           7  Mufaakira Rafeek

                       6  [142] Ashroff A.H.M.+ [141] Noor Marzooka Sheriff (13,108)

                           7  [143] Farahana Ashroff + [144] Mansoor Y.L.M. (Attorney-at-Law)

                              8  [145] Muhammad Rumzi Mansoor

                              8  [146] Muhammad Rumi Mansoor (d:1995)

                           7  [147] Sheriff Fahmy Ashroff  

 

                  5  Amsa Umma Ahmed Lebbe Marikar, b:1868 + Muhammad Ali M.I. first Muslim JP and Consul for Persia (108)

                       6  Ismail M.A.M.+ Ummul Ayesha A.L.M. (sister of A.L.M. Saduma family #23) (190)

                           7  Muhammad Abdullah Ismail + Sithy Alawiya A.M.H.M.H. d:Jan 12 2005 (13)

                              8  Haniffa Abdullah + Firoz Abdeen

                              8  [210] Mirza Abdullah + [211] Muhammad Shafeek Ameen (13)

                           7  *2nd spouse of Muhammad Abdullah Ismail: + Sithy Saleema Mahamood, d:Apr-12-2002 (108,128)  

 

obit: ISMAIL - HAJIANI SITHY FATHIMA (SALEEMA)   Inna Lillahi Wa Inna Ilaihi Rajioon. Wife of Marhoom Al-Haj Mohamed Abdulla, Mohamed Ismail (Dulla) J.P.U.M. mother of Zainab, Salma and Maimoon, grandmother of Yakoob, Zaithoon, Zeenath, Althaaf and Thabith, stepmother of Mirza and Haniffa, daughter of A.L.M. Mahmood and Zulaiha, eldest granddaughter of Mr & Mrs A.B. Casie Lebbe of Kandy, sister of Shafeek, Zareena, Zavahir and Zahar, mother-in-law of Zainudeen, Favaz and Anil, sister-in-law of Ummu Azeez, Sithy Jabir Cader, Cassim Ismail, Munthaha, Cader and Ayesha. Died on Friday 12th April, 2002. Janaza took place on the same day at Jawatte Muslim Burial Ground.   'Windermere", Dampe, Madapatha, Piliyandala and 11, Gregory Place, Dehiwela.
 

                              8  [400] Zeinub Abdullah + Haroon Luthfi Bin-Ahmed (div) (111)

                                  9  Yaqoob bin Haroon

                                  9  Zaitoon bin Haroon

                                  9  Zeenath bin Haroon

                              8  *2nd Spouse of [400] Zeinub Abdullah: + Muhammad Razeen M Zainudeen (80)

                              8  Salma Abdullah + Ifthikar Fakir (div)

                              8  *2nd Spouse of Salma Abdullah: + Fawaz Abdeen

                                 9  Muhammad Thabit Azad Abdeen

                              8  Mymoon Abdullah + Imthiaz Fakir (div)

                              8  *2nd Spouse of Mymoon Abdullah: + Naushad Ismail (div)

                                 9  Ahmed Afthab Naushad

                              8  *3rd Spouse of Mymoon Abdullah: Surath Fonseka

                           7  Ummu Kulzum Ismail + Azeez A.M.A. (201)

                              8  Marina Zulfikhar Azeez + Ifthikar Ismail (173)

                                 9  Muhammad Murad Ismail

                                 9  Muhammad Riyadh Ismail

                              8  Muhammad Ali Azeez

                              8  Iqbal Azeez

                           7  Sithy Fathima Ismail + Muhammad Jabir Abdul Cader (80)

                              8  Ayesha Cader + Faiz Hasheem (59,191)

                                 9  Fathima Rushana Hasheem + Naufel Cassim

                                     10  Nadira Naufel Cassim

                                     10  Omar Naufel Cassim

                                 9  Sithy Renuza Hasheem + Bary Jaleel

                                     10  Idris Barry Jaleel

                                 9  Muhammad Jamaldeen Riaz Hasheem

                              8  Fahmy Cader + Raina Jaleel (98)

                                 9  Shihara Cader

                                 9  Son + Farah Zarook + Fahmy Caders son, m:Oct 24 2009

                              8  Aida Cader + Feizal Waffarn, Dr. (div) (80)

                              8  2nd Spouse of Aida Cader + Name Not Known (Lebanon)

                              8  Imthiaz Cader + Raisa Jaleel (98)

                           7  [17] Muhammad Cassim Ismail + [16] Alaviya Hussain

                              8  [18] Muhammad Ali Cassim

 

                       6  Moomin Umma M.A.M. + Mohideen M.H.M.

                           7  Muhammad Mohideen + Ayn Cassim d:May 10 2013

                              8  Inneth Muhammad + Muhammad Zubair Caffoor (80)

                                 9  Muhammad Azmath Caffoor

                                 9  Thalib Caffoor + ShaheedaAziez

                                     10  Aaliya Caffoor

                              8  Ilham Muhammad + Majeed Abdul Cader (21,96)

                                 9  Ummu Hasna Cader + Rumaiz Mohideen (40)

                                     10  Maleeha Mohideen

                                     10  Nabeeha Mohideen

                                 9  Hasmin Cader + Asif Sheriff m:21-Jul-2006 (20,30,60,70,90)
                                     10  Nuha Mariam Sheriff
                                     10  Manal Noor Sheriff

                                 9  Hanim Cader + Yusri Omer s/o Architect Ansari Omer & Nazeera, Kandy

                           7  Haniffa Mohideen

                           7  [6] Yousoof Mohideen + [5] Badry Hussain

                              8  [7] Llaman Yousoof + [8] Shahjahan Ismail Azeez (41)

                                 9  [9] Ibrahim Sirri Azeez

                                 9  [10] Shaheeda Azeez

                              8  [11] Minna Yousoof+ [12] Muhammad Nazrul Sheriff (96)

                              8  [13] Hafsa Yousoof + [14] Hamza Sulaiman, Dr.  

                                 9  [15] Muhammad Hussain Sulaiman

                                 9  [15a] Aqil Sulaiman

                                 9  [15b] Akram Sulaiman

 

                       6  Hussein M.A.M.+ Ayesha Umma Abdul Caffoor (80)

                           7  [5] Badry Hussein, d:Dec 2008 (see appreciation below) + [6] Yousoof Mohideen

                              8  [7] Llaman Yousoof + [8] Shahjahan Ismail Azeez

                                 9  [9] Ibrahim Sirri Azeez

                                 9  [10] Shaheeda Azeez + Thalib Caffoor

                                      10  Aaliya Caffoor

                              8  [11] Minna Yousoof + [12] Muhammad Nazrul Sheriff (96)

                              8  [13] Hafsa Yousoof + [14] Hamza Sulaiman, Dr.

                                 9  [15] Muhammad Hussain Sulaiman

                                 9  [15a] Aqil Sulaiman

                                 9  [15b] Akram Sulaiman

                           7  [16] Alaviya Hussein + [17] Muhammad Cassim Ismail

                              8  [18] Muhammad Ali Cassim

                           7  Mahdi Hussein + Marina Caffoor (80)

                              8  Sehaam Hussein + Ali Moheed

                                  9  Aneeka Moheed

                              8  Ameena Hussein + Fahim Uvais (s/o Rushdi Uvais & NurJehan)

                              8  2nd spouse of Ameena Hussein + Sam Perera

                           7  Mumtaz Rhusdia Hussein + Muhammad Nawaz Caffoor (80)

                              8  Ilham Nawaz Caffoor + Roshan Jalaldeen

                                  9  Omar Jalaldeen

                           7  Ali Faizal Hussein., Dr.+ Zuhara Majeed Suby

                              8  Ayesha Faizal

                              8  Feizal

 

                  5  Muhammad Cassim Hajiar Ahmed Lebbe Marikar, b:circa 1870 + Ryhanath Umma Marikar Haji (13)

                       6  [54] Muhammad Rasheed M C H. b:11 Dec 1898, d:19 Jul 1968 + [53] Ummu Thahira Shariff 1900-1979 (13,108)

                           7  [55] Sithy.Ryhanathul Marliya Rasheed b:1919-2014 + [56] Muhammad Thahir Sameer 1914-1989 (20,30,46,60,70,90,93)

                              8  [57] Mariya Mumtaz Sameer, b:1945 + [58] Zuhair Muhammad

                                 9  [59] Nisthar Ali Muhammad b:1974

                              8  [60] Muhammad Fazli Hussain Sameer, b:16-Feb-1948 + [61] Fathima Shirani Naleefa Ibrahim, b:13-May-1949 (11,12,40)

                                 9  [62] Fathima Melina Sameer, b:4-Feb-1975, BSc (Hons) Sociology, University of London 2008 + [63] Ahmed Yousry Sheriff b:6-Jun-1962, m:1993, div:2004 (35,51,84,106)

                                       10  [64] Maria Admira Sheriff b:22-Sep-1994

                                       10  [64] Abdullah Yousry Sheriff b:25-Mar-1997

                                 9  [65] Fathima Nadia Sameer, BA Hons English Language, University of London 2009, b:6-Sep-1981 + Abdul Qadir Hussain (173,174,175), m:1999 div:2011

                                 9  2nd spouse of [65] Fathima Nadia Sameer + Jonas Haller, Nykoping, Sweden, m:2016  

                              8  [66] Ahmed Firoze Sameer b:8-Jan-1950 + [67] Qureisha Nizar 1962 (d/o MYM Nizar, Attorney at Law, Hendala Wattala)

                                 9  [68] Nabila Safra Sameer b:1985 + Azhar Faseel, Dr MBBS, Sydney Australia

                                 9  [69] Fathima Nafeesa Sameer 1986-1986

                                 9  [70] Ahmed Yazdhan Sameer b:1990

                           7  [20] Muhammad Zubair Rasheed, b:1921, d:Jan 17 2011 + [19] Pathumuthu Zuhry Razeen d:June 2010 (80)


obit: MOHAMMED ZUBAIR RASHEED: Beloved husband of the late Pathumuthu Zuhry Razeen, son of late Alhaj MCHM Rasheed and late Ummu Thahira, son-in-law of late MCH Razeen & Ummu Habeeba, beloved father of Roazna, Zulaiha & Ejaz. Much loved brother of Ryhan, Ummu Naseeha and the late Faiz Rasheed, brother-in-law of late Thahir Sameer, late MIM Sahill, Huzaima, Sahill Razeen, Zainudeen, & ZemZem. Janaza leaves residence to Dehiwela Muslim Burial Grounds on Monday Jan 17, 2011 at 8 p.m. Hampden Lane, Colombo-6.
 

                              8  [21] Fathima Roazna Rasheed + [22] Naleer

                                 9  [321] Rinza Naleer + Farzan ZainulAbdeen (38)

                                       10  Abdul Rahman Farzan, b:Sep 2010

                                 9  [322] Hamza Naleer

                              8  [23] Fathima Zulaiha Rasheed + Munzir

                                 9  [323] Fazmina Munzir + Mohamed Ruzni Hameed (s/o Hameed Mukrhar Ghouse g/s/o Mukthar Ghouse)

                                       10  Mohamed Akeel Ruzni, b:2010

                                 9  [324] Zulkifli Munzir

                              8  [24] Muhammad Ejaz Rasheed + Hamziyathul Himaya Abdul Razzak

                                 9  [325] Zainab Ejaz

                                 9  [326] Omar Ejaz

                           7  [71] Ummu Naseeha Rasheed b:1923, d:24 Mar 2016 + [72] Muhammad Ibrahim Muhammad Sahill b:1913 (76)

                              8  [73] Rhusdia Sahill + [74] Suhail A.M.M. (23)

                                 9  [75] Muhammad Nazmil Suhail + Fathima Shamima Saqqaf m:Aug-4-2006 (20)

                                      10  Maleeha Ameerah Suhail, UK
                                      10  Nafeesa Suhail

                                 9  [76] Muhammad Imran Suhail + Thilini, m:July 31 2010
                                      10  Zeeshan Suhail
                                      10  Zaid Suhail

                                 9  [77] Fathima Rizana Suhail

                                 9  [333] Ayesha Suhail

                              8  [78] Yasmin Sahill 1954 + [79] Faizal Lafir b:1943 (92)

                                 9  [327] Yumna Faizal + [294] Muhammad Zabruth Fouz (13,41)

                                      10  [331] Zainab Ali Fouz, b:2005

                                      10  [331a] Fathima Ali Fouz, b:2009
                                      10  [331b] Muhammad Ali Fouz, b:2010
                                      10  [331c] Ibrahim Ali Fouz, b:2013                        

                                 9  [328] Hafsa Faizal + Hisny Thaha, b: Oct 7 1979, m: Aug 1 2009
                                      10  [328a] Thahir Haseeb Hisny, b: Jun 16 2010

                                      10  [328b] Tariq Humaid Hisny b: Sep 2016

                              8  [80] Ahamed Azlaff Sahill b:1958 + [332] Ms Fernando, LA, USA (div)

                                 9  [329] Lea Sahill, b:Nov 1997

                              8  2nd spouse of [80] Ahamed Azlaff Sahill b:1958 + Shaffeena Ahamed (211), m:2016

                              8  [81] Zinoon Sahill b:1960 + Ajmel Muhammad (231)

                                 9  [330] Yousoof Muhammad, b:Sep 5 2000

                           7  [82] Muhammad Faiz Rasheed, d:7 Oct 2004 + [83] Noorul Huzaima Hathy (13,41)
 

obit: RASHEED - ALHAJ MOHAMED FAIZ. Beloved husband of Noorul Huzaima, son of late Alhaj MCHM Rasheed and late Ummu Thahira, son-in-law of late ARM Hathy and late Ummu Zohara, beloved father of Mirzeth, Matheeha and Shukry (USA), father-in-law of Rizmi Saleem, Riza Idroos and Firaza, beloved grandfather of Faazil, Faahim, Aneesa, and Adeeb, brother of Ryhan, Ummu Naseeha and Alhaj Zubair Rasheed, brother-in-law of late Thahir Sameer, late MIM Sahill, Zuhry, late Rahman Hathy, Samsudeen, late Mohideen, Noor Zulaiha, late Ayn, Shaul Hathy, late Ghouse, Cassim Hathy and Raheema Fauz. Janaza leaves residence to Kuppiyawatte Burial Ground on Fri., 0810.04 at 10 a.m. 15, Rheinland Place, Colombo-3. DN Fri Oct 8 2004

 

                              8  [84] Fathima Mirzeth Rasheed + [156] Muhammad Mohideen Rizmi Saleem

                                 9  [157] Fazil Saleem

                                 9  [158] Fahim Saleem

                              8  [85] Madeeha Rasheed+ [86] Reza Idroos

                                 9  [159] Dr. Aneesa Idroos + Dr. Bilal Nizar (78)

                                 9  [160] Abdul Adeem Idroos

                              8  [87] Hathy Shukry Rasheed + Firaza Sheriff (USA)

 

                       6  [181] Ummu Naima M.C.H. + [180] Mohideen I.L.M.

                           7  [182] Fouzul Hinaya Mohideen + [183] Deen A.M.H.A.

                           7  [184] Sithy Himaya Mohideen + [185] Muhammad Riyal

                           7  [186] Muhammad Hussain Mohideen

                           7  [187] Abdul Cader Mohideen + [188] Noor Hasheem A.K. (59)

                           7  [26] M Zavahir Mohideen + [25] Ummu Razeena Zainudeen

                           7  [176] Muhammad Yousoof Mohideen + [175] Mumtaz Saheed

 

                   5  *2nd spouse of Muhammad Cassim Hajiar Ahmed Lebbe Marikar: + Zubeida Umma P.T.M.L.M.(80)

                       6  Muhammad Razeen M.C.H.+ Ummu Habeeba C.L.M. d:1997

                           7  Niloofer Razeen + Muhammad Ibrahim Muhammad Farook d:Aug 22 2006 (76)

                              8  Fahima Farook + Nazvi Hassan

                                 9  Afraz Hassan

                                 9  Fawaz Hassan

                              8  Sahila Farook + Rizvi Abdullah

                                 9  Suhaim Abdullah

                                 9  Imara Abdullah

                              8  Muhammad Najil Farook + Azmina Hussain (40)

                                 9  Tariq Farook

                                 9  Hasna Farook

                              8  Nihza Farook + Rifki Khir

                              8  Shamila Farook + Imran Fekhrishta Saleem (40,128)

                                 9  Noor Naleefa Mariam Saleem

                              8  Shyam Farook

                           7  Muhammad Sahill Razeen + Ameena Bari

                              8  Fathima Liya Razeen

                              8  Razeena Hiyar Razeen

                           7  [19] Pathumuthu Zuhry Razeen, d:June 2010 + [20] Muhammad Zubair Rasheed, b:1921, d:Jan 17 2011

                              8  [21] Fathima Roazna Rasheed + [22] Naleer

                                 9  [321] Rinza Naleer Naleer + Farzan ZainulAbdeen (38)

                                       10  Abdul Rahman Farzan, b:Sep 2010

                                 9  [322] Hamza Naleer

                              8  [23] Fathima Zulaiha Rasheed + Munzeer

                                 9  [323] Fazmina Munzeer

                                 9  [324] Zulkifli Munzeer

                              8  [24] Muhammad Ejaz Rasheed + Hamzathul Himaya Razak

                                 9  [325] Zainab Ejaz

                                 9  [326] Omar Ejaz

                           7  Sithy Zemzem Razeen + Muhammad Zahir

                              8  Muhammad Shameel Zahir

                           7  Muhammad Zainudeen Razeen+ Zeinub Hamdoon (div)

                              8  Muhammad Aftab Zainudeen

                              8  Muhammad Hisham Zainudeen

                           7  2nd spouse of Muhammad Zainudeen Razeen: + Sailath Umma Rashard

                           7  *3rd spouse of Muhammad Zainudeen Razeen: + Name not known

                           7  *4th spouse of Muhammad Zainudeen Razeen: + [400] Zeinub Abdullah (128)

                           7  Muhammad Cassim Razeen

 

                       6  Muhammad Thahir M.C.H.+ Jennath Beebee Abdul Majeed (238)

                           7  [34] Muhammad Feizal Thahir + [33] Shurafa Salih

                              8  [35] Fathima Shimla Thahir + Reza Rahim
                                   9  [197] Fathima Aqilah Rahim + Naveed Ghouse
                                       10 [198] Raed Ghouse
                                   9  [199] Amjad Rahim
                                   9  [200] Asma Rahim

                              8  [36] Fathima Shihara Thahir + Firdouse Buzrook
                                   9  [201] Shakir Buzrook
                                   9  [202] Shahir Buzrook

                              8  [37] Fathima Shajida Thahir + Sharaz
                                   9  [195] Fathima Niamath Sharaz
                                   9  [196] Fathima Amna Sharaz

                              8  [38] Muhammad Bilal Thahir + Sarah Anas
                                   9  [203] Mohamed Umar Thahir
                                   9  [204] Mohamed Ayyub Thahir                                  

                           7  Zainul Sharaf Thahir + Ghouse M.B.M.  d:2002

                              8  Muhammad Hisham Sabry Ghouse + Fathima Mizram binthi-Muhammad (111,115)

                                   9  Ahmed Usman Ghouse

                                   9  Muhammad Abdul Khaliq Ghouse

                                   9  Muhammad Adnan Ghouse

                              8  Muhammad Husni Ghouse + Fathima Shihama Sadiq (40)

                           7  Izzathul Zeeniya Thahir + Cader M.B.M.

                           7  *2nd Spouse if Izzathul Zeeniya Thahir: + Naalir Haniffa, Dr. (13,112)   d:Feb 28 2006

                              8  Hamid Riyaz Cader

                           7  Hilmi Farook Thahir + Noorul Azmi Kamil (40)

                              8  Muhammad Fawzaan Thahir

                              8  Muhammad Farill Thahir

                           7  [30] Rizvi Fuard Thahir + [29] Nausha Fareen Thahir

                              8  [31] Muhammad Rushan Thahir

                              8  [32] Fathima Ruzmina Thahir

                           7  Muhammad Hussain Thahir + Haneeya Niyaz

                              8  Husna Farshana Thahir

                              8  Muhammad Azmar Thahir

                           7  [48] Fathima Imthiyaz Thahir + [47] Muhammad Lareef

                              8  [49] Fathima Azkiya Lareef

                              8  [50] Fathima Azha Lareef

                              8  [51] Hassan Lareef

                              8  [52] Hussain Lareef

                           7  [28] Fazal Mohinudeen Thahir + [27] Fathima Farahana Zainudeen (80)

 

                       6  Sithy Rukiya M.C.H. + Izzeth Zainudeen (80)

                           7  [25] Ummu Razeena Zainudeen d:1995 + [26] Muhammad Zavahir Mohideen

                           7  Mumtaz Shireen Zainudeen

                           7  Fathima Nazli Zainudeen, b:8-Jul-1949 + Bishrul Hafi Fuard (Kandy)

                           7  Fathima Fatheena Zainudeen

                           7  Rabiya Zainudeen

                           7  Murad Zainudeen

                           7  Ghouse Zainudeen

                           7  [27] Fathima Farahana Zainudeen +[28] Fazal Mohinudeen Thahir (80)

                           7  Ilthizam Zainudeen

                           7  Fazmina Zainudeen + Muzammil

                               8  Parveen Muzammil + Mustharie Zachroff Aziez (18,22,106)

                       6  [154] Sithy Shareefa M.C.H.+ [153] Thahir M.M.H.M.

                           7  [29] Nausha Fareen Thahir + [30] Rizvi Fuard Thahir (80)

                              8  [31] Muhammad Rushan Thahir

                              8  [32] Fathima Ruzmina Thahir

                           7  [155] Shaha Thahir

                       6  [40] Muhammad Mahdi M.C.H. + [39] Fareeda Sulaiman

                           7  [41] Fathima Roshana Mahdi

                           7  [42] Name not known

                           7  [43] Fathima Nasreen Mahdi

                           7  [44] Muhammad Fulail Mahdi

                           7  [45] Muhammad Yasmin Mahdi

                           7  [46] Fathima Mareena Mahdi

 

                  5  Abdul Raheem Ahmed Lebbe Marikar + Zeinab I.L.M. (Vella Pulla)***  - sister of Haniffa Umma Idroos Lebbe Marikar ("Vellapulla")

                       6  [123] Amir A.R.M.H. + [122] Sithy Rafeeka Shariff

                           7  [124] Muhammad Alavi Amir, d:Dec 2011 + [125] Zumrathul Zohra Majeed (d/o WMA Majeed) (80)

               8  [126] Fathima Zaina Alavi + Azwer Leaf

                                  9  son

                                  9  Fathima Azna Leaf     

               8  [127] Muhammad Nawaz Alavi + Ramziya (Galle)

               8  [128] Fathima Hasina Alavi + [150] Muhammad Gulshan Mansoor (10)

                   9  Fahada Mansoor + Zulkifli Munzir

               8  [129] Muhammad Abdul Cader Alavi + Name Not Known

               8  [130] Fathima Zahara Alavi + Name Not Known

               8  [131] Muhammad Abdul Majeed Alavi + Name Not Known

               8  [132] Fathima Khadija Alavi + Ahmed Nawaz Jameel (40)

               8  [133] Ahmed Khaja Alavi + Name Not Known

                           7  [134] Muhammad Nawaz Amir

                           7  [135] Ummu Razeena Amir + [136] Sham Mustapha

                              8  [137] Muhammad Shamaz Mustapha

                              8  [138] Omar Ali Mustapha

                              8  [139] Muhammad Kamal Mustapha

                              8  [140] Muhammad Zafrallah Mustapha

 

                    5  *2nd spouse of Abdul Raheem Ahmed Lebbe Marikar: + Zohra Umma Noordeen (80) (sister-in-law of WMA Majeed - Dada Bada)

                       6  Noor Naima ARMH + Salih MUM (Crystal Palace) (77)

                           7  [290] Muhammad Fauz Salih + [291] Noorul Raheema Hathy (13)

                              8  [292] Fathima Farahath Fauz + Shahul Hameed Muhammad  (173)

                              8  [293] Noorziya Fauz + Gazzali Hussain

                                 9  daughter

                                 9  daughter

                                 9  daughter

                                 9  son

                              8  [294] Muhammad Zabruth Fauz + [294a] Yumna Faizal (76), m:2003

                                9  Zainab Fouz, b:2005

                                9  Fathima Ali Fouz, b:Jun 5 2009

                           7  Bisreeyathul Kareema Salih + Shafeek Abdul Cader (80)

                              8  Nabil Cader

                              8  Afzal Cader

                              8  Lamya Cader

                              8  Ghazzali Cader

                           7  Muhammad Saleem Salih, d:Dec 16 2007 + Fathima Haniya Ismail, Dr.

obit: MOHAMED SALIH MOHAMED SALEEM Chairman Figaro Ltd. Son of late Mr & Mrs M.U.M. Salih, husband of Dr Mrs Haniya Saleem, son-in-law of late A.H.M. Ismail and Mrs N.M. Ismail, father of Shairana, Yusuf and Ibrahim, father-in-law of Faizal Salih, Shahama and Farha, grandfather of Sabith Husni, Iman, Aamir and Jamaal, expired on 17th December 2007 and was buried same day at Maligawatte Muslim Burial Ground. 42/1, Abdul Caffoor Mawatha, Colombo 3. DN Tue Dec 17 2007

                              8  Shairana Saleem + Faizal Salih

                              8  Yusuf Saleem + Shahama

                              8  Ibrahim Saleem + Farha

                           7  Muhammad Zareen Salih + Nuhma Saleem

                              8  Muhammad Amraz Zareen

                              8  Femiza Zareen

                           7  Khairiya Salih, d:Jul 9 2003 + Hilmi Hussain (146)  

obit: HUSSAIN ­ KHAIRIYA   Wife of Hilmy Hussain, mother of Rifaya, Nabila, Kareema and Irshad, mother­in­law of Jehad Ariff, Naguib Hashim and Feroza, daughter of late M.U.M. Salih and late Hajiani Noor Naima, daughter­in­law of late M.M. Hussain and late Aysha Umma. Janaza leaves residence   46, Lily Avenue, Colombo 6 at 9 a.m. for Maligawatta Muslim Burial Ground. [DN Jul 9 2003]

 

                              8  Rifaya Hussain + Mahmood Jehad Ariff d:Apr 28, 2018 (77)

                                 9  Jezmi Ariff + Shaznah

                                 9  Yakub Ariff + Azhara Rafi Ismail (div) (111)

                                 9  Yakub Ariff + Faihah

                                 9  Ruqaiyah Ariff + Amar Ghafoor

                              8  Nabeela Hussain + Naguib Hashim

                              8  Kareema Hussain

                              8  Irshad Hussain + Feroza

                           7  Sithy Zohara Salih + Ghouse A.W.M.

                              8  Muhammad Zulfikar Ghouse

                              8  Jiffry Ghouse

                              8  Rushdi Ghouse

                           7  Jaufer Salih + Haneeya Jabir (77)

                              8  Bakir Jaufer

                              8  Bushra Jaufer + Shahaz

                           7  [33] Shurafa Salih + [34] Muhammad Feizal Thahir (80)

                              8  [35] Fathima Shimla Thahir + Reza Rahim
                                   9  [197] Fathima Aqilah Rahim + Naveed Ghouse
                                       10 [198] Raed Ghouse
                                   9  [199] Amjad Rahim
                                   9  [200] Asma Rahim

                              8  [36] Fathima Shihara Thahir + Firdouse Buzrook
                                   9  [201] Shakir Buzrook
                                   9  [202] Shahir Buzrook

                              8  [37] Fathima Shajida Thahir + Sharaz
                                   9  [195] Fathima Niamath Sharaz
                                   9  [196] Fathima Amna Sharaz

                              8  [38] Muhammad Bilal Thahir + Sarah Anas
                                   9  [203] Mohamed Umar Thahir
                                   9  [204] Mohamed Ayyub Thahir

                           7  Ayesha Salih

                           7  Issam Salih, d:Dec-18-2003 + Salma Faleel (173)

                              8  Ilham Salih + Haniffa

                                  9  Name Not Known

                                  9  Name Not Known

                                  9  Name Not Known

                              8  Yousoof Ali Salih

                           7  Hussain Falih + Sharmin

 

                       6  Hafeela A.R.M.H. + Muhammad Sulaiman M.L.M. (STORE)

                           7  [39] Fareeda Sulaiman + [40] M Mahdi M.C.H. (80)

                              8  [41] Fathima Roshana Mahdi

                              8  [42] Name not known

                              8  [43] Fathima Nasreen Mahdi

                              8  [44] Muhammad Fulail Mahdi

                              8  [45] Muhammad Yasmin Mahdi

                              8  [46] Fathima Mareena Mahdi

                           7  Thoofa Sulaiman

                           7  [47] Muhammad Lareef Sulaiman + [48] Fathima Imthiyaz

                              8  [49] Fathima Azkiya Sulaiman

                              8  [50] Fathima Azha Sulaiman

                              8  [51] Hassan Sulaiman

                              8  [52] Hussain Sulaiman

                           7  Khadija Sulaiman

                           7  Fathima Sulaiman

 

                       6  Mohideen A.R.M.H.

 

                5  [220] Abdul Careem Ahmed Lebbe Marikar + [221] Ummul Faleela Abdul Rahman (13,41)

                    6  [222] Thahir A.C.M.d:14-Mar-2000 + [223] Sithy Fathima A.C.M.M. (d/o ACM Mahmood & Sithy Rukiya)

                              7  [191] Aynun Nawaziya M.T. + [190] Muhammad Hilmi Zohar

                                    8  [192] Muhammad Miftah Zohar

                                    8  [193] Muhammad Nizam Zohar + Fouzul Hana Munsoor (d/o ISM Munsoor, Cheap Stores, Main Stret, Colombo 11)

                                  9  Nurul Kulzum  Zohar, b:10 Mar 1988

                                  9  Muhammad Thariq Zohar, b:2 Jun 2000

                                    8  [194] Fathima Fahima Zohar

                              7  [224] Aynur-Rila M.T.+ [225] Zubair Mohideen

                                    8  [226] Zaharan Hussain Zubair

                                    8  [227] Zurekha Shezmina Zubair

                                    8  [228] Muhammad Thowfeek Zubair

                                    8  [229] Omer Hazmeer Zubair

                                    8  [230] Fathima Shihana Zubair

                              7  [231] Ummu Fareed Zulfiqar M.T.+ Anver M.S.M.

                              7  [232] Badiathus Zuhriya M.T.+ Nafeel M.M.M.

                              7  [233] Sithy Zameelathul Marliya M.T. + Abu Bakr Mowlana

                              7  [233a] Sheerazy M.T. + Meharoon

                    6  [234] Ismail A.C.M. + Saeeda A.K.Hashim (59)

                    6  [235] Noor Naima A.C.M. + [236] Muhammad Ajward Z.D.A.M.

                    6  [237] Moomin Umma A.C.M. + [238] Hamza Refai M.S.M.

                              7  [246] Ruwaiza Refai

                              7  [247] Bishrul Kareema Refai

                              7  [248] Noor Safah Refai

                    6  [239] Sithy Ayesha A.C.M. + [236] Muhammad Ajward Z.D.A.M

                              7  [249] Sithy Fathima Ajward + [250] Hussain Ismail Abdul Barry

                    6  [240] Hafeel A.C.M. + [241] Atheeyabathul Munawwara A.C.A.

                    6  [242] Sithy Saeeda A.C.M.+ [243] Mazahim A.C.M.

                             7  daughter

                             7  daughter

                             7  daughter

                             7  daughter + Rizvi Thahir (Ghouse Mahal)

                             7  son

                             7  son

                             7  Zackiya Mazahim + Nawaz

                                 8  son

                                 8  son

                                 8  son

                                 8  daughter

                    6  [244] Abdul Cader A.C.M. + [245] Sithy Khadeeja Anver (40)

                            7  Afzal Abdul Cader + Noor Faiza

                            7  Shahizeena Abdul Cader + Hamza Nizar

 

                 5  Zulaiha Umma Ahmed Lebbe Marikar, b:1877 + MLM Muhammad Shariff (13)

                       6  [53] Ummu Thahira Shariff, b:1901 + [54] Muhammad Rasheed M.C.H. b:11 Dec 1898, d:19 Jul 1968

                           7  [55] Sithy Ryhanathul Marliya Rasheed 1919-2014 + [56] Muhammad Thahir Sameer 1914-1989 (20,30,46,60,70,90,93)

                              8  [57] Maria Mumtaz Sameer b:10-Jun-1945 + [58] Muhammad Zuhair Muhammad

                                 9  [59] Nisthar Ali Muhammad 1974

                              8  [60] Muhammad Fazli Hussain Sameer b:16-Feb-1948 +[61] Fathima Shirani Naleefa Ibrahim 13-May-1949 (11,12,40)

                                 9  [62] Fathima Melina Sameer, b:4-Feb-1975, BSc (Hons) Sociology University of London 2008 + [63] Ahmed Yousry Sheriff b:6-Jun-1962 (35,51,84,143), m:Dec-13-1993, div:Dec 2004

                                      10  [64] Maria Admira Sheriff b:22-Sep-1994

                                      10  [64] Abdullah Yousry Sheriff b:25-Mar-1997

                                 9  [65] Fathima Nadia Sameer, BA Hons English Language, University of London 2009 b:6-Sep-1981 + Abdul Qadir Hussain (173,174,175) m:Jan 31 1999 div 2011

                                 9  2nd spouse of [65] Fathima Nadia Sameer + Jonas Haller, Nykoping, Sweden, m:2016

                              8  [66] Ahmed Firoze Sameer b:8-Jan-1950 + [67] Qureisha Nizar 1962 (d/o MYM Nizar, Attorney at Law, Hendala, Wattala)

                                 9  [68] Nabila Safra Sameer b:1985 +  Azhar Faseel, Dr MBBS, Sydney Australia

                                 9  [69] Fathima Nafeesa Sameer1986-1986

                                 9  [70] Ahmed Yazdhan Sameer b:1990

                           7  [20] Muhammad Zubair Rasheed + [19] Pathumuthu Zuhry Razeen (80)

                              8  [21] Fathima Roazna Rasheed + [22] Naleer

                                 9  [321] Rinza Naleer

                                 9  [322] Hamza Naleer

                              8  [23] Fathima Zulaiha Rasheed + Munzeer

                                 9  [323] Fazmina Munzeer

                                 9  [324] Zulkifli Munzee

                              8  [24] Muhammad Ejaz Rasheed + Hamziyathul Himaya Abdul Razzak

                                 9  [325] Zainab Ejaz

                                 9  [326] Omar Ejaz

                           7  [71] Ummu Naseeha Rasheed 1923, d:24 Mar 2016 + [72] Sahill M.I.M. 1913-1995 (76)  

                              8  [73] Rhusdia Sahill 1952 + [74] Suhail A.M.M. (23)

                                        9  [75] Muhammad Nazmil Suhail, b:1974 + Fathima Shamima Saqqaf, m:Aug 4 2006 (20)

                                      10  Maleeha Ameerah Suhail, b:13 Aug 2007 in UK
                                      10  Nafeesa Suhail, b:Mar 19 2011

                                 9  [76] Muhammad Imran Suhail b:1979 + Thilini, m:July 31 2010
                                      10  Zeeshan Suhail, b:7 July 2011
                                      10  Zaid Suhail, b:28 Jun 2012

                                 9  [77] Fathima Rizana Suhail b:1981

                                 9  [333] Ayesha Suhail b:1994

                              8  [78] Yasmin Sahill 1954 + [79] Faizal Lafir b:1943 (92)

                                 9  [327] Yumna Faizal + [294] Muhammad Zabruth Fouz (13,41)

                                      10  [331] Zainab Ali Fouz, b:2005

                                      10  [331a] Fathima Ali Fouz, b:2009
                                      10  [331b] Muhammad Ali Fouz, b:2010
                                      10  [331c] Ibrahim Ali Fouz, b:2013                        

                                 9  [328] Hafsa Faizal + Hisny Thaha, b: Oct 7 1979, m: Aug 1 2009
                                      [328a] 10  Thahir Haseeb Hisny, b: Jun 16 2010

                              8  [80] Ahamed Azlaff Sahill b:1958 + [332] Ms Fernando, LA, USA (div)

                                 9  [329] Lea Sahill, b:Nov 1997

                              8  2nd spouse of [80] Ahamed Azlaff Sahill b:1958 + Shaffeena Ahamed (211), m:2016

                              8  [81] Zinoon Sahill b:1960 + Ajmel Muhammad (231)

                                       9  [330] Yousoof Muhammad, b:Sep 5 2000

                           7  [82] Muhammad Faiz Rasheed, d:2005 + [83] Noorul Huzaima Hathy (13,41)

                              8  [84] Fathima Mirzeth Rasheed + [156] Muhammad Mohideen Rizmi Saleem

                                 9  [157] Fazil Saleem

                                 9  [158] Fahim Saleem

                              8  [85] Madeeha Rasheed + [86] Reza Idroos

                                 9  [159] Dr. Aneesa Idroos + Dr. Bilal Nizar (78)

                                 9  [160] Abdul Adeem Idroos

                              8  [87] Hathy Shukry Rasheed

 

                       6  [88] Noor Nazeela Shariff 1903-1994 + [89] Junaid A.H.M.

                           7  [90] Aynur-Riyaya + [91] Salih M.I.M. (ex MMC)

                              8  [92] Fathima Muzni Salih

                              8  [93] Fathima Farooza Salih

                           7  [94] Muhammad Junaid Muhammad Mohideen + [95] Aynul Hareeza Uvais (259)

 

obit: MOHIDEEN ­ MOHAMED JUNAID MOHAMED   Beloved husband of Aynul Hareeza, son of late Mr & Mrs Mohamed Junaid, son­in­law of late Mr & Mrs L.M.M. Uvais, father of Noorul Sharmila, father­in­law of Reza Sameen, grandfather of Shazra, Safraaz, Ruzna and Haaziq, brother of Mumtaz, Badri, Nazni and Niloufer, brother­in­law of Sithy Mufakira, late Ummu Shafeeka, M. Rushdi Uvais, Husniya Aziez and Rizmy Uvais. Janaza took place on Thursday 9th September at   Dehiwala Muslim Burial Ground.  SO Sep 12 2004

 

                           7  [96] Badry-Nissa Junaid + [97] Abdul Hameed Mohideen (16,82)

                              8  [98] Hisham Mohideen + Mizli Halleem (242)

                              8  [99] Zulaiha Mohideen

                              8  [100] Nihad Mohideen

                           7  [101] Mumtaz-Jamal Junaid + [102] Jiffry M.M. d:Sep 24, 2017 (81)

                              8  [103] Fathima Shyama Jiffry + [104] Husnul Hana

                              8  [105] Fathima Sherooza Jiffry + [106] M Sabry Suhail (13)

                              8  [107]Fathima Sharmila Jiffry+[108] Muhammad Reza Sameen (116)  

                                 9  Shazra Sameen

                                 9  Sarfraaz Sameen

                                 9  Ruzna Sameen

                                 9  Haaziq Sameen

                              8  [109] Fathima Shehara Jiffry + [110] Muinudeen bin-Muhammad (111)

                                 9  [254] Siddeeka binth Muinudeen

                              8  [3] Fathima Sabeera Jiffry + [4] Ifthiqar Muhammad Farouk

                                 9  [255] Shakoora Farouk
                                 9  [256] Israa Farouk

                              8  [111] Muhammad Sabry Jiffry

                              8  [112] Muhammad Hussain Jiffry

                           7  [113] Nazneen Junaid, d:May 30 2015  + [114] Waffa I.L.M.

                              8  [115] Muhammad Rizwan Waffa

                              8  [116] Fathima Rizwiya Waffa

                              8  [117] Muhammad Rushdi Waffa

                              8  [118] Muhammad Ruzaik Waffa

                           7  [119] Niloufer Junaid + [120] Muhammad Idroos Anis (20,90)

                              8  [121] Muhammad Faizal Idroos

 

                       6  [122] Sithy Rafeeka Shariff d:1996 + [123] Amir A.R.M.H.

                           7  [124] Muhammad Alavi Amir, d:Dec 2011 + [125] Zumrathul Zohra Majeed (d/o WMA Majeed) (80)

               8  [126] Fathima Zaina Alavi + Azwer Leaf

                                  9  son

                                  9  Fathima Azna Leaf     

               8  [127] Muhammad Nawaz Alavi + Ramziya (Galle)

               8  [128] Fathima Hasina Alavi + [150] Muhammad Gulshan Mansoor (10)

                   9  Fahada Mansoor + Zulkifli Munzir

               8  [129] Muhammad Abdul Cader Alavi + Name Not Known

               8  [130] Fathima Zahara Alavi + Name Not Known

               8  [131] Muhammad Abdul Majeed Alavi + Name Not Known

               8  [132] Fathima Khadija Alavi + Ahmed Nawaz Jameel (40)

               8  [133] Ahmed Khaja Alavi + Name Not Known

                           7  [134] Muhammad Nawaz Amir

                           7  [135] Ummu Razeena Amir + [136] Sham Mustapha

                              8  [137] Muhammad Shamaz Mustapha

                              8  [138] Omar Ali Mustapha

                              8  [139] Muhammad Kamal Mustapha

                              8  [140] Muhammad Zafrallah Mustapha

 

                       6  Ummu Zaneera Shariff + Marzook M.F.A. (23)

                           7  [74] Suhail A.M.M. + [73] Rhusdia Sahill 1952

                              8  [75] Muhammad Nazmil Suhail 1974 + Fathima Shamima Saqqaf, m:Aug-4-2006 (20)

                               9  Maleeha Ameerah Suhail, b:13 Aug 2007 in UK

                              8  [76] Muhammad Imran Suhail 1979

                              8  [77] Fathima Rizana Suhail 1981

                              8  [77a] Ayesha Suhail 1994

 

                       6  [141] Noor Marzooka Shariff, d:2006 + [142] Ashroff A.H.M.

                           7  [143] Farahana Ashroff + [144] Mansoor Y.L.M.

                              8  [145] Muhammad Rumzi Mansoor

                              8  [146] Muhammad Rumi Mansoor d: 1995

                           7  [147] Sheriff Fahmy Ashroff

 

                  5  Muhammad Mohideen Ahmed Lebbe Marikar + Zulaiha Umma P.T.M.L.M. (80)

                       6  Rasheed M.M.H.M.+ Sithy Raiha M.F.

                           7  [148] Zeeniya Rasheed, d:Aug 12, 2018 + [149] Muhammad Mansoor d:1998

                              8  [150] Muhammad Gulshan Mansoor + [128] Fathima Hasina Alavi

                              8  [151] Muhammad Nazdir Mansoor

                              8  [152] Fathima Najla Mansoor + Muhammad Faris Hameed (172)

                                   9  Farzan Hameed + Rukaiyya Hafeel (148) d/o Hafeel and the late Farzana Zahir

                                      10  Fahmida Hameed

                              8  [1] Fathima Ifaza Mansoor + [2] Shumsur Rumi Farook

                                  9  [251] Khadija Hajar Rumi Farook, b:Jun 10 2002 (29 Rabi II 1423), Riyadh, Saudi Arabia 

                           7  Renoza Rasheed + Uzair Hilaldeen (128)

                              8  Nisthar Hilaldeen

                              8  Fathima Ruzana Hilaldeen + Muhammad Mueenudeen Naina-Marikar (93,20,60)

                                  9  Sajeda Naina-Marikar

                                  9  Sheza Naina-Marikar

                                  9  Son, b:2006

                              8  Feraza Hilaldeen

 

                       6  Saeed M.M.H.M.+ Sithy Marliya M.L.M.J. (96)

                           7  [175] Mumtaz Saheed + [176] Muhammad Yousoof Mohideen

                           7  Fathima Saheed

                           7  Sulthani Saheed + Ghousul Ameer Nizar (Pearlrich)

                               8  Azam Ameer

                               8  Zaki Ameer

                               8  Hafsa Ameer

                           7  Muhammad Arooz Saheed

 

                       6  [153] Thahir M.M.H.M.+ [154] Sithy Shareefa

                           7  [29] Nausha Fareen Thahir + [30] Rizvi Fuard Thahir (80)

                              8  [31] Muhammad Rushan Thahir

                              8  [32] Fathima Ruzmina Thahir

                           7  [155] Shaha Thahir

 

            4  (daughter) of Shamsi (Samsudeen) Lebbe Marikar Hameed Lebbe Marikar (first bed) + Ibrahim Lebbe Marikar (41)
 

                 5  Ibrahim Lebbe Marikar Muhammad

 

                 5  Khadeeja Umma Ibrahim Lebbe Marikar + ("PATE") Abdul Rahman (13)

                    6  Abdul Rahman Muhammad Hathy + Ummu Zohara Haji Cassim

                          7  Abdul Rahman Muhammad Hathy d:Oct-8-2002 + Farahana Haim Ghouse (80)

                              8  Mugheetha Razana Hathy (d)

                              8  Imthiaz Ruzaik Hathy (d)

                          7  Samsudeen Hathy + Sithy Abbasiya

                              8  Faizal Hathy + Faseeha (div)

                                  9  Shihara Cader, b:1983

                              8   2nd spouse of Faizal Hathy + Ayesha Cader (d/o IA Cader, MP Beruwela)

                              8  Afzal Hathy

                              8  Imroze Hathy

                              8  Ruzhan Hathy

                              8  Mehroon Hathy

                              8  Sheroon Hathy

                          7  Noor Zulaiha Hathy

                          7  Noorul Ayn Hathy + Kamil Ghouse

                              8  Noorul Mughitha Ghouse + Ismath Sufi-Ismail, d:Sep 8 2014 (div)

                                  9  Fathima Amana Sufi-Ismail

                                  9  Fathima Rehana Sufi-Ismail

                              8  Rizvi Ghouse + Chrysanthemum

                                  9  Rizano Shioban Ghouse

                              8  Imthiaz Ghouse

                          7  Muhammad Mohideen Hathy

                          7  Shahul Hameed Hathy + Zaika Muheeth

                          7  Muhammad Ghouse Hathy

                          7  Muhammad Cassim Hathy + (m:1962) Khadija Marliya Mohamed (d/o D L M Mohamed) (357)
                              8  Fathima Shezmina Hathy + Jamaludin Tariq Mahmud, m: 12 Feb 1981 (34,35)

                          7  [83] Noorul Huzaima Hathy* + [82] Muhammad Faiz Rasheed  (*twins) (10)

                               8  [84] Fathima Mirzeth Rasheed + [156] Muhammad Mohideen Rizmi Saleem

                                    9  [157] Fazil Saleem

                                    9  [158] Fahim Saleem

                               8  [85] Madeeha Rasheed + [86] Reza Idroos

                                    9  [159] Aneesa Idroos

                                    9  [160] Abdul Adeem Idroos

                               8  [87] Hathy Shukry Rasheed + Name Not Known

                          7  [291] Noorul Raheema Hathy* + [290] Muhammad Fauz Saleem  (*twins) (013)

                               8  Fathima Farhath Fouz + Shahul Hameed Muhammad (173)

                                        9  Shaaz Muhammad + Ruzaina Hadgie

                                            10  Hamza Muhammad
                                        9  Amra Muhammad + Name Not Known

                                            10  Suhail
                                        9  Aaliya Muhammad
                                        9  Naseema Muhammad

                                 8  Noorziya Fouz + Gazzali Hussain

                                        9   Fathima Nishaza Hussain

                                        9   Sithy Rabab Hussain

                                        9   Fathima Thameena Hussain

                                        9   Muhammad Nusry Hussain

                                 8  Muhammad Zabruth Fouz + Yumna Faizal (10,77)
                                       9  Zainab Ali Fouz, b:2005
                                       9  Fathima Ali Fouz, b:2009
                                       9  Muhammad Ali Fouz, b:2010
                                       9  Ibrahim Ali Fouz, b:2013

 

                    6  Abdul Rahman Muhammad Ameen + Pathumuthu Muhammad Haniffa

                              7  Noor Vikaya Ameen + Hussain M.H.M.

                              7  [211] Muhammad Shafeek Ameen + [210] Mirza Abdullah

                              7  Aynul Riayah Ameen + Suhail Shahul Hameed

                                    8  [106] Muhammad Sabry Suhail + [105] Fathima Sherooza Jiffry (81)

                                    8  Muhammad Rifdhi Suhail

                              7  [201] Sithy Hafeefa Ameen + [202] M.I. Azhar Ghouse

                                    8  [203] Azil Ghouse

                                    8  [204] Fathima Shamima Ghouse

                                    8  [205] Noor Sadusan Ghouse

                                    8  [206] Iffeth Jiffriya Ghouse

                              7  Muhammad Azar Ameen + Sithy Swerni Wijeratne

                              7  Halimath Sahadiya Ameen + Muhammad Cassim Marikar-Bawa (62)

                    6  *2nd spouse of Abdul Rahman Muhammad Ameen:+ Ummu Zulaiha Cassim

                              7  Fauzul Inaya Ameen + M.C.A. Malick

                                    8  Hassan (Sajy) Malick, d:May 27 2015 + Fathi

                              7  Muhammad Lafir Ameen + Jezima Farhana Abdeen

 

                    6  [221] Ummul Faleela Abdul Rahman + [220] Abdul Careem A.L.M.

                              7  [222] Thahir A.C.M. d:14-Mar-2000 + [223] Sithy Fathima A.C.M.M. (d/o A.C.M. Mahmood & Sithy Rukiya)

                                    8  [191] Aynun Nawaziya M.T. + [190] Muhammad Hilmi Zohar

                                          9  [192] Muhammad Miftah Zohar

                                          9  [193] Muhammad Nizam Zohar + Fouzul Hana Munsoor (d/o ISM Munsoor, Cheap Stores, Main Stret, Colombo 11)

                                              10  Nurul Kulzum  Zohar, b:10 Mar 1988

                                              10  Muhammad Thariq Zohar, b:2 Jun 2000

                                           9  [194] Fathima Fahima Zohar

                                    8  [224] Aynur-Rila M.T.+ [225] Zubair Mohideen

                                          9  [226] Zaharan Hussain Zubair

                                          9  [227] Zurekha Shezmina Zubair

                                          9  [228] Muhammad Thowfeek Zubair

                                          9  [229] Omer Hazmeer Zubair

                                          9  [230] Fathima Shihana Zubair

                                    8  [231] Ummu Fareed Zulfiqar M.T.+ Anver M.S.M.

                                    8  [232] Badiathus Zuhriya M.T.+ Hafeel M.M.M.

                                    8  [233] Sithy Zameelathul Marliya M.T.

                              7  [234] Ismail A.C.M. + Saeeda A.K.Hashim (59)

                              7  [235] Noor Naima A.C.M. + [236] Muhammad Ajward Z.D.A.M.

                              7  [237] Moomin Umma A.C.M. + [238] Hamza Refai M.S.M.

                                    8  [246] Ruwaiza Refai

                                    8  [247] Bishrul Kareema Refai

                                    8  [248] Noor Safah Refai

                              7  [239] Sithy Ayesha A.C.M. + [236] Muhammad Ajward Z.D.A.M

                                    8  [249] Sithy Fathima Ajward + [250] Hussain Ismail Abdul Barry

                              7  [240] Hafeel A.C.M. + [241] Atheeyabathul Munawwara A.C.A.

                              7  [242] Sithy Saeeda A.C.M.+ [243] Mazahim A.C.M.

                                  8  daughter

                                  8  daughter

                                  8  daughter

                                  8  daughter + Rizvi Thahir (Ghouse Mahal)

                                  8  son

                                  8  son

                                  8  Zackiya Mazahim + Nawaz

                                     9  son

                                     9  son

                                     9  son

                                     9  daughter

                              7  [244] Abdul Cader A.C.M. + [245] Sithy Khadeeja Anver (40)

                                  8  Afzal Abdul Cader + Noor Faiza

                                  8  Shahizeena Abdul Cader + Hamza Nizar

 

                    6  Ummu Raleena Abdul Rahman + Samsudeen M.H.M.

                              7  Muhammad Haniffa Samsudeen

                              7  Muhammad Ismail Samsudeen + Sithy Fariya

                              7  Muhammad Cassim Samsudeen

                              7  Muhammad Samsudeen

                              7  Muhammad Yusuf Samsudeen

                              7  Noor Lamiya Samsudeen

                              7  Aynul Sharqiya Samsudeen

                              7  Ummu Nazeeha Samsudeen

                              7  Ummu Faiza Samsudeen

                    6  Ummu Na’eema Abdul Rahman + Haniffa A.M.H.M

 

                 5  Ibrahim Lebbe Marikar Avoo Lebbe Marikar + Ummu Kulthum

                    6  Faleela Umma Avoo Lebbe Marikar + Muhammad Hassim Muhammad Abdul Hameed

                    6  Pathumuthu Avoo Lebbe Marikar + U.L.M. Mohideen

            7  Rabia Mohideen + Muhammad Rafi Caffoor (80)

             8  Ameera Caffoor + Faisal (UK)  

             8  Althaf Hussain Caffoor + Zeida Jaleel (*sisters, Galle) (98)

              9  Sabeera Caffoor

        7  Firzad Hassan Caffoor + Salva Jaleel (*sisters, Galle) (98)

         8  Inam Caffoor + Shiyam Mohamed

                    6  Ummu Hameeda Avoo Lebbe Marikar + M.U.M. Naeem

                    6  Avoo Lebbe Marikar Muhammad Zahir + Noor Hafeela Haniffa (d/o Vykole Haniffa)

 

                 5  Ibrahim Lebbe Marikar Meera Lebbe Marikar + Haniffa Umma Idroos Lebbe Marikar ("Vellapulla") *** sister of Zeinab I.L.M. (Vella Pulla) 

                    6  Meera Lebbe Marikar Ghouse + Noorul Hidaya Yusuf (13)

                              7  [202] M.I. Azhar Ghouse + [201] Hafeefa Ameen (13)

                                    8  [203] Azil Ghouse

                                    8  [204] Fathima Shamima Ghouse

                                    8  [205] Noor Sadusan Ghouse

                                    8  [206] Iffeth Jiffriya Ghouse

                              7  Ahmed Nazim Ghouse + Inaya Yusuf (112)

                                    8  Afzal Ghouse

                                    8  Amjad Ghouse

                                    8  Mihari Ghouse

                                    8  Ghazzali Ghouse

                                    8  Kaneeza Fathima Ghouse

 

                              7  Ummu Hafeela Meera Lebbe Marikar + ("MADAIN") Ghouse

                                   8  Yamin Ghouse

 

                              7  MLM Noor Huzaira Ghouse + M.I.A. Aziez (Electrical Engineer) (13)

                                   8  Feisal Harees Aziez, b:10 Jan 1939 + Fathima Munira Hassim, b:11 Oct 1949, d:24 Dec 2002

                                       9  Mohamed Dilshad Mizri Aziez, b:28 Jan 1971 + Fathima Firnas Hudah, b:20 Apr 1978

                                           10  Ibrahim Abdul Aziez, b:2 Sep 2003

                                           10  Hafsah Abdul Aziez, b:21 May 2005

                                           10  Yusuf Abdul Aziez, b:19 Nov 2006

                                           10  Khadijah Abdul Azziez, b:5 Oct 2011

                                       9  Sithy Fathhiya Noor Zareen, b:20 Sep 1974 + Muhiyadeen Amraz Zareen, b:3 Nov 1969

                                           10  Ahmed Hassan Zareen, b:1 Jul 1997

                                           10  Fathima Maryam Zareen, b:2 Apr 1999

                                           10  Zainab Zareen, b:28 May 2001

                                           10  Ismail Zareen, b:12 Aug 2007

                                           10  Abdullah Zareen, b:16 Apr 2009

 

                                   8  Jiffriyathul Jennya Aziez 1940 + Ahmed Hilm Macan-Markar 1926 (97,98)

                                         9  Fakhri Jehangir Macan-Markar 1961

                                         9  Fathima Faraha Macan-Markar 1962

                                   8  Shah Jahan Ismail Aziez + Llaman Yousoof (10)

                                        9 Ibrahim Sirri Azeez        

                                        9 Shaheeda Azeez

                                   8  Shirzard T Aziez + Husnia Uvais (259)                                        

                                        9  Husna Aziez + Name Not Known, m:July 2010, Colombo

                                   8  Bayazid Aziez + Razni Hussain (13) (d/o MHM Hussain & Noorul Vikaya Ameen)

                                       9  daughter

                                       9  son

 

 


Sunday Times Dec 21 2008

Blessed to have had a devoted aunt who was a devout Muslim and dear friend

BUDREY YUSUF

On December 7, 2008, after a short illness, my aunt Budrey Yusuf was called by Allah. She left this earth peacefully, surrounded by her loved ones. It is fitting that she passed away on the Day of Arafat, the most unified day in the Muslim religious calendar. On that day, Muslims gather on Mount Arafat in an act of unity to pray, fast and offer sacrifices.

This is a personal tribute to my eldest paternal aunt. Budrey Yusuf, or Big Budrey as we called her, was an impeccable and fastidious dresser, wearing perfectly matched saris, slippers and handbags, and later, when she began covering her hair, perfectly matched scarves. Up to the end of her life she was very particular about cleanliness and appearance. Indeed, she was a strong believer in cleanliness being next to godliness.

When I was a child, Aunty Budrey lived on Green Path with her mother, my grandmother, whom we visited every evening at 4. She would gather us round the dining table every Thursday evening to pray the Ratib ul Haddad. I do not recall her scolding me even once, although she did run her household with a firm hand.

My sister and I were not the easiest of children to handle. We were naughty in the old-fashioned sense, breaking windows, trampling on plants, and so on. But she put up with our nonsense. She had a gift for making all her nieces and nephews feel that each was special in his or her own way.

She was very tolerant of my controversial views, but would engage me in feisty debates if I dared stray from the correct path. When I got married to a Sinhala Buddhist, she sent her apologies. But subsequently, after she got to know my husband, I believe she felt true affection for him, and was extremely gracious and kind to him whenever we visited.

After she moved to Horton Place with her eldest daughter, it became a tradition that I would swing by to visit her every couple of weeks. Seated at the dining table, we would talk about life, the state of the world, Islam, marriage, death and her childhood. If there is one thing about my aunt that stands out in my mind, it is her unwavering devotion to the memory of her grandparents, especially her mother’s parents and her parents. She would not hear a word against them.

When I fell ill last year, she prayed for my recovery and was overjoyed when I got well. For a long, long time, Budrey Yusuf was ready to meet her maker. She had had a good run as a daughter, mother, aunt, grandmother and great-grandmother. She was now ready to leave this world and go to her Lord. In fact, like the Sufis, she longed to meet her maker. In the words of Jalaludeen Rumi:

“At last you have departed and gone to the Unseen.
What marvellous route did you take from this world?
Beating your wings and feathers,
you broke free from this cage.
Rising up to the sky
you attained the world of the soul.
You were a prized falcon trapped by an Old Woman.
Then you heard the drummer’s call
and flew beyond space and time.
O heart, what a wonderful bird you are.
Seeking divine heights,
Flapping your wings,
you smashed the pointed spears of your enemy.
Now the words are over
and the pain they bring is gone.
Now you have gone to rest
in the arms of the Beloved.”

Aunty Budrey, God bless you and keep you in His care.

Ameena Hussain-Perera