Sri Lanka Moor Family Genealogy

Ahmed Lebbe Marikar - Family #10

1 Ahmed Lebbe Marikar

   2  Hameed Lebbe Marikar Ahmed Lebbe Marikar

       3  Shamsi (Samsudeen) Lebbe Marikar Hameed Lebbe Marikar

            4  Aliya Marikar Shamsi Lebbe Marikar

                     5  Zainambu Nachiya Aliya Marikar + Aboobucker (71)
                       6  Aboobucker Mohamed Hasheem (Pokiri) + Rukiya Periya Thamby Abdullah (93)

                              7  Nasoordeen Hasheem + Sithy Sanoofa (Veyangalla)

                              7  Kubra Hasheem + Nizar

                                    8  Sadoona Nizar 1937 + Mohamed Abdul Rauf Misbah 1925 (13,50,70,93,102)

                                          9  Fathima Nizreen Misbah 1956 + Mohamed Imthiaz Azeez (314)

                                             10  Afkham Azeez + Tasleema Mueenudeen (g/d of Dr. Shaideen, of Castle Lane, Colombo 4, Family #244)

                                                 11  Zainab Azeez

                                                 11  Zahra Azeez

                                                 11  unborn Azeez

                                             10  Afraz Azeez

                                             10  Bilaal Azeez

                                             10  Ayoub Azeez

                                          9  Fathima Fazeena Misbah: + Name not known

                              7  *2nd Spouse of Kubra Hasheem: Mahboub Abubakr

                                    8  [189] Mohamed Fahim Mahboob + [190] Fathima  Rinza Dhahlan (71)

                                    8  Markil Mahboob

                              7  Sithy Fathima Hasheem, d:Feb 2007 + Matheen Ghouse (30,60,70)

obit: SITHY FATHIMA GHOUSE  - Wife of Marhoom Abdul Matheen Ghouse, beloved mother of Shahul Hameed,Mazhar, Miqdam and Miswar, mother-in-law of Marhooma Farilla, Ryhan and Zulfiya. Janaza leaves residence at 10 a.m. for Burial to Maligawatte Muslim Burial ground. 36/5, Galle Rd., Bambalapitiya. DN Thu Feb 22 2007

                                    8  Shahul Hameed Ghouse + Farilla Kamil (40)

                                          9  Rumaila Ghouse

                                          9  Faika Ghouse

                                          9  Faliha Ghouse

                                    8  Mazhar Ghouse + Ryhan Aziz (52,69,140,142)

                                          9  Sharmil Ghouse

                                          9  Navid Ghouse

                                          9  Aslam Ghouse

                                          9  Nishard Ghouse 

                                    8  Miqdam Ghouse + Zulfiya

                                    8  Miswar Ghouse

                              7  Mohamed Hashim Mohamed Dhahlan JP + Sithy Amina Gaffoor

                                    8  [190] Fathima Rinza Dhahlan + [189] Mohamed Fahim Mahboub

                                    8  Fathima Rifka Dhahlan + Jawfer Sadiq Mugheeth (161)  

                                         9  Fathima Yousra Mugheeth
                                         9  Fathima Nusra Mugheeth
                                         9  Mohamed Amjad Mugheeth

                                    8  Fahima Rizna Dhahlan

                                    8  Mohamed Mohideen Rushdi Dhahlan

 

            4  (Shothi) Ahmed Lebbe Marikar Shamsi Lebbe Marikar d:1891 + Ponni Umma Aasiyah Umma
                  5  Sinnach Umma Ahmed Lebbe Marikar. + Ibrahim Lebbe Marikar

                        6  Abdul Cader I.L.M. + Johara Umma

                        6  Pathumuthu I.L.M. + Alim Ahamed W.M.

                        6  Habeeba Umma I.L.M. + Ahmed Aly C.M.

                            7  Ahmed Aly Mohamed Ramiz

                            7  Ahmed Aly Mohamed Razee

                            7  Saeeda Umma Ahmed Aly + Wapu Lebbe Mohamed Thaha

                                 8  Zarook Thaha + Miss I.L.M. Abdul Hassan (Sufi)

                                 8  Farook Thaha + Miss W.L.A. Hameed Alim (Khaleefathul Shazuli)

 

                  5  Meenach Umma Ahmed Lebbe Marikar + Idroos Lebbe Marikar (KG)

                      6  Abi Umma I.L.M. + Ahmed Ali C.M.

                      6  Johara Umma I.L.M. + Jainudeen S.L.

                      6  Nabeesa I.L.M. + Mohideen C.C.

                          7  Mohideen

                          7  Anver Mohideen

                      6  Mohamed Sheriff I.L.M. + Jeynambu M.L.M.

                      6  Abdul Cader I.L.M.

                          7  Abdu Cader Mohamed Anver + Fathima Zuhri Fuard (108)

                                       8  Fathima Misriya Anver

                                       8  Fathima Yasmin Anver

                                       8  Fathima Marina Anver

                                       8  Mohamed Mohideen Anver

                      6  [180] Mohideen I.L.M [181] Ummu Naima M.C.H. (13)

                          7  [182] Fouzul Hinaya +[183] Deen A.M.H.A.

                          7  [184] Sithy Himaya +[185] Mohamed Reyal

                          7  [186] Mohamed Hussain

                          7  [187] Abdul Cader + [188] Noor Hasheem A.K. (59)

                          7  [26] Mohamed Zavahir Mohideen + [25] Ummu Razeena Zainudeen (22,80)

                          7  [176 ] Mohamed Yousoof Mohideen + [175] Mumtaz Saheed
                          7  [176a] Mohamed Idroos Mohideen 

                       6  Sakeena ILM + ARM Salih (Barber Salih)

                          7  Abdul Aziz Salih + Noor Hidaya Alie (30) (div)

                                       8  Mohamed Ali Azeez + Gnei Roweena Jalal

                                           9  Mohamed Inshan Ali Azeez + Nizrina Sheriff

                                               10  Mohamed Fadhil Inshan Azeez

                                               10  Mohamed Aaqib Inshan Azeez

                                          9  Mohamed Imran Ali Azeez + Fathuma Shaira Magdon-Ismail (14) 

                                      8  Hafeera Alie Salih + Nizamdeen (Kalutara)

                                          9  Faahima Nizamdeen

                                          9  Fiyaza Nizamdeen

                          7  Mohamed Na'eem Salih
                          7  [257] Zarook ARM Salih + [258] Noor Zanooba Abddul Rahman

                              8  Zufer Zarook

                              8  (daughter) + Dr. A.R.M. Salihu (Kurunegala)

                          7  Marzook Salih + Bushra
                          7  [259] Moosin Salih + [260] Suhadha Rafeek
                          7  Fouzul Hinaya Salih + Name Not Known

                              8  Huzaira + Name Not Known

                              8  Azeera + Name Not Known

                                  9  daughter + Name Not Known (son of Azeez Faleel & Zeenia Salih Family #58)

                          7  Fouzul Hinaya Salih + Zacky (Marriage Broker)

                              8  Name Not Known
                              8  Sara Zacky

                          7  Ayn Salih + Name Not Known

                  5  Sithy Ghanima Ahmed Lebbe Marikar. + Meera Lebbe Marikar (STORE)  (239)

                      6  Abdul Azeez Meera Lebbe Marikar + Zulaiha Umma M.L.M.

                      6  Idroos Meera Lebbe Marikar + Juhriyath S.L.M.N.

                      6  Mohamed Mohideen Meera Lebbe Marikar + Zulaiha Umma M.L.M.

                          7  Mohamed Mohideen Larif (Nawala) + Sithy Ruzaika binthi-Ahmed bin-Hassan (111)

                                8 Ruzeeha Niroza Lariff + Abdul Ghaffoor Azeez

                                    9 Mohamed Rashad Yahya Azeez

                                8 Ayesha Howla Firoza Lariff + Mohamed Mowjood Mohamed Akram

                                    9 Sithy Sadeeka binthi-Akram

                      6  Aynul Marliya Meera Lebbe Marikar + Zubair M.H.M. (Bembi) (46,83)

                          7  Hamzath N.Z.M .+ Ummul Fukura C.L.M.M.

                          7  Ishak N.Z.M. + Pathumuthu S.D.H.M.S.

                          7  Fuznathus Shiraniya Ishak + Haaris

                               8  Zubair Ishak + Mazaya Fareed

                                   9  Abdul Hafeez Zubair

                                   9  Safiya Silmiya Zubair

                               8  Shaha Balgees Ishak + Hazari Hameed

                               8  Najeeb Ishak

                          7  Sithy Jezima N.Z.M. + Bishrul Ansari M.M. (Manjal) (46,82,83)

                               8  Samsudeen Al-Mecci Ansari + Aynul Faleela I.S.M.E.

                               8  Ummu Saliha Ansari + Saleh Waefathul Hamza Saleem (40)

                                   9  Mohamed Shazmin Saleem

                                   9  Fathima Minna Saleem + Shanooz Ozeer (40,61,63)

                                   9  Mohamed Shazleen Saleem

                               8  Husain-Ul Hamzath Ansari + Ayesha Fareena M.M.

                               8  Mifthiya Zubeida Ansari + Faiz Mahmood Mohamed (46,82,83,92)

                                   9  Fathima Farwin Mohamed + Mohamed Ali Noordeen m:1997 (24,40)

 

               4  2nd spouse of (Shothi) Ahmed Lebbe Marikar Shamsi Lebbe Marikar d:1891: + Ummu Kulthum Mohamed Raya (366)
 
                 
5  Thowfeekamma (died as a child)

                  5  Shamsi Lebbe Marikar Ahmed Lebbe Marikar + Zubeida U.L.M. (d/o Matta Oduma Lebbe Marikar)

                      6  Zohar S.L.M.1893-1966 + Ummu Razeena M.L.M 1893-1957 (Jemmi) (13)

                          7  [252] Mohamed Hibshi Zohar + [253] Aynul Sharthiya Mohamed Ramiz (Jemmi)

                              8  Mohamed Humdhi Zohar + Sharifa Shakir

                          7  *2nd spouse of Mohamed Hibshi Zohar:+ Binthi Mazahima O.L.M.S. (Salonica)

                          7  [190] Mohamed Hilmi Zohar 1915-1977 + [191] Aynun Nawaziya Mohamed Thahir

                              8  [192] Mohamed Miftah Zohar

                              8  [193] Mohamed Nizam Zohar + Fouzul Hana Munsoor (d/o ISM Munsoor, Cheap Stores, Main Stret, Colombo 11)

                                  9  Nurul Kulzum  Zohar, b:10 Mar 1988

                                  9  Mohamed Thariq Zohar, b:2 Jun 2000

                              8  [194] Fathima Fahima Zohar

                          7  Mohamed Rifai Zohar, d:23 Nov 2008 + Khyrun Nissa Mohideen (Pilakotta) d/o M.I.M. Mohideen and Ummu Ruwaiza

RIFAI - ZUHAR ALHAJ MOHAMED Chairman M.I.M. Property Trades (Pte) Ltd, beloved husband of Khyrun Nissa, son of Marhoom H.S.M. Zohar and Marhoomah Ummu Razeena, son-in-law of Marhoom M.I.M. Mohideen and Marhoomah Ummu Ruwaiza, loving father of Ikram, Firaza, Fazniya and Infiyaz, father-in-law of Riyaza, Irfan Nalir, Mumthaz Zain (Riyadh) and Femidha, grandfather of Hafsah, Mafaz, Sarah, Aiysha, Zainab, Aslam, Aquilah, Nabeeha and Aasif, beloved brother of Noor Woleeda Muthassim and Marhooms Hibishi, Hilmy, Nafih, Zuhair, Razik, Nuzha, Noorul Zahriya and Faiza, brother-in-law of Missiriya Razeek Bin Ahamed, Nawaziya Hilmy, Noor Rahmah Nafih, Zumbra, Zuhair, Marhoom Ismail Mohideen and of Marhoomah Aynul Fauzuna Fauz, Marhooms Zacky Sheriff M.H. Mohideen, Kamil Shumsdeen, Muthassim Hamid, Aynul Sharthiya and Binthi Mazahima. Janaza took place on 24th November 2008 at Kuppiyawatte Muslim Burial Ground from 16/7, Mohideen Terrace, Ward Place, Colombo-7. SO Nov 30 3008

 

                              8  Mohamed Ikram Zohar + Riyaza

                              8  Firaza Zohar + Irfan Nalir

                              8  Fazniya Zohar + Mumthaz Zain

                              8  Mohamed Infiyaz Zohar + Femidha

                          7  Sithy Nuzha Zohar + Mohamed Zacky Sheriff (Thoplan) (112)

                          7  Noorul Zahriya Zohar + Hashim Mohideen M. (Mackinnon Mackenzie)

                              8  Sithy Mufeedha Mohideen + Razvi Mohideen M.B.H.

                              8  Hussain Muarris Mohideen

                              8  Mohamed Munawir Mohideen

                              8  Fathima Muzeena Mohideen

                              8  Fathima Mufeeya Mohideen

                              8  Mohamed Mutharif Mohideen

                              8  Mohamed Mulaffer Mohideen

                          7  Mohamed Nafih Zohar + Noor Rahma M.Y.M.M. (High Street, Col 6)

                              8  Fathima Ruzna Zohar

                              8  Ummu Fariza Zohar

                              8  Noor Mizhaza Zohar

                              8  Mohamed Faheem Zohar

                              8  Fathima Shamila Zohar

                              8  Mohamed Rushdi Hussain Zohar + Fahima Rifka

                                  9  Mohamed Rilwan Rushdi, d: Mar 13 2007

 

BABY  MOHAMED RILWAN    Beloved son of Mohamed Rushdi Nafih &  Fathima Rifka Rushdi, grandson of Marhoom M Nafih Zohar and Hajiani Noor Rahma Nafih and of Mr & Mrs M.A.M. Irshad, loving nephew of Ruzna Fariza, Mizhara, Faheem & Shamila and of Rasha, Razeeniya, and Rifaza.  Janaza leaves from residence   106/2, Sri Saranankara Road, Kalubowila Dehiwala at 8.00 a.m. on Wednesday 14th March 2007 for Burial at Dehiwala Muslim Burial Ground. DN Wed Mar 14 2007

                         7  Zumrathul Faiza Zohar + Samsudeen Kamil M. (Velli-Baba) (38)

                              8  Samsu Suhail Kamil + Fathima Muzeena Mohideen

                                  9  Fathima Sifara Suhail

                                  9  Sithy Fathima Shazma Suhail

                         7  Noorul Waleeda Zohar + Mohamed Hameed Muthassim

                              8  Mohamed Uzaifath Muthassim

                              8  Fathima Firza Muthassim + Ali Kamil Mousoom (19,366)

                                  9  Fathima Ayesha Kamil + Shamail Saheedullah b:1988 (20)

                                      10  Sumaiya Shamail, b:Aug 2016

                         7  Ahmed Zuhair Zohar + Sithy Zumra Haniffa (Lakhs)

                              8  Mohamed Inham Zohar + Fathima Rizkiya

                                  9  Mohamed Insaf Inham
                                  9  Fathima Izma Inham
                                  9  Mohamed Irham Inham
                                  9  Fathima Ifra Inham

                              8  Fathima Niroza Zohar + Isthishan Cassim (Shape Nana)
                                  9  Fathima Naflah Cassim
                                  9  Fathima Najma Cassim

                             8  Mohamed Infiyaz Zohar + Fathima Faizuna
                                  9  Fathima Ifsa Infyaz
                                  9  Fathima Ifsa Infiyaz
                                  9  Mohamed Imam Infiyaz

                                  9  Mohamed Imaadh Infyaz

                         7  Ahmed Razick Zohar

 

                      6  Thowfeek S.L.M. b:229.1894 + Mariambu Natchiya I.L.

                         7  Mohamed Thowfeek Samsudeen + Noorul Basheera

                             8  Sithy Naseema Samsudeen

 

                      6  Ummu Zofi S.L.M. d:1974 + Mohamed Ismail Ramiz d:1942 (Jemmi) (258)

                          7  Mohamed Ismail Ramiz

                          7  Mohamed Zuhair Ramiz

                          7  Mohamed Shuhaib Ramiz + Fathima Deen (99)

                              8  Sheryl Ramiz + Padmasiri Thrimanne (div)

                                     9  Ishan Thirimanne + Sheika

                                     9  Shannon Thirimanne

                                     9  Name Not Known

                               8  Sharmila Ramiz + Shehan Edirisinghe (div)

                                     9  Rehan Edirisinghe

                                     9  Sheran Edirisinghe

                          7  Azhara Ramiz + Mohamed Noor Mohideen

                              8  Noor Hameem Mohideen + Ramani

                              8  Ramiz Mohideen + Zeenathul Munawwara

                              8  Kurath Nissa Mohideen + Azeez

                              8  Aynul Rifaya Mohideen + Ahmed

                              8  Mohamed Rizwee Mohideen + Yasmeen

                              8  Reza Mohideen

                          7  Mohamed Hussain Ramiz d:1997 + Ummul Hafeela

                              8  Mohamed Ikram Hussain

                              8  Mohamed Aslam Hussain

                              8  Shahul Hameed Althaf Hussain

                              8  Fathima Rehana Hussain

                              8  Fathima Zohara Hussain

                          7  Rafeekathul Sireeha Ramiz, d:Oct 7 2014 + Mahmoud Mohamed Farouk, d:30-Mar-2003 (son of late Avoo Lebbe Marikkar Mahmoud and late Zumrath Umma)

 

obituary: FAROUK ­ AL­HADJ MAHMOUD MOHAMED FAROUK   (ex E.B. Creasy & Co.). Beloved husband of Rafeekathul Sirreeha, son of late Avoo Lebbe Marikkar Mahmoud and late Zumrath Umma, son­in­law of late Mohammed Ramiz and late Ummu Zophy, brother of late Sithy Cadeeja Zacky, loving father of Fazal, Shiraz, Feiroze, Rumi, Ifthikqar, Fazneena & Thabreez, father­in­law of Farhana, Sarah, Jazeela, Ifaza, Sabeera & Shahana, grandfather of Mehnaz, late Mazri, Imaad, Abdullah, Amal, Aneesa, Khadeeja, Shakoora, Israa & Aabid, uncle of Ahmed & Imtiaz Zacky, brother­ in­ law of Sulaiman and all of late Fathima Zohra, Ismail, Zabideen, Zuhair, Azhara Mohideen, Shuhaib, Hussain, Dahman & Iynul Sharthiya Zohar. The death occurred on 30th March, 2003 and Janaza took place on the same day at Dehiwela Muslim Burial Grounds. Family members thank all those who attended and assisted in numerous ways, and regret their inability to thank them individually.  
31, Sagara Road, Bambalapitiya, Colombo 4.  [Apr 2003]

 

                              8  Mahmood Fazal Farouk + Farahana Mohamed (123)

                                  9  Mehnaaz Farouk + Rifshan Thaha
                                      10 Abdul Malik Rifshan Thaha, born May 2013

                                      10  Name Not Known, b:2015

                                  9  Mazri Farouk d:1996

                              8  Shiraz Ahmed Farouk + Sarah

                                  9  Imaad Farouk

                              8  Feiroze Zulfiqar Farouk + Jazeela Samsudeen (38)

                                  9  Abdullah Farouk ..*1995 (triplets)

                                  9  Amal Farouk ..* 1995 (triplets)

                                  9  Aneesa Farouk ..* 1995 (triplets)

                              8  [2] Shumsur Rumi Farouk + [1] Fathima Ifaza Mansoor

                                  9  [251] Khadija Hajar Rumi Farouk, b:Jun 10 2002 (29 Rabi II 1423), Riyadh, Saudi Arabia
                                  9  Mohammed Farouk

                              8  [4] Ifthiqar Mohamed Farouk + [3] Fathima Sabeera Jiffry (81)

                                  9  [220] Shakoora Farouk 1996

                                  9  [220a] Israa Farouk

                              8  Zumrath Fazneena Farook + Mohamed Badurdeen (div) (91)

                              8  Thabreez Mahmood Farook + Shahana Shuaib

                                  9  Aabid Thabreez Farouk
                                  9  Maryam Thabreez Farouk

                                  9  Asmaa Thabreez Farouk, b:2016

                          7  Mohamed Sulaiman Ramiz + Honeya Ismail (95)

                              8  Mohamed Kyseen Sulaiman

                              8  Iflal Sulaiman

                              8  Hilal Sulaiman

                          7  Mohamed Dhahman Ramiz

                              8  Sunil Dhahman

                              8  Lal Dhahman

                              8  Cheryl Dhahman

                              8  Sonna Dhahman

 

                           7  Aynul Sharthiya Mohamed Ramiz (Jemmi) + Mohamed Hibshi Zohar

                              8  Mohamed Humdhi Zohar + Sharifa Shakir

 

                       6  Ummu Naima S.L.M. d:1950 + Mansoor M.Y.M. d:1952 (Mansoor Building)

                           7  Mohamed Yousoof Mansoor + Ayesha Halimdeen (128)

                              8  Shiyama Yousoof

                              8  Shiroza Yousoof

                              8  Mohamed Haluk Yousoof

                           7  [149] Mohamed Mansoor d:1998 + [148] Zeeniya Rasheed, d:Aug 12, 2018 

                              8  [150] Mohamed Gulshan Mansoor + [126] Fathima Hasina Alavi

                                  9  Fahada Mansoor + Zulkifli Munzir

                                  9  Son + Name Not Known

                              8  [151] Mohamed Nazdir Mansoor

                              8  [152] Fathima Najla Mansoor + Mohamed Faris Hameed (172)

                                  9  Farzan Hameed + Rukaiyya Hafeel (148) d/o Hafeel and the late Farzana Zahir

                                      10  Fahmida Hameed

                              8  [1] Fathima Ifaza Mansoor + [2] Shumsur Rumi Farook

                                 9  [251] Khadija Hajar Rumi Farook, b:Jun 10 2002 (29 Rabi II 1423), Riyadh, Saudi Arabia 

 

                       6  Abida S.L.M. + Ahmed M.L.M.

                       6  *2nd spouse of Abida: + Haniffa N.D.M.

 

                       6  Sithy Suhaila + Samsudeen A.R.M.

                           7  Noor Zanooba Samsudeen d:1997 + Mohamed Razik Salahudeen

                              8  Fathima Zaahida Salahudeen

                              8  Sithy Ziyada Salahudeen

                           7  Mumtaz Samsudeen

                           7  Zulfath Samsudeen

 

                       6  Ahamed S.L.M. 1906-1977 + Sithy Raliya OLMALM (30)

                           7  Mohamed Shums Lebbe Marikar + Therese Wijewardena

                              8  Rovina I I Shums + Ismet Mubarak Thaha (40)
                                  9  Abdullah Thaha
                                  9  Adil Thaha

                              8  Roshan H R Shums + Shaba Farook

                                  9  Saliha Shums
                                  9  Shakir Shums
                                  9  Sara Shums

                              8  Rifka R Shums + Tuan E Dane
                                  9  Hisham  M Dane
                                  9  Dilshard Dane

                              8  T Falih Shums Ahamed + F Ruzna Abdeen
                                  9  Amber Talia Shums
                                  9  Shawn Zacky Shums

                           7  Noor Thaha Ahamed + Unsun Cader Sanoon (95)

                              8  Fathima Rizna Thaha + Halal Fuard

                              9  Mohamed Irfan Fuard

                              9  Fathima Khadija Fuard

                              8  Rushdi Thaha

                              8  Saffraz Thaha

                           7  Ne'math Subaida Ahamed + Feiroze Cassim (40)

                              8  Fathima Zulaiha Feiroze

                              8  Mohamed Ismail Feiroze

                           7  *2nd spouse of Ne’math Subaida: Omar (UK)

                           7  Bathul Ahamed + Ahmed Mashood

                              8  Shenaz Ahmed

                              8  Suraz Ahmed

                           7  Fathima Mumtaz Ahamed + Wilson D. (UK)

                              8  Steven Wilson

                              8  Kevin Wilson

                           7  Bisreeya Zaharana Ahamed, b:25 Feb 1948, d:27 July 2008 + Firoze Salim Ibrahim 20-Feb-1948 (11,12,40)

                              8  Fathima Fawaza Ibrahim + Rifath, m:Aug 9 2008

                           7  Mohamed Raffai Ahamed + Faiza

                           7  Inam Akhil Ahamed, d:Nov 5 2008+ Zarana Sanoon Cader (93,106)

 

obit: AHMED - INAM AKIL Son of late S.L.M.H. Ahmed (Rahman Bros) & late Sithy Raleeha, beloved husband of Rozanna, Zarana, father of Milhan, Arafath, Najla, late Imran, Azwer & Siraj, father-in-law of Rameesa, Mariam, Tania, Femina, son-in-law of late Sanoon Cader & late Iyna Cader, brother of Shums, Thahar, Neemath (UK), Bathu (USA), Mumtaz (UK), late Bishni, late Raffai, Haddad (UK) & Badri, brother-in-law of Therease, Unsoon, Omar (UK), Derek (UK), Firoze (Saudi Arabia), Faiza, Azra, late Ansar Fuard, Farana (Australia) & Rushna (Australia). Janaza will take place on Wednesday 5th Nov at 10 a.m. Kuppiyawatte Muslim Burial Ground. 52, Frazer Avenue, Dehiwela. DN Wed Nov 6 2008

 

                              8  Milhan Akhil Inam + Aruni

                              8  Arafath Akhil Inam + Femina

                              8  Imran Akhil Inam, d:Oct-2003
 

obit: AHKIL ­ IMRAN.   Son of Inam Ahmed and Zarhana, brother of Milhan, Arafath, Najlah, Azver and Siraj, brother­in­law of Aruni and Femina, nephew of Rozana, grandson of late S.L.M.H. Ahmed, late Hajiani Sithy Raleeha Ahmed, late Sanoon Cader and late Hajiani Eyna Sanoon Cader. Janaza took place on Friday the 31st­10­2003 at Kupiyawatha Muslim Burial Ground. 48/A, Frazer Avenue, Dehiwela.
 

                              8  Najlah Akhil Inam

                           7  *2nd spouse of Inam Akhil: + Rozanna Sanoon Cader (93,106)

                              8  Azwer Akhil Inam

                              8  Siraj Akhil Inam

                           7  Mohamed Ghouse Haddad Ahamed + Fathima Azra

                              8  Inthikab Haddad

                              8  Fadeena Haddad

                           7  Fathima Badriya Ahamed + Ansar Fuard, d:4-May-2002 (59,70,93,102)

                              8  Asif Fuard

 

                       6  Muheeth S.L.M. d:1951

 

                       6  Abdul Rahman S.L.M. 1913-1973 + Fathima Hanoon Cassim Lebbe Marikar d:May-2002 (95)

                           7  Rasool Ahmed Rahman+ Yasmin Hassim (40)

                              8  Fathima Hafsa Rahman

                              8  Mohamed Hadi Rahman

                              8  Sara Hanoon Rahman

                           7  Zeenathun Naeema Rahman + Mohamed Fazli Nizar Dr. (40,64,115)

                              8  Raslaan Nizar

                              8  Hisham Nizar

                              8  Hilal Nizar

                           7  Fathima Fareena Rahman + Mohamed Faraj Hameed (172)

                           7  Madeenathun Naeema Rahman

                           7  Mohamed Miftha Rahman

                           7  Mohamed Rifdhi Rahman

 

                  5  Abdul Hameed Ahmed Lebbe Marikar: + Moomina Umma P.T.M. (80)

                  5  *2nd spouse of Abdul Hameed Ahmed Lebbe Marikar + Rahila Umma OLMALM Alim (30)

                       6  Razeena Umma A.H.M. + Abdul Rahman A.L.M. (Kuruku Koli) (101)

                           7  Mohamed Sufiyan A.R.

                           7  Mohamed Dhahlan A.R.+ Sithy Nasooha K.B.M.Ismail

                              8  Noor Fareeda Dhahlan + Mohamed Basheer Ahamed

                                 9  Mohamed Basheer Ahamed

                                 9  Fathima Basheer Ahamed

                              8  Mohamed Rizvi Dhahlan

                           7  [258] Noor Zanooba A.R. + [257] Zarook A.R.M.S. Dr. (Weligama)

                              8  Zufer Zarook

                              8  (daughter) + Dr. A.R.M. Salihu (Kurunegala)

                           7  Sithy Marzoona A.R.+ Naleer M.S.M. (Bookseller) (81)

                              8  Fowzun Naima Naleer + Jiffry

                              8  Mufti Naleer + Mahliya Shanaz Deen (81)

                              9  Name not known

                              8  Mizhar Naleer

                              8  Maziya Naleer

                              8  Aynul Yakeena Naleer

 

                       6  [89] Junaid A.H.M.+ [88] Noor Nazeela Sheriff 1903-1994 (13,108)

                           7  [90] Aynur-Riyaya + [91] Salih M.I.M.

                              8  [92] Fathima Muzni Salih

                              8  [93] Fathima Farooza Salih

                           7  [94] Mohamed Junaid Mohamed Mohideen d:Sep 9 2004 + [95] Aynul Hareeza Uvais (d/o LMM Uvais Hajiar)(259)

 

MOHIDEEN ­ MOHAMED JUNAID MOHAMED   Beloved husband of Aynul Hareeza, son of late Mr & Mrs Mohamed Junaid, son ­in­ law of late Mr & Mrs L.M.M. Uvais, father of Noorul Sharmila, father­ in­ law of Reza Sameen, grandfather of Shazra, Safraaz, Ruzna and Haaziq, brother of Mumtaz, Badri, Nazni and Niloufer, brother­ in­ law of Sithy Mufakira, late Ummu Shafeeka, M. Rushdi Uvais, Husniya Aziez and Rizmy Uvais. Janaza took place on Thursday 9th September at   Dehiwala Muslim Burial Ground.  SO Sep 12 2004                          7  [96] Badry-Nissa Junaid + [97] Abdul Hameed Mohideen (16,82)

                              8  [98] Hisham Mohideen + Mizli Halleem (242)

                              8  [99] Zulaiha Mohideen

                              8  [100] Nihad Mohideen

                           7  [101] Mumtaz-Jamal Junaid, d:Mar 9 2016 + [102] Jiffry M.M. d:Sep 24, 2017 (81)

Obit:

MAHROOMA HAJJIYANI MUMTAZ JAMALA. Inna Lillahi Wa Inna Ilaihi Rajioon. Beloved wife of Al Haj Hassan Jiffry. Daughter of late Al Haj A.H.M. Junaid and late Hajiani Mohamed Sharif Noor Nazila, daughter-in-law of late S.H.M. Nakeem and late Yoosuf Alim Noor Mahliya, loving mother of Hajiani Shehama, Sherooza, Sharmila, Shehara, Hajjiani Sabeera, Al Haj Sabry and Al Haj Hussain, mother-in-law of Al Haj Husnul, Sabry, Reza, Muinuddin, Al Haj Ifthikqar, Ziyani and Mumtaj, much loved grandmother of Al Haj Isran, Hajiani Kameera, Sabeeh, Sajjed, Sader, Shazra, Ruzna, Shafraz, Haziq, Siddika, Yusra, Yusuf, Shakoora, Israa, Sakeenah, Hassan, late Zikra, Humairah, Haziqa and Spouses of the married grandchildren: Ifraz, Zainab, Rifadh and Shahreen, darling great grandmother of Qadira, Rashidah, Saeed, Zaeem, Raaed, Inaara and Baby Shaheem, sister of late Ayne, late Al Haj Mohideen, Hajiani Badurunissa (Badry), late Hajiani, Nazneen and Hajiani Nilufer, sister-in-law of Hajiani Hareeza, late Salih, late Hameed, late Waffa, late Idroos, Mawahib, late Safiya, Ojeeda, Ismail, Samsudeen, Mihlar, Zareena, late Mansoordeen, Macky, late Roozy and Ruzeena, left Darul Fana peacefully on 9th March 2016 (Hijri 1437 Jamadul Awwal 29). Janaza took place at Dehiwela Muslim Burial Ground on 10th March. No. 31/1, Sagara Road, Bambalapitiya, Colombo 4. Tel: 011-2596248. 047551 Sunday Observer Apr 3 2016

 

                              8  [103] Fathima Shyama Jiffry + [104] Husnul Hana             

                                  9  Ishran

                                  9  Kameera

                              8  [105] Fathima Sherooza Jiffry + [106] M Sabry Suhail (13)

                                  9  Sabeh Suhail

                                  9  son

                                  9  son

                              8  [107] Fathima Sharmila Jiffry + [108] M Reza Sameen (116)  

                                  9  Shazra Sameen

                                  9  Sarfraaz Sameen

                                  9  Ruzna Sameen

                                  9  Haaziq Sameen

                              8  [109] Fathima Shehara Jiffry + [110] Muinudeen bin-Mohamed (111)

                                  9 [221] Siddeeka binth Muinudeen

                                  9  daughter

                                  9  son

                              8  [3] Fathima Sabeera Jiffry + [4] Ifthiqar Mohamed Farouk

                                  9 [220] Shakoora Farook 1996  

                                  9 [220a] Israa Farouk

                              8  [111] Mohamed Sabry Jiffry + Name Not Known

                                  9  daughter

                                  9  son

                              8  [112] Mohamed Hussain Jiffry + Name Not Known

                                  9  Name Not Known

                                  9  Name Not Known

                           7  [113] Nazneen Junaid d:May 30 2015 + [114] Waffa I.L.M. , d:Jun 19, 1990
                              8  [115] Mohamed Rizwan Waffa

                              8  [116] Fathima Rizwiya Waffa

                              8  [117] Mohamed Rushdi Waffa

                              8  [118] Mohamed Ruzaik Waffa

                           7  [119] Niloufer Junaid + [120] Mohamed Idroos Anis (20,90)

                              8  [121] Mohamed Faizal Idroos

 

                       6  Noor Zahira A.H.M. + Hashim S.L.M.

                           7  Mohamed Sulaiman Hashim + Azeema Salahudeen (128)

                              8  Zeeniya Sulaiman + Mohamed Frouze Saheed (14)

                                  9  Bathool Saheed

                                  9  Shameema Saheed

                              8  Mohamed Azeemudeen Sulaiman

                              8  Mohamed Izhar Sulaiman

                              8  Rehana Sulaiman

                           7  Mohamed Zareen Hashim (CGR) + Mackiya Saheed (Talduwa)

                              8  Akram Zareen + Sithy Maleeha Farook

                                  9  Mohamed Murshid Akram

                                  9  Mohamed Naguib Akram

                                  9  Fathima Sheharazade Akram

                              8  Najeem Zareen + Nabila Hussain

                              8  Shaha Zareen

                           7  Mohamed Nawaz Hashim JP + Naseema A.L.M.M.

                              8  Irshad Hussain Nawaz + Fawzia Moosin (d/o the late Moosin Hajiar of De Kretser Place, Colombo 4)

                                  9  Fathima Fizna Irshad + Riyaz Rauff (Toronto, Canada)

                                     10  Rushdi Riyaz

                                     10  Rehab Riyaz, b:1997

                                  9  Mohamed Imran Irshad

                           7  Mohamed Ozeer Hashim + Sithy Rawla A.L.M.M.

                              8  Mohamed Mohideen Ozeer

                              8  Mohamed Rafi Ozeer

                              8  Mohamed Ifthikar Ozeer

                              8  Mohamed Imthiaz Ozeer

                           7  Sithy Rahila Hashim + Jaward M.F.A. (50)

                              8  Mohamed Iqbal Jaward + Fathima Riyaza Mohideen

                                  9  Fathima Mazneena Iqbal

                                  9  Ahmed Shamli Iqbal

                              8  Mohamed Inayath Siddiqui Jaward

                              8  Fathima Afreeha Jaward

                              8  Ahmed Aflal Jaward

                           7  Mohamed Muzammil Hashim + Ummu Safiya A.R.M.Lebbe (Malwana)

                              8  Mohamed Ismeth Muzammil + Fathima Jesmin Nasir

                              8  Fathima Dina Muzammil + Ameen Ilyas Haji, d:Apr 30 2016, Colombo

 

                       6  Ummu Naleefa A.H.M. + Zahir A.H.M. (Manjal) 

                           7  Izzun Naleer + Navirathul Khairiya, d:Sep 2007 

                               8  Mohamed Hashim Naleer + Sithy Suhaila Wadood

                                   9  Mohamed Shakir Hashim + Safiya Ghouse (d/o Fathima Rifka Rauff – Thoplaan)

                                      10  Leena Aamina Shakir (born in Melbourne)

                                  9  Fathima Hishama Hashim 

                              8  Sadun Naeema Naleer + Shiraz Salih  

                                  9  Ahmed Shazad Salih + Shanika

                                      10  Chahel Shazad Salih

                                 9  Ahmed Saajid Salih 

                             8  Rushana Nizreen Naleer

                             8  Razia Nuzhath Naleer + AWM Faizal  

                             8  Ajmal Hamid Naleer  + Chrishamani

                                 9  Shehara Ajmal Naleer

                                 9  Shamila Ajmal Naleer

                        7  Sadun Naima Zahir

 

Obit: NALEER - NAVIRATHUL KHAIRA Wife of Marhoom Izzun Naleer, daughter of Marhoom U.L.M. Hasheem and Marhooma, Sithy Hareerah, daughter-in-law of Marhoom, A.H.M. Zahir and Marhooma Ummu Naleefa, sister of Marhooma Sithy Faleela and Marhooma Ayshathul Noor, sister-in-law of Marhoom M H M Zaheer and Marhoom M H M A Cader, mother of Hashim (Dubai), Sadun Naima, Rooshana, Razia and Ajmal, mother-in-law of Shiraz Salih, Faizal Wahid and Shuhaiba, expired. Janaza took place on 18th September 2007. 31A, Vaverset Place, Colombo 6.  SO Sep 23 2007

  

                       6  Ummu Jazeela A.H.M. + Cassim A.H.M. (Yakka) (17)

                           7  Fathima Hanoon Cassim + Ahmed Mohideen

                              8  Fathima Hani Mohideen + Ahmed Husain Ghouse 1951 (20,30,46,60,70,90,93)

                                  9  Mohamed Sa'ad Ghouse

                                  9  Fathima Zeenath Ghouse

                                  9  Rukaiya Ghouse

                                  9  Khalid Ghouse

                              8  Mohamed Azmi Mohideen + Shameera Azeezdeen

                              8  Haadhiya Mohideen

                              8  Rizna Mohideen

                           7  Hussain Sirri Cassim Dr (FRCS).+ Fathima Rizona Hathy

                              8  Mariam Cassim + Mohamed Imamudeen Mohamed Shamil (173)

                              8  Mufeeza Cassim + Husain Shiham Ghouse (20,30,46,60,70,90,93)

                                  9  Mohamed Ghouse b:May-18-2001

                       6  Rafeek A.H.M.+ Shafika A.H.H. (d/o Thorai-adi Abdul Hameed Hajiar)

                           7  [260] Suhadha Rafeek + [259] Moosin A.R.M.S.M.

                           7  Hussain Fahmy Rafeek

                           7  Rifky Rafeek

                           7  Mufaakira Rafeek

                       6  [142] Ashroff A.H.M.+ [141] Noor Marzooka Sheriff (13,108)

                           7  [143] Farahana Ashroff + [144] Mansoor Y.L.M. (Attorney-at-Law)

                              8  [145] Mohamed Rumzi Mansoor

                              8  [146] Mohamed Rumi Mansoor (d:1995)

                           7  [147] Sheriff Fahmy Ashroff  

 

                  5  Hafsa Umma Ahmed Lebbe Marikar, b:1868 + Mohamed Ali M.I. first Muslim JP and Consul for Persia (108)

                       6  Ismail M.A.M.+ Ummul Ayesha A.L.M. (sister of A.L.M. Saduma family #23) (190)

                           7  Mohamed Abdullah Ismail + Sithy Alawiya A.M.H.M.H. d:Jan 12 2005 (13)

                              8  Haniffa Abdullah + Firoz Abdeen

                              8  [210] Mirza Abdullah + [211] Mohamed Shafeek Ameen (13)

                           7  *2nd spouse of Mohamed Abdullah Ismail: + Sithy Saleema Mahamood, d:Apr-12-2002 (108,128)  

 

obit: ISMAIL - HAJIANI SITHY FATHIMA (SALEEMA)   Inna Lillahi Wa Inna Ilaihi Rajioon. Wife of Marhoom Al-Haj Mohamed Abdulla, Mohamed Ismail (Dulla) J.P.U.M. mother of Zainab, Salma and Maimoon, grandmother of Yakoob, Zaithoon, Zeenath, Althaaf and Thabith, stepmother of Mirza and Haniffa, daughter of A.L.M. Mahmood and Zulaiha, eldest granddaughter of Mr & Mrs A.B. Casie Lebbe of Kandy, sister of Shafeek, Zareena, Zavahir and Zahar, mother-in-law of Zainudeen, Favaz and Anil, sister-in-law of Ummu Azeez, Sithy Jabir Cader, Cassim Ismail, Munthaha, Cader and Ayesha. Died on Friday 12th April, 2002. Janaza took place on the same day at Jawatte Muslim Burial Ground.   'Windermere", Dampe, Madapatha, Piliyandala and 11, Gregory Place, Dehiwela.
 

                              8  [400] Zainab Mariam Ismail + Haroon Luthfi Bin-Ahmed (div) (111)

                                  9  Yaqoob bin Haroon

                                  9  Zaitoon binthi Haroon + Zahran Zavahir

                                  9  Zeenath binthi Haroon + Hussain Sulaiman (s/o Hamza Sulaiman & Hafsa) (80)
                                      10  Zaid Sulaiman
                                      10  Emad Sulaiman

                              8  *2nd Spouse of [400] Zeinub Abdullah: + Mohamed Razeen M Zainudeen (80)

                              8  Salma Abdullah + Ifthikar Fakir (div)

                              8  *2nd Spouse of Salma Abdullah: + Fawaz Abdeen

                                 9  Mohamed Thabit Azad Abdeen

                              8  Mymoon Abdullah + Imthiaz Fakir (div)

                              8  *2nd Spouse of Mymoon Abdullah: + Naushad Ismail (div)

                                 9  Ahmed Afthab Naushad

                              8  *3rd Spouse of Mymoon Abdullah: Surath Fonseka

                           7  Ummu Kulzum Ismail + Azeez A.M.A. (201)

                              8  Marina Zulfikhar Azeez + Ifthikar Ismail (173)

                                 9  Mohamed Murad Ismail

                                 9  Mohamed Riyadh Ismail

                              8  Mohamed Ali Azeez

                              8  Iqbal Azeez

                           7  Sithy Fathima Ismail + Mohamed Jabir Abdul Cader (80)

                              8  Ayesha Cader + Faiz Hasheem (59,191)

                                 9  Fathima Rushana Hasheem + Naufel Cassim

                                     10  Nadira Naufel Cassim

                                     10  Omar Naufel Cassim

                                 9  Sithy Renuza Hasheem + Bary Jaleel

                                     10  Idris Barry Jaleel

                                 9  Mohamed Jamaldeen Riaz Hasheem

                              8  Fahmy Cader + Raina Jaleel (98)

                                 9  Shihara Cader

                                 9  Son + Farah Zarook + Fahmy Caders son, m:Oct 24 2009

                              8  Aida Cader + Feizal Waffarn, Dr. (div) (80)

                              8  2nd Spouse of Aida Cader + Name Not Known (Lebanon)

                              8  Imthiaz Cader + Raisa Jaleel (98)

                           7  [17] Mohamed Cassim Ismail + [16] Alaviya Hussain

                              8  [18] Mohamed Ali Cassim

 

                       6  Moomin Umma M.A.M. + Mohideen M.H.M.

                           7  Mohamed Mohideen + Ayn Cassim d:May 10 2013

                              8  Inneth Mohamed + Mohamed Zubair Caffoor (80)

                                 9  Mohamed Azmath Caffoor

                                 9  Thalib Caffoor + ShaheedaAziez

                                     10  Aaliya Caffoor

                              8  Ilham Mohamed + Majeed Abdul Cader (21,96)

                                 9  Ummu Hasna Cader + Rumaiz Mohideen (40)

                                     10  Maleeha Mohideen

                                     10  Nabeeha Mohideen

                                 9  Hasmin Cader + Asif Sheriff m:21-Jul-2006 (20,30,60,70,90)
                                     10  Nuha Mariam Sheriff
                                     10  Manal Noor Sheriff

                                 9  Hanim Cader + Yusri Omer s/o Architect Ansari Omer & Nazeera, Kandy

                           7  Haniffa Mohideen

                           7  [6] Yousoof Mohideen + [5] Badry Hussain

                              8  [7] Llaman Yousoof + [8] Shahjahan Ismail Azeez (41)

                                 9  [9] Ibrahim Sirri Azeez

                                 9  [10] Shaheeda Azeez

                              8  [11] Minna Yousoof+ [12] Mohamed Nazrul Sheriff (96)

                              8  [13] Hafsa Yousoof + [14] Hamza Sulaiman, Dr.  

               9  [15] Mohamed Hussain Sulaiman + Zeenath binthi Haroon (111)

                  10  [15c] Zaid Sulaiman

                  10  [15c] Emad Sulaiman

               9  [15a] Aqil Sulaiman

               9  [15b] Abdul Hakeem Akram Sulaiman + Rene Wright (Australia) wedding planned for Sep 2019 in Australia

                         6  Hussein M.A.M.+ Ayesha Umma Abdul Caffoor (80)

                           7  [5] Badry Hussein, d:Dec 2008 (see appreciation below) + [6] Yousoof Mohideen

                              8  [7] Llaman Yousoof + [8] Shahjahan Ismail Azeez

                                 9  [9] Ibrahim Sirri Azeez

                                 9  [10] Shaheeda Azeez + Thalib Caffoor

                                      10  Aaliya Caffoor

                              8  [11] Minna Yousoof + [12] Mohamed Nazrul Sheriff (96)

                              8  [13] Hafsa Yousoof + [14] Hamza Sulaiman, Dr.

               9  [15] Mohamed Hussain Sulaiman + Zeenath binthi Haroon (111)

                  10  [15c] Zaid Sulaiman

                  10  [15c] Emad Sulaiman

               9  [15a] Aqil Sulaiman

                                  9  [15b] Abdul Hakeem Akram Sulaiman + Rene Wright (Australia) wedding planned for Sep 2019 in Australia

 

                           7  [16] Alaviya Hussein + [17] Mohamed Cassim Ismail

                              8  [18] Mohamed Ali Cassim

                           7  Mahdi Hussein + Marina Caffoor (80)

                              8  Sehaam Hussein + Ali Moheed

                                  9  Aneeka Moheed

                              8  Ameena Hussein + Fahim Uvais (s/o Rushdi Uvais & NurJehan)

                              8  2nd spouse of Ameena Hussein + Sam Perera

                           7  Mumtaz Rhusdia Hussein + Mohamed Nawaz Caffoor (80)

                              8  Ilham Nawaz Caffoor + Roshan Jalaldeen

                                  9  Omar Jalaldeen

                           7  Ali Faizal Hussein., Dr.+ Zuhara Majeed Suby

                              8  Ayesha Faizal

                              8  Feizal

 

                  5  Mohamed Cassim Hajiar Ahmed Lebbe Marikar, b:circa 1870 + Ryhanath Umma Marikar Haji (13)

                       6  [54] Mohamed Rasheed M C H. b:11 Dec 1898, d:19 Jul 1968 + [53] Ummu Thahira Shariff 1900-1979 (13,108)

                           7  [55] Sithy.Ryhanathul Marliya Rasheed b:1919-2014 + [56] Mohamed Thahir Sameer 1914-1989 (20,30,46,60,70,90,93)

                              8  [57] Mariya Mumtaz Sameer, b:1945 + [58] Zuhair Mohamed

                                 9  [59] Nisthar Ali Mohamed b:1974

                              8  [60] Mohamed Fazli Hussain Sameer, b:16-Feb-1948 + [61] Fathima Shirani Naleefa Ibrahim, b:13-May-1949 (11,12,40)

                                 9  [62] Fathima Melina Sameer, b:4-Feb-1975, BSc (Hons) Sociology, University of London 2008 + [63] Ahmed Yousry Sheriff b:6-Jun-1962, m:1993, div:2004 (35,51,84,106)

                                       10  [64] Maria Admira Sheriff b:22-Sep-1994

                                       10  [64] Abdullah Yousry Sheriff b:25-Mar-1997

                                 9  [65] Fathima Nadia Sameer, BA Hons English Language, University of London 2009, b:6-Sep-1981 + Abdul Qadir Hussain (173,174,175), m:1999 div:2011

                                 9  2nd spouse of [65] Fathima Nadia Sameer + Jonas Haller, Nykoping, Sweden, m:2016 

                              8  [66] Ahmed Firoze Sameer b:8-Jan-1950 + [67] Qureisha Nizar 1962 (d/o MYM Nizar, Attorney at Law, Hendala Wattala)

                                 9  [68] Nabila Safra Sameer b:1985 + Azhar Faseel, Dr MBBS, Sydney Australia

                                 9  [69] Fathima Nafeesa Sameer 1986-1986

                                 9  [70] Ahmed Yazdhan Sameer b:1990

                           7  [20] Mohamed Zubair Rasheed, b:1921, d:Jan 17 2011 + [19] Pathumuthu Zuhry Razeen d:June 2010 (80)


obit: MOHAMMED ZUBAIR RASHEED: Beloved husband of the late Pathumuthu Zuhry Razeen, son of late Alhaj MCHM Rasheed and late Ummu Thahira, son-in-law of late MCH Razeen & Ummu Habeeba, beloved father of Roazna, Zulaiha & Ejaz. Much loved brother of Ryhan, Ummu Naseeha and the late Faiz Rasheed, brother-in-law of late Thahir Sameer, late MIM Sahill, Huzaima, Sahill Razeen, Zainudeen, & ZemZem. Janaza leaves residence to Dehiwela Muslim Burial Grounds on Monday Jan 17, 2011 at 8 p.m. Hampden Lane, Colombo-6.
 

                              8  [21] Fathima Roazna Rasheed + [22] Naleer

                                 9  [321] Rinza Naleer + Farzan ZainulAbdeen (38)

                                       10  Abdul Rahman Farzan, b:Sep 2010

                                 9  [322] Hamza Naleer

                              8  [23] Fathima Zulaiha Rasheed + Munzir

                                 9  [323] Fazmina Munzir + Mohamed Ruzni Hameed (s/o Hameed Mukrhar Ghouse g/s/o Mukthar Ghouse)

                                       10  Mohamed Akeel Ruzni, b:2010

                                 9  [324] Zulkifli Munzir

                              8  [24] Mohamed Ejaz Rasheed + Hamziyathul Himaya Abdul Razzak

                                 9  [325] Zainab Ejaz

                                 9  [326] Omar Ejaz

                           7  [71] Ummu Naseeha Rasheed b:1923, d:24 Mar 2016 + [72] Mohamed Ibrahim Mohamed Sahill b:1913 (76)

                              8  [73] Rhusdia Sahill + [74] Suhail A.M.M. (23)

                                 9  [75] Mohamed Nazmil Suhail + Fathima Shamima Saqqaf m:Aug-4-2006 (20)

                                      10  Maleeha Ameerah Suhail, UK
                                      10  Nafeesa Suhail

                                 9  [76] Mohamed Imran Suhail + Thilini, m:July 31 2010
                                      10  Zeeshan Suhail
                                      10  Zaid Suhail

                                 9  [77] Fathima Rizana Suhail

                                 9  [333] Ayesha Suhail

                              8  [78] Yasmin Sahill 1954 + [79] Faizal Lafir b:1943 (92)

                                 9  [327] Yumna Faizal + [294] Mohamed Zabruth Fouz (13,41)

                                      10  [331] Zainab Ali Fouz, b:2005

                                      10  [331a] Fathima Ali Fouz, b:2009
                                      10  [331b] Mohamed Ali Fouz, b:2010
                                      10  [331c] Ibrahim Ali Fouz, b:2013                        

                                 9  [328] Hafsa Faizal + Hisny Thaha, b: Oct 7 1979, m: Aug 1 2009
                                      10  [328a] Thahir Haseeb Hisny, b: Jun 16 2010

                                      10  [328b] Tariq Humaid Hisny b: Sep 2016

                              8  [80] Ahamed Azlaff Sahill b:1958 + [332] Ms Fernando, LA, USA (div)

                                 9  [329] Lea Sahill, b:Nov 1997

                              8  2nd spouse of [80] Ahamed Azlaff Sahill b:1958 + Shaffeena Ahamed (211), m:2016

                              8  [81] Zinoon Sahill b:1960 + Ajmel Mohamed (231)

                                 9  [330] Yousoof Mohamed, b:Sep 5 2000

                           7  [82] Mohamed Faiz Rasheed, d:7 Oct 2004 + [83] Noorul Huzaima Hathy (13,41)
 

obit: RASHEED - ALHAJ MOHAMED FAIZ. Beloved husband of Noorul Huzaima, son of late Alhaj MCHM Rasheed and late Ummu Thahira, son-in-law of late ARM Hathy and late Ummu Zohara, beloved father of Mirzeth, Matheeha and Shukry (USA), father-in-law of Rizmi Saleem, Riza Idroos and Firaza, beloved grandfather of Faazil, Faahim, Aneesa, and Adeeb, brother of Ryhan, Ummu Naseeha and Alhaj Zubair Rasheed, brother-in-law of late Thahir Sameer, late MIM Sahill, Zuhry, late Rahman Hathy, Samsudeen, late Mohideen, Noor Zulaiha, late Ayn, Shaul Hathy, late Ghouse, Cassim Hathy and Raheema Fauz. Janaza leaves residence to Kuppiyawatte Burial Ground on Fri., 0810.04 at 10 a.m. 15, Rheinland Place, Colombo-3. DN Fri Oct 8 2004

 

                              8  [84] Fathima Mirzeth Rasheed + [156] Mohamed Mohideen Rizmi Saleem

                                 9  [157] Fazil Saleem

                                 9  [158] Fahim Saleem

                              8  [85] Madeeha Rasheed+ [86] Reza Idroos

                                 9  [159] Dr. Aneesa Idroos + Dr. Bilal Nizar (78)

                                 9  [160] Abdul Adeem Idroos

                              8  [87] Hathy Shukry Rasheed + Firaza Sheriff (USA)

 

                       6  [181] Ummu Naima M.C.H. + [180] Mohideen I.L.M.

                           7  [182] Fouzul Hinaya Mohideen + [183] Deen A.M.H.A.

                           7  [184] Sithy Himaya Mohideen + [185] Mohamed Riyal

                           7  [186] Mohamed Hussain Mohideen

                           7  [187] Abdul Cader Mohideen + [188] Noor Hasheem A.K. (59)

                           7  [26] M Zavahir Mohideen + [25] Ummu Razeena Zainudeen

                           7  [176] Mohamed Yousoof Mohideen + [175] Mumtaz Saheed

 

                   5  *2nd spouse of Mohamed Cassim Hajiar Ahmed Lebbe Marikar: + Zubeida Umma P.T.M.L.M.(80)

                       6  Mohamed Razeen M.C.H.+ Ummu Habeeba C.L.M. d:1997

                           7  Niloofer Razeen + Mohamed Ibrahim Mohamed Farook d:Aug 22 2006 (76)

                              8  Fahima Farook + Nazvi Hassan

                                 9  Afraz Hassan

                                 9  Fawaz Hassan

                              8  Sahila Farook + Rizvi Abdullah

                                 9  Suhaim Abdullah

                                 9  Imara Abdullah

                              8  Mohamed Najil Farook + Azmina Hussain (40)

                                 9  Tariq Farook

                                 9  Hasna Farook

                              8  Nihza Farook + Rifki Khir

                              8  Shamila Farook + Imran Fekhrishta Saleem (40,128)

                                 9  Noor Naleefa Mariam Saleem

                              8  Shyam Farook

                           7  Mohamed Sahill Razeen + Ameena Bari

                              8  Fathima Liya Razeen

                              8  Razeena Hiyar Razeen

                           7  [19] Pathumuthu Zuhry Razeen, d:June 2010 + [20] Mohamed Zubair Rasheed, b:1921, d:Jan 17 2011

                              8  [21] Fathima Roazna Rasheed + [22] Naleer

                                 9  [321] Rinza Naleer Naleer + Farzan ZainulAbdeen (38)

                                       10  Abdul Rahman Farzan, b:Sep 2010

                                 9  [322] Hamza Naleer

                              8  [23] Fathima Zulaiha Rasheed + Munzeer

                                 9  [323] Fazmina Munzeer

                                 9  [324] Zulkifli Munzeer

                              8  [24] Mohamed Ejaz Rasheed + Hamzathul Himaya Razak

                                 9  [325] Zainab Ejaz

                                 9  [326] Omar Ejaz

                           7  Sithy Zemzem Razeen + Mohamed Zahir

                              8  Mohamed Shameel Zahir

                           7  Mohamed Zainudeen Razeen+ Zeinub Hamdoon (div)

                              8  Mohamed Aftab Zainudeen

                              8  Mohamed Hisham Zainudeen

                           7  2nd spouse of Mohamed Zainudeen Razeen: + Sailath Umma Rashard

                           7  *3rd spouse of Mohamed Zainudeen Razeen: + Name not known

                           7  *4th spouse of Mohamed Zainudeen Razeen: + [400] Zeinub Abdullah (128)

                           7  Mohamed Cassim Razeen

 

                       6  Mohamed Thahir M.C.H.+ Jennath Beebee Abdul Majeed (238)

                           7  [34] Mohamed Feizal Thahir + [33] Shurafa Salih

                              8  [35] Fathima Shimla Thahir + Reza Rahim
                                   9  [197] Fathima Aqilah Rahim + Naveed Ghouse
                                       10 [198] Raed Ghouse
                                   9  [199] Amjad Rahim
                                   9  [200] Asma Rahim

                              8  [36] Fathima Shihara Thahir + Firdouse Buzrook
                                   9  [201] Shakir Buzrook
                                   9  [202] Shahir Buzrook

                              8  [37] Fathima Shajida Thahir + Sharaz
                                   9  [195] Fathima Niamath Sharaz
                                   9  [196] Fathima Amna Sharaz

                              8  [38] Mohamed Bilal Thahir + Sarah Anas
                                   9  [203] Mohamed Umar Thahir
                                   9  [204] Mohamed Ayyub Thahir                                  

                           7  Zainul Sharaf Thahir + Ghouse M.B.M.  d:2002

                              8  Mohamed Hisham Sabry Ghouse + Fathima Mizram binthi-Mohamed (111,115)

                                   9  Ahmed Usman Ghouse

                                   9  Mohamed Abdul Khaliq Ghouse

                                   9  Mohamed Adnan Ghouse

                              8  Mohamed Husni Ghouse + Fathima Shihama Sadiq (40)

                           7  Izzathul Zeeniya Thahir + Cader M.B.M.

                           7  *2nd Spouse if Izzathul Zeeniya Thahir: + Naalir Haniffa, Dr. (13,112)   d:Feb 28 2006

                              8  Hamid Riyaz Cader

                           7  Hilmi Farook Thahir + Noorul Azmi Kamil (40)

                              8  Mohamed Fawzaan Thahir

                              8  Mohamed Farill Thahir

                           7  [30] Rizvi Fuard Thahir + [29] Nausha Fareen Thahir

                              8  [31] Mohamed Rushan Thahir

                              8  [32] Fathima Ruzmina Thahir

                           7  Mohamed Hussain Thahir + Haneeya Niyaz

                              8  Husna Farshana Thahir

                              8  Mohamed Azmar Thahir

                           7  [48] Fathima Imthiyaz Thahir + [47] Mohamed Lareef

                              8  [49] Fathima Azkiya Lareef

                              8  [50] Fathima Azha Lareef

                              8  [51] Hassan Lareef

                              8  [52] Hussain Lareef

                           7  [28] Fazal Mohinudeen Thahir + [27] Fathima Farahana Zainudeen (80)

 

                       6  Sithy Rukiya M.C.H. + Izzeth Zainudeen (80)

                           7  [25] Ummu Razeena Zainudeen d:1995 + [26] Mohamed Zavahir Mohideen

                           7  Mumtaz Shireen Zainudeen

                           7  Fathima Nazli Zainudeen, b:8-Jul-1949 + Bishrul Hafi Fuard (Kandy)

                           7  Fathima Fatheena Zainudeen

                           7  Rabiya Zainudeen

                           7  Murad Zainudeen

                           7  Ghouse Zainudeen

                           7  [27] Fathima Farahana Zainudeen +[28] Fazal Mohinudeen Thahir (80)

                           7  Ilthizam Zainudeen

                           7  Fazmina Zainudeen + Muzammil

                               8  Parveen Muzammil + Mustharie Zachroff Aziez (18,22,106)

                       6  [154] Sithy Shareefa M.C.H.+ [153] Thahir M.M.H.M.

                           7  [29] Nausha Fareen Thahir + [30] Rizvi Fuard Thahir (80)

                              8  [31] Mohamed Rushan Thahir

                              8  [32] Fathima Ruzmina Thahir

                           7  [155] Shaha Thahir

                       6  [40] Mohamed Mahdi M.C.H. + [39] Fareeda Sulaiman

                           7  [41] Fathima Roshana Mahdi

                           7  [42] Name not known

                           7  [43] Fathima Nasreen Mahdi

                           7  [44] Mohamed Fulail Mahdi

                           7  [45] Mohamed Yasmin Mahdi

                           7  [46] Fathima Mareena Mahdi

 

                  5  Abdul Raheem Ahmed Lebbe Marikar + Zeinab I.L.M. (Vella Pulla)***  - sister of Haniffa Umma Idroos Lebbe Marikar ("Vellapulla")

                       6  [123] Amir A.R.M.H. + [122] Sithy Rafeeka Shariff

                           7  [124] Mohamed Alavi Amir, d:Dec 2011 + [125] Zumrathul Zohra Majeed (d/o WMA Majeed) (80)

               8  [126] Fathima Zaina Alavi + Azwer Leaf

                                  9  son

                                  9  Fathima Azna Leaf     

               8  [127] Mohamed Nawaz Alavi + Ramziya (Galle)

               8  [128] Fathima Hasina Alavi + [150] Mohamed Gulshan Mansoor (10)

                   9  Fahada Mansoor + Zulkifli Munzir

               8  [129] Mohamed Abdul Cader Alavi + Name Not Known

               8  [130] Fathima Zahara Alavi + Name Not Known

               8  [131] Mohamed Abdul Majeed Alavi + Name Not Known

               8  [132] Fathima Khadija Alavi + Ahmed Nawaz Jameel (40)

               8  [133] Ahmed Khaja Alavi + Name Not Known

                           7  [134] Mohamed Nawaz Amir

                           7  [135] Ummu Razeena Amir + [136] Sham Mustapha

                              8  [137] Mohamed Shamaz Mustapha

                              8  [138] Omar Ali Mustapha

                              8  [139] Mohamed Kamal Mustapha

                              8  [140] Mohamed Zafrallah Mustapha

 

                    5  *2nd spouse of Abdul Raheem Ahmed Lebbe Marikar: + Zohra Umma Noordeen (80) (sister-in-law of WMA Majeed - Dada Bada)

                       6  Noor Naima ARMH + Salih MUM (Crystal Palace) (77)

                           7  [290] Mohamed Fauz Salih + [291] Noorul Raheema Hathy (13)

                              8  [292] Fathima Farahath Fauz + Shahul Hameed Mohamed  (173)

                              8  [293] Noorziya Fauz + Gazzali Hussain

                                 9  daughter

                                 9  daughter

                                 9  daughter

                                 9  son

                              8  [294] Mohamed Zabruth Fauz + [294a] Yumna Faizal (76), m:2003

                                9  Zainab Fouz, b:2005

                                9  Fathima Ali Fouz, b:Jun 5 2009

                           7  Bisreeyathul Kareema Salih + Shafeek Abdul Cader (80)

                              8  Nabil Cader

                              8  Afzal Cader

                              8  Lamya Cader

                              8  Ghazzali Cader

                           7  Mohamed Saleem Salih, d:Dec 16 2007 + Fathima Haniya Ismail, Dr.

obit: MOHAMED SALIH MOHAMED SALEEM Chairman Figaro Ltd. Son of late Mr & Mrs M.U.M. Salih, husband of Dr Mrs Haniya Saleem, son-in-law of late A.H.M. Ismail and Mrs N.M. Ismail, father of Shairana, Yusuf and Ibrahim, father-in-law of Faizal Salih, Shahama and Farha, grandfather of Sabith Husni, Iman, Aamir and Jamaal, expired on 17th December 2007 and was buried same day at Maligawatte Muslim Burial Ground. 42/1, Abdul Caffoor Mawatha, Colombo 3. DN Tue Dec 17 2007

                              8  Shairana Saleem + Faizal Salih

                              8  Yusuf Saleem + Shahama

                              8  Ibrahim Saleem + Farha

                           7  Mohamed Zareen Salih + Nuhma Saleem

                              8  Mohamed Amraz Zareen

                              8  Femiza Zareen

                           7  Khairiya Salih, d:Jul 9 2003 + Hilmi Hussain (146)  

obit: HUSSAIN ­ KHAIRIYA   Wife of Hilmy Hussain, mother of Rifaya, Nabila, Kareema and Irshad, mother­in­law of Jehad Ariff, Naguib Hashim and Feroza, daughter of late M.U.M. Salih and late Hajiani Noor Naima, daughter­in­law of late M.M. Hussain and late Aysha Umma. Janaza leaves residence   46, Lily Avenue, Colombo 6 at 9 a.m. for Maligawatta Muslim Burial Ground. [DN Jul 9 2003]

 

                              8  Rifaya Hussain + Mahmood Jehad Ariff d:Apr 28, 2018 (77)

                                 9  Jezmi Ariff + Shaznah

                                 9  Yakub Ariff + Azhara Rafi Ismail (div) (111)

                                 9  Yakub Ariff + Faihah

                                 9  Ruqaiyah Ariff + Amar Ghafoor

                              8  Nabeela Hussain + Naguib Hashim

                              8  Kareema Hussain

                              8  Irshad Hussain + Feroza

                           7  Sithy Zohara Salih + Ghouse A.W.M.

                              8  Mohamed Zulfikar Ghouse

                              8  Jiffry Ghouse

                              8  Rushdi Ghouse

                           7  Jaufer Salih + Haneeya Jabir (77)

                              8  Bakir Jaufer

                              8  Bushra Jaufer + Shahaz

                           7  [33] Shurafa Salih + [34] Mohamed Feizal Thahir (80)

                              8  [35] Fathima Shimla Thahir + Reza Rahim
                                   9  [197] Fathima Aqilah Rahim + Naveed Ghouse
                                       10 [198] Raed Ghouse
                                   9  [199] Amjad Rahim
                                   9  [200] Asma Rahim

                              8  [36] Fathima Shihara Thahir + Firdouse Buzrook
                                   9  [201] Shakir Buzrook
                                   9  [202] Shahir Buzrook

                              8  [37] Fathima Shajida Thahir + Sharaz
                                   9  [195] Fathima Niamath Sharaz
                                   9  [196] Fathima Amna Sharaz

                              8  [38] Mohamed Bilal Thahir + Sarah Anas
                                   9  [203] Mohamed Umar Thahir
                                   9  [204] Mohamed Ayyub Thahir

                           7  Ayesha Salih

                           7  Issam Salih, d:Dec-18-2003 + Salma Faleel (173)

                              8  Ilham Salih + Haniffa

                                  9  Name Not Known

                                  9  Name Not Known

                                  9  Name Not Known

                              8  Yousoof Ali Salih

                           7  Hussain Falih + Sharmin

 

                       6  Hafeela A.R.M.H. + Mohamed Abdul Cader Abdul Hameed (13)

                       6  2nd spouse of Hafeela A.R.M.H. + Mohamed Sulaiman M.L.M. (STORE)

                           7  [39] Fareeda Sulaiman + [40] M Mahdi M.C.H. (80)

                              8  [41] Fathima Roshana Mahdi

                              8  [42] Name not known

                              8  [43] Fathima Nasreen Mahdi

                              8  [44] Mohamed Fulail Mahdi

                              8  [45] Mohamed Yasmin Mahdi

                              8  [46] Fathima Mareena Mahdi

                           7  Thoofa Sulaiman

                           7  [47] Mohamed Lareef Sulaiman + [48] Fathima Imthiyaz

                              8  [49] Fathima Azkiya Sulaiman

                              8  [50] Fathima Azha Sulaiman

                              8  [51] Hassan Sulaiman

                              8  [52] Hussain Sulaiman

                           7  Khadija Sulaiman

                           7  Fathima Sulaiman

 

                       6  Mohideen A.R.M.H.

 

                5  [220] Abdul Careem Ahmed Lebbe Marikar + [221] Ummul Faleela Abdul Rahman (13,41)

                    6  [222] Thahir A.C.M.d:14-Mar-2000 + [223] Sithy Fathima A.C.M.M. (d/o ACM Mahmood & Sithy Rukiya)

                              7  [191] Aynun Nawaziya M.T. + [190] Mohamed Hilmi Zohar

                                    8  [192] Mohamed Miftah Zohar

                                    8  [193] Mohamed Nizam Zohar + Fouzul Hana Munsoor (d/o ISM Munsoor, Cheap Stores, Main Stret, Colombo 11)

                                  9  Nurul Kulzum  Zohar, b:10 Mar 1988

                                  9  Mohamed Thariq Zohar, b:2 Jun 2000

                                    8  [194] Fathima Fahima Zohar

                              7  [224] Aynur-Rila M.T.+ [225] Zubair Mohideen

                                    8  [226] Zaharan Hussain Zubair

                                    8  [227] Zurekha Shezmina Zubair

                                    8  [228] Mohamed Thowfeek Zubair

                                    8  [229] Omer Hazmeer Zubair

                                    8  [230] Fathima Shihana Zubair

                              7  [231] Ummu Fareed Zulfiqar M.T.+ Anver M.S.M.

                              7  [232] Badiathus Zuhriya M.T.+ Nafeel M.M.M.

                              7  [233] Sithy Zameelathul Marliya M.T. + Abu Bakr Mowlana

                              7  [233a] Sheerazy M.T. + Meharoon

                    6  [234] Ismail A.C.M. + Saeeda A.K.Hashim (59)

                    6  [235] Noor Naima A.C.M. + [236] Mohamed Ajward Z.D.A.M.

                    6  [237] Moomin Umma A.C.M. + [238] Hamza Refai M.S.M.

                              7  [246] Ruwaiza Refai

                              7  [247] Bishrul Kareema Refai

                              7  [248] Noor Safah Refai

                    6  [239] Sithy Ayesha A.C.M. + [236] Mohamed Ajward Z.D.A.M

                              7  [249] Sithy Fathima Ajward + [250] Hussain Ismail Abdul Barry

                    6  [240] Hafeel A.C.M. + [241] Atheeyabathul Munawwara A.C.A.

                    6  [242] Sithy Saeeda A.C.M.+ [243] Mazahim A.C.M.

                             7  daughter

                             7  daughter

                             7  daughter

                             7  daughter + Rizvi Thahir (Ghouse Mahal)

                             7  son

                             7  son

                             7  Zackiya Mazahim + Nawaz

                                 8  son

                                 8  son

                                 8  son

                                 8  daughter

                    6  [244] Abdul Cader A.C.M. + [245] Sithy Khadeeja Anver (40)

                            7  Afzal Abdul Cader + Noor Faiza

                            7  Shahizeena Abdul Cader + Hamza Nizar

 

                 5  Zulaiha Umma Ahmed Lebbe Marikar, b:1877 + MLM Mohamed Shariff (13)
                       6  [53a] Mohamed Thahir Shariff (deceased as a child)

 

                       6  [53] Ummu Thahira Shariff, b:1901 + [54] Mohamed Rasheed M.C.H. b:11 Dec 1898, d:19 Jul 1968

                           7  [55] Sithy Ryhanathul Marliya Rasheed 1919-2014 + [56] Mohamed Thahir Sameer 1914-1989 (20,30,46,60,70,90,93)

                              8  [57] Maria Mumtaz Sameer b:10-Jun-1945 + [58] Mohamed Zuhair Mohamed

                                 9  [59] Nisthar Ali Mohamed 1974

                              8  [60] Mohamed Fazli Hussain Sameer b:16-Feb-1948 +[61] Fathima Shirani Naleefa Ibrahim 13-May-1949 (11,12,40)

                                 9  [62] Fathima Melina Sameer, b:4-Feb-1975, BSc (Hons) Sociology University of London 2008 + [63] Ahmed Yousry Sheriff b:6-Jun-1962 (35,51,84,143), m:Dec-13-1993, div:Dec 2004

                                      10  [64] Maria Admira Sheriff b:22-Sep-1994

                                      10  [64] Abdullah Yousry Sheriff b:25-Mar-1997

                                 9  [65] Fathima Nadia Sameer, BA Hons English Language, University of London 2009 b:6-Sep-1981 + Abdul Qadir Hussain (173,174,175) m:Jan 31 1999 div 2011

                                 9  2nd spouse of [65] Fathima Nadia Sameer + Jonas Haller, Nykoping, Sweden, m:2016

                              8  [66] Ahmed Firoze Sameer b:8-Jan-1950 + [67] Qureisha Nizar 1962 (d/o MYM Nizar, Attorney at Law, Hendala, Wattala)

                                 9  [68] Nabila Safra Sameer b:1985 +  Azhar Faseel, Dr MBBS, Sydney Australia

                                 9  [69] Fathima Nafeesa Sameer1986-1986

                                 9  [70] Ahmed Yazdhan Sameer b:1990

                           7  [20] Mohamed Zubair Rasheed + [19] Pathumuthu Zuhry Razeen (80)

                              8  [21] Fathima Roazna Rasheed + [22] Naleer

                                 9  [321] Rinza Naleer

                                 9  [322] Hamza Naleer

                              8  [23] Fathima Zulaiha Rasheed + Munzeer

                                 9  [323] Fazmina Munzeer

                                 9  [324] Zulkifli Munzee

                              8  [24] Mohamed Ejaz Rasheed + Hamziyathul Himaya Abdul Razzak

                                 9  [325] Zainab Ejaz

                                 9  [326] Omar Ejaz

                           7  [71] Ummu Naseeha Rasheed 1923, d:24 Mar 2016 + [72] Sahill M.I.M. 1913-1995 (76)  

                              8  [73] Rhusdia Sahill 1952 + [74] Suhail A.M.M. (23)

                                        9  [75] Mohamed Nazmil Suhail, b:1974 + Fathima Shamima Saqqaf, m:Aug 4 2006 (20)

                                      10  Maleeha Ameerah Suhail, b:13 Aug 2007 in UK
                                      10  Nafeesa Suhail, b:Mar 19 2011

                                 9  [76] Mohamed Imran Suhail b:1979 + Thilini, m:July 31 2010
                                      10  Zeeshan Suhail, b:7 July 2011
                                      10  Zaid Suhail, b:28 Jun 2012

                                 9  [77] Fathima Rizana Suhail b:1981

                                 9  [333] Ayesha Suhail b:1994

                              8  [78] Yasmin Sahill 1954 + [79] Faizal Lafir b:1943 (92)

                                 9  [327] Yumna Faizal + [294] Mohamed Zabruth Fouz (13,41)

                                      10  [331] Zainab Ali Fouz, b:2005

                                      10  [331a] Fathima Ali Fouz, b:2009
                                      10  [331b] Mohamed Ali Fouz, b:2010
                                      10  [331c] Ibrahim Ali Fouz, b:2013                        

                                 9  [328] Hafsa Faizal + Hisny Thaha, b: Oct 7 1979, m: Aug 1 2009
                                      [328a] 10  Thahir Haseeb Hisny, b: Jun 16 2010

                              8  [80] Ahamed Azlaff Sahill b:1958 + [332] Ms Fernando, LA, USA (div)

                                 9  [329] Lea Sahill, b:Nov 1997

                              8  2nd spouse of [80] Ahamed Azlaff Sahill b:1958 + Shaffeena Ahamed (211), m:2016

                              8  [81] Zinoon Sahill b:1960 + Ajmel Mohamed (231)

                                       9  [330] Yousoof Mohamed, b:Sep 5 2000

                           7  [82] Mohamed Faiz Rasheed, d:2005 + [83] Noorul Huzaima Hathy (13,41)

                              8  [84] Fathima Mirzeth Rasheed + [156] Mohamed Mohideen Rizmi Saleem

                                 9  [157] Fazil Saleem

                                 9  [158] Fahim Saleem

                              8  [85] Madeeha Rasheed + [86] Reza Idroos

                                 9  [159] Dr. Aneesa Idroos + Dr. Bilal Nizar (78)

                                 9  [160] Abdul Adeem Idroos

                              8  [87] Hathy Shukry Rasheed

 

                       6  [88] Noor Nazeela Shariff 1903-1994 + [89] Junaid A.H.M.

                           7  [90] Aynur-Riyaya + [91] Salih M.I.M. (ex MMC)

                              8  [92] Fathima Muzni Salih

                              8  [93] Fathima Farooza Salih

                           7  [94] Mohamed Junaid Mohamed Mohideen + [95] Aynul Hareeza Uvais (259)

 

obit: MOHIDEEN ­ MOHAMED JUNAID MOHAMED   Beloved husband of Aynul Hareeza, son of late Mr & Mrs Mohamed Junaid, son­in­law of late Mr & Mrs L.M.M. Uvais, father of Noorul Sharmila, father­in­law of Reza Sameen, grandfather of Shazra, Safraaz, Ruzna and Haaziq, brother of Mumtaz, Badri, Nazni and Niloufer, brother­in­law of Sithy Mufakira, late Ummu Shafeeka, M. Rushdi Uvais, Husniya Aziez and Rizmy Uvais. Janaza took place on Thursday 9th September at   Dehiwala Muslim Burial Ground.  SO Sep 12 2004

 

                           7  [96] Badry-Nissa Junaid + [97] Abdul Hameed Mohideen (16,82)

                              8  [98] Hisham Mohideen + Mizli Halleem (242)

                              8  [99] Zulaiha Mohideen

                              8  [100] Nihad Mohideen

                           7  [101] Mumtaz-Jamal Junaid + [102] Jiffry M.M. d:Sep 24, 2017 (81)

                              8  [103] Fathima Shyama Jiffry + [104] Husnul Hana

                              8  [105] Fathima Sherooza Jiffry + [106] M Sabry Suhail (13)

                              8  [107]Fathima Sharmila Jiffry+[108] Mohamed Reza Sameen (116)  

                                 9  Shazra Sameen

                                 9  Sarfraaz Sameen

                                 9  Ruzna Sameen

                                 9  Haaziq Sameen

                              8  [109] Fathima Shehara Jiffry + [110] Muinudeen bin-Mohamed (111)

                                 9  [254] Siddeeka binth Muinudeen

                              8  [3] Fathima Sabeera Jiffry + [4] Ifthiqar Mohamed Farouk

                                 9  [255] Shakoora Farouk
                                 9  [256] Israa Farouk

                              8  [111] Mohamed Sabry Jiffry

                              8  [112] Mohamed Hussain Jiffry

                           7  [113] Nazneen Junaid, d:May 30 2015  + [114] Waffa I.L.M.

                              8  [115] Mohamed Rizwan Waffa

                              8  [116] Fathima Rizwiya Waffa

                              8  [117] Mohamed Rushdi Waffa

                              8  [118] Mohamed Ruzaik Waffa

                           7  [119] Niloufer Junaid + [120] Mohamed Idroos Anis (20,90)

                              8  [121] Mohamed Faizal Idroos

 
                       6  [53b] Adam Shariff (deceased as a child)

                       6  [122] Sithy Rafeeka Shariff d:1996 + [123] Amir A.R.M.H.

                           7  [124] Mohamed Alavi Amir, d:Dec 2011 + [125] Zumrathul Zohra Majeed (d/o WMA Majeed) (80)

               8  [126] Fathima Zaina Alavi + Azwer Leaf

                                  9  son

                                  9  Fathima Azna Leaf     

               8  [127] Mohamed Nawaz Alavi + Ramziya (Galle)

               8  [128] Fathima Hasina Alavi + [150] Mohamed Gulshan Mansoor (10)

                   9  Fahada Mansoor + Zulkifli Munzir

               8  [129] Mohamed Abdul Cader Alavi + Name Not Known

               8  [130] Fathima Zahara Alavi + Name Not Known

               8  [131] Mohamed Abdul Majeed Alavi + Name Not Known

               8  [132] Fathima Khadija Alavi + Ahmed Nawaz Jameel (40)

               8  [133] Ahmed Khaja Alavi + Name Not Known

                           7  [134] Mohamed Nawaz Amir

                           7  [135] Ummu Razeena Amir + [136] Sham Mustapha

                              8  [137] Mohamed Shamaz Mustapha

                              8  [138] Omar Ali Mustapha

                              8  [139] Mohamed Kamal Mustapha

                              8  [140] Mohamed Zafrallah Mustapha

 

                       6  Ummu Zaneera Shariff + Marzook M.F.A. (23)

                           7  [74] Suhail A.M.M. + [73] Rhusdia Sahill 1952

                              8  [75] Mohamed Nazmil Suhail 1974 + Fathima Shamima Saqqaf, m:Aug-4-2006 (20)

                               9  Maleeha Ameerah Suhail, b:13 Aug 2007 in UK

                              8  [76] Mohamed Imran Suhail 1979

                              8  [77] Fathima Rizana Suhail 1981

                              8  [77a] Ayesha Suhail 1994


                       6  [53c] Sithy Himaya Shariff (deceased as a child)

                       6  [141] Noor Marzooka Shariff, d:2006 + [142] Ashroff A.H.M.

                           7  [143] Farahana Ashroff + [144] Mansoor Y.L.M.

                              8  [145] Mohamed Rumzi Mansoor

                              8  [146] Mohamed Rumi Mansoor d: 1995

                           7  [147] Sheriff Fahmy Ashroff

 

                  5  Mohamed Mohideen Ahmed Lebbe Marikar + Zulaiha Umma P.T.M.L.M. (80)

                       6  Rasheed M.M.H.M.+ Sithy Raiha M.F.

                           7  [148] Zeeniya Rasheed, d:Aug 12, 2018 + [149] Mohamed Mansoor d:1998

                              8  [150] Mohamed Gulshan Mansoor + [128] Fathima Hasina Alavi

                              8  [151] Mohamed Nazdir Mansoor

                              8  [152] Fathima Najla Mansoor + Mohamed Faris Hameed (172)

                                   9  Farzan Hameed + Rukaiyya Hafeel (148) d/o Hafeel and the late Farzana Zahir

                                      10  Fahmida Hameed

                              8  [1] Fathima Ifaza Mansoor + [2] Shumsur Rumi Farook

                                  9  [251] Khadija Hajar Rumi Farook, b:Jun 10 2002 (29 Rabi II 1423), Riyadh, Saudi Arabia 

                           7  Renoza Rasheed + Uzair Hilaldeen (128)

                              8  Nisthar Hilaldeen

                              8  Fathima Ruzana Hilaldeen + Mohamed Mueenudeen Naina-Marikar (93,20,60)

                                  9  Sajeda Naina-Marikar

                                  9  Sheza Naina-Marikar

                                  9  Son, b:2006

                              8  Feraza Hilaldeen

 

                       6  Saeed M.M.H.M.+ Sithy Marliya M.L.M.J. (96)

                           7  [175] Mumtaz Saheed + [176] Mohamed Yousoof Mohideen

                           7  Fathima Saheed

                           7  Sulthani Saheed + Ghousul Ameer Nizar (Pearlrich)

                               8  Azam Ameer

                               8  Zaki Ameer

                               8  Hafsa Ameer

                           7  Mohamed Arooz Saheed

 

                       6  [153] Thahir M.M.H.M.+ [154] Sithy Shareefa

                           7  [29] Nausha Fareen Thahir + [30] Rizvi Fuard Thahir (80)

                              8  [31] Mohamed Rushan Thahir

                              8  [32] Fathima Ruzmina Thahir

                           7  [155] Shaha Thahir

 

            4  (daughter) of Shamsi (Samsudeen) Lebbe Marikar Hameed Lebbe Marikar (first bed) + Ibrahim Lebbe Marikar (41)
 

                 5  Ibrahim Lebbe Marikar Mohamed

 

                 5  Khadeeja Umma Ibrahim Lebbe Marikar + ("PATE") Abdul Rahman (13)

                    6  Abdul Rahman Mohamed Hathy + Ummu Zohara Haji Cassim

                          7  Abdul Rahman Mohamed Hathy d:Oct-8-2002 + Farahana Haim Ghouse (80)

                              8  Mugheetha Razana Hathy (d)

                              8  Imthiaz Ruzaik Hathy (d)

                          7  Samsudeen Hathy + Sithy Abbasiya

                              8  Faizal Hathy + Faseeha (div)

                                  9  Shihara Cader, b:1983

                              8   2nd spouse of Faizal Hathy + Ayesha Cader (d/o IA Cader, MP Beruwela)

                              8  Afzal Hathy

                              8  Imroze Hathy

                              8  Ruzhan Hathy

                              8  Mehroon Hathy

                              8  Sheroon Hathy

                          7  Noor Zulaiha Hathy

                          7  Noorul Ayn Hathy + Kamil Ghouse

                              8  Noorul Mughitha Ghouse + Ismath Sufi-Ismail, d:Sep 8 2014 (div)

                                  9  Fathima Amana Sufi-Ismail

                                  9  Fathima Rehana Sufi-Ismail

                              8  Rizvi Ghouse + Chrysanthemum

                                  9  Rizano Shioban Ghouse

                              8  Imthiaz Ghouse

                          7  Mohamed Mohideen Hathy

                          7  Shahul Hameed Hathy + Zaika Muheeth

                          7  Mohamed Ghouse Hathy

                          7  Mohamed Cassim Hathy + (m:1962) Khadija Marliya Mohamed (d/o D L M Mohamed) (357)
                              8  Fathima Shezmina Hathy + Jamaludin Tariq Mahmud, m: 12 Feb 1981 (34,35)

                          7  [83] Noorul Huzaima Hathy* + [82] Mohamed Faiz Rasheed  (*twins) (10)

                               8  [84] Fathima Mirzeth Rasheed + [156] Mohamed Mohideen Rizmi Saleem

                                    9  [157] Fazil Saleem

                                    9  [158] Fahim Saleem

                               8  [85] Madeeha Rasheed + [86] Reza Idroos

                                    9  [159] Aneesa Idroos

                                    9  [160] Abdul Adeem Idroos

                               8  [87] Hathy Shukry Rasheed + Name Not Known

                          7  [291] Noorul Raheema Hathy* + [290] Mohamed Fauz Saleem  (*twins) (013)

                               8  Fathima Farhath Fouz + Shahul Hameed Mohamed (173)

                                        9  Shaaz Mohamed + Ruzaina Hadgie

                                            10  Hamza Mohamed
                                        9  Amra Mohamed + Name Not Known

                                            10  Suhail
                                        9  Aaliya Mohamed
                                        9  Naseema Mohamed

                                 8  Noorziya Fouz + Gazzali Hussain

                                        9   Fathima Nishaza Hussain

                                        9   Sithy Rabab Hussain

                                        9   Fathima Thameena Hussain

                                        9   Mohamed Nusry Hussain

                                 8  Mohamed Zabruth Fouz + Yumna Faizal (10,77)
                                       9  Zainab Ali Fouz, b:2005
                                       9  Fathima Ali Fouz, b:2009
                                       9  Mohamed Ali Fouz, b:2010
                                       9  Ibrahim Ali Fouz, b:2013

 

                    6  Abdul Rahman Mohamed Ameen + Pathumuthu Mohamed Haniffa

                              7  Noor Vikaya Ameen + Hussain M.H.M.

                              7  [211] Mohamed Shafeek Ameen + [210] Mirza Abdullah

                              7  Aynul Riayah Ameen + Suhail Shahul Hameed

                                    8  [106] Mohamed Sabry Suhail + [105] Fathima Sherooza Jiffry (81)

                                    8  Mohamed Rifdhi Suhail

                              7  [201] Sithy Hafeefa Ameen + [202] M.I. Azhar Ghouse

                                    8  [203] Azil Ghouse

                                    8  [204] Fathima Shamima Ghouse

                                    8  [205] Noor Sadusan Ghouse

                                    8  [206] Iffeth Jiffriya Ghouse

                              7  Mohamed Azar Ameen + Sithy Swerni Wijeratne

                              7  Halimath Sahadiya Ameen + Mohamed Cassim Marikar-Bawa (62)

                    6  *2nd spouse of Abdul Rahman Mohamed Ameen:+ Ummu Zulaiha Cassim

                              7  Fauzul Inaya Ameen + M.C.A. Malick

                                    8  Hassan (Sajy) Malick, d:May 27 2015 + Fathi

                              7  Mohamed Lafir Ameen + Jezima Farhana Abdeen

 

                    6  [221] Ummul Faleela Abdul Rahman + [220] Abdul Careem A.L.M.

                              7  [222] Thahir A.C.M. d:14-Mar-2000 + [223] Sithy Fathima A.C.M.M. (d/o A.C.M. Mahmood & Sithy Rukiya)

                                    8  [191] Aynun Nawaziya M.T. + [190] Mohamed Hilmi Zohar

                                          9  [192] Mohamed Miftah Zohar

                                          9  [193] Mohamed Nizam Zohar + Fouzul Hana Munsoor (d/o ISM Munsoor, Cheap Stores, Main Stret, Colombo 11)

                                              10  Nurul Kulzum  Zohar, b:10 Mar 1988

                                              10  Mohamed Thariq Zohar, b:2 Jun 2000

                                           9  [194] Fathima Fahima Zohar

                                    8  [224] Aynur-Rila M.T.+ [225] Zubair Mohideen

                                          9  [226] Zaharan Hussain Zubair

                                          9  [227] Zurekha Shezmina Zubair

                                          9  [228] Mohamed Thowfeek Zubair

                                          9  [229] Omer Hazmeer Zubair

                                          9  [230] Fathima Shihana Zubair

                                    8  [231] Ummu Fareed Zulfiqar M.T.+ Anver M.S.M.

                                    8  [232] Badiathus Zuhriya M.T.+ Hafeel M.M.M.

                                    8  [233] Sithy Zameelathul Marliya M.T.

                              7  [234] Ismail A.C.M. + Saeeda A.K.Hashim (59)

                              7  [235] Noor Naima A.C.M. + [236] Mohamed Ajward Z.D.A.M.

                              7  [237] Moomin Umma A.C.M. + [238] Hamza Refai M.S.M.

                                    8  [246] Ruwaiza Refai

                                    8  [247] Bishrul Kareema Refai

                                    8  [248] Noor Safah Refai

                              7  [239] Sithy Ayesha A.C.M. + [236] Mohamed Ajward Z.D.A.M

                                    8  [249] Sithy Fathima Ajward + [250] Hussain Ismail Abdul Barry

                              7  [240] Hafeel A.C.M. + [241] Atheeyabathul Munawwara A.C.A.

                              7  [242] Sithy Saeeda A.C.M.+ [243] Mazahim A.C.M.

                                  8  daughter

                                  8  daughter

                                  8  daughter

                                  8  daughter + Rizvi Thahir (Ghouse Mahal)

                                  8  son

                                  8  son

                                  8  Zackiya Mazahim + Nawaz

                                     9  son

                                     9  son

                                     9  son

                                     9  daughter

                              7  [244] Abdul Cader A.C.M. + [245] Sithy Khadeeja Anver (40)

                                  8  Afzal Abdul Cader + Noor Faiza

                                  8  Shahizeena Abdul Cader + Hamza Nizar

 

                    6  Ummu Raleena Abdul Rahman + Samsudeen M.H.M.

                              7  Mohamed Haniffa Samsudeen

                              7  Mohamed Ismail Samsudeen + Sithy Fariya

                              7  Mohamed Cassim Samsudeen

                              7  Mohamed Samsudeen

                              7  Mohamed Yusuf Samsudeen

                              7  Noor Lamiya Samsudeen

                              7  Aynul Sharqiya Samsudeen

                              7  Ummu Nazeeha Samsudeen

                              7  Ummu Faiza Samsudeen

                    6  Ummu Na’eema Abdul Rahman + Haniffa A.M.H.M

 

                 5  Ibrahim Lebbe Marikar Avoo Lebbe Marikar + Ummu Kulthum

                    6  Faleela Umma Avoo Lebbe Marikar + Mohamed Hassim Mohamed Abdul Hameed

                    6  Pathumuthu Avoo Lebbe Marikar + U.L.M. Mohideen

            7  Rabia Mohideen + Mohamed Rafi Caffoor (80)

             8  Ameera Caffoor + Faisal (UK)  

             8  Althaf Hussain Caffoor + Zeida Jaleel (*sisters, Galle) (98)

              9  Sabeera Caffoor

        7  Firzad Hassan Caffoor + Salva Jaleel (*sisters, Galle) (98)

         8  Inam Caffoor + Shiyam Mohamed

                    6  Ummu Hameeda Avoo Lebbe Marikar + M.U.M. Naeem

                    6  Avoo Lebbe Marikar Mohamed Zahir + Noor Hafeela Haniffa (d/o Vykole Haniffa)

 

                 5  Ibrahim Lebbe Marikar Meera Lebbe Marikar + Haniffa Umma Idroos Lebbe Marikar ("Vellapulla") *** sister of Zeinab I.L.M. (Vella Pulla) 

                    6  Meera Lebbe Marikar Ghouse + Noorul Hidaya Yusuf (13)

                              7  [202] M.I. Azhar Ghouse + [201] Hafeefa Ameen (13)

                                    8  [203] Azil Ghouse

                                    8  [204] Fathima Shamima Ghouse

                                    8  [205] Noor Sadusan Ghouse

                                    8  [206] Iffeth Jiffriya Ghouse

                              7  Ahmed Nazim Ghouse + Inaya Yusuf (112)

                                    8  Afzal Ghouse

                                    8  Amjad Ghouse

                                    8  Mihari Ghouse

                                    8  Ghazzali Ghouse

                                    8  Kaneeza Fathima Ghouse

 

                              7  Ummu Hafeela Meera Lebbe Marikar + ("MADAIN") Ghouse

                                   8  Yamin Ghouse

 

                              7  MLM Noor Huzaira Ghouse + M.I.A. Aziez (Electrical Engineer) (13)

                                   8  Feisal Harees Aziez, b:10 Jan 1939 + Fathima Munira Hassim, b:11 Oct 1949, d:24 Dec 2002

                                       9  Mohamed Dilshad Mizri Aziez, b:28 Jan 1971 + Fathima Firnas Hudah, b:20 Apr 1978

                                           10  Ibrahim Abdul Aziez, b:2 Sep 2003

                                           10  Hafsah Abdul Aziez, b:21 May 2005

                                           10  Yusuf Abdul Aziez, b:19 Nov 2006

                                           10  Khadijah Abdul Azziez, b:5 Oct 2011

                                       9  Sithy Fathhiya Noor Zareen, b:20 Sep 1974 + Muhiyadeen Amraz Zareen, b:3 Nov 1969

                                           10  Ahmed Hassan Zareen, b:1 Jul 1997

                                           10  Fathima Maryam Zareen, b:2 Apr 1999

                                           10  Zainab Zareen, b:28 May 2001

                                           10  Ismail Zareen, b:12 Aug 2007

                                           10  Abdullah Zareen, b:16 Apr 2009

 

                                   8  Jiffriyathul Jennya Aziez 1940 + Ahmed Hilm Macan-Markar 1926 (97,98)

                                         9  Fakhri Jehangir Macan-Markar 1961

                                         9  Fathima Faraha Macan-Markar 1962

                                   8  Shah Jahan Ismail Aziez + Llaman Yousoof (10)

                                        9 Ibrahim Sirri Azeez        

                                        9 Shaheeda Azeez

                                   8  Shirzard T Aziez + Husnia Uvais (259)                                       

                                        9  Husna Aziez + Name Not Known, m:July 2010, Colombo

                                   8  Bayazid Aziez + Razni Hussain (13) (d/o MHM Hussain & Noorul Vikaya Ameen)

                                       9  daughter

                                       9  son

 

 


Sunday Times Dec 21 2008

Blessed to have had a devoted aunt who was a devout Muslim and dear friend

BUDREY YUSUF

On December 7, 2008, after a short illness, my aunt Budrey Yusuf was called by Allah. She left this earth peacefully, surrounded by her loved ones. It is fitting that she passed away on the Day of Arafat, the most unified day in the Muslim religious calendar. On that day, Muslims gather on Mount Arafat in an act of unity to pray, fast and offer sacrifices.

This is a personal tribute to my eldest paternal aunt. Budrey Yusuf, or Big Budrey as we called her, was an impeccable and fastidious dresser, wearing perfectly matched saris, slippers and handbags, and later, when she began covering her hair, perfectly matched scarves. Up to the end of her life she was very particular about cleanliness and appearance. Indeed, she was a strong believer in cleanliness being next to godliness.

When I was a child, Aunty Budrey lived on Green Path with her mother, my grandmother, whom we visited every evening at 4. She would gather us round the dining table every Thursday evening to pray the Ratib ul Haddad. I do not recall her scolding me even once, although she did run her household with a firm hand.

My sister and I were not the easiest of children to handle. We were naughty in the old-fashioned sense, breaking windows, trampling on plants, and so on. But she put up with our nonsense. She had a gift for making all her nieces and nephews feel that each was special in his or her own way.

She was very tolerant of my controversial views, but would engage me in feisty debates if I dared stray from the correct path. When I got married to a Sinhala Buddhist, she sent her apologies. But subsequently, after she got to know my husband, I believe she felt true affection for him, and was extremely gracious and kind to him whenever we visited.

After she moved to Horton Place with her eldest daughter, it became a tradition that I would swing by to visit her every couple of weeks. Seated at the dining table, we would talk about life, the state of the world, Islam, marriage, death and her childhood. If there is one thing about my aunt that stands out in my mind, it is her unwavering devotion to the memory of her grandparents, especially her mother’s parents and her parents. She would not hear a word against them.

When I fell ill last year, she prayed for my recovery and was overjoyed when I got well. For a long, long time, Budrey Yusuf was ready to meet her maker. She had had a good run as a daughter, mother, aunt, grandmother and great-grandmother. She was now ready to leave this world and go to her Lord. In fact, like the Sufis, she longed to meet her maker. In the words of Jalaludeen Rumi:

“At last you have departed and gone to the Unseen.
What marvellous route did you take from this world?
Beating your wings and feathers,
you broke free from this cage.
Rising up to the sky
you attained the world of the soul.
You were a prized falcon trapped by an Old Woman.
Then you heard the drummer’s call
and flew beyond space and time.
O heart, what a wonderful bird you are.
Seeking divine heights,
Flapping your wings,
you smashed the pointed spears of your enemy.
Now the words are over
and the pain they bring is gone.
Now you have gone to rest
in the arms of the Beloved.”

Aunty Budrey, God bless you and keep you in His care.

Ameena Hussain-Perera


 

 

Description:
     D:\ACTIVE\PERSONAL\SLWGW\photoalbum\x_mrumkulthum.JPG     Description:
     D:\ACTIVE\PERSONAL\SLWGW\photoalbum\x_rasheed.JPG    Description:
     D:\ACTIVE\PERSONAL\SLWGW\photoalbum\x_thahira.JPG
 

standing back l-r: ALM Hafsa Umma, M Shareef Ummu Thahira, ALM Zulaiha Umma                                            M Cassim H M Rasheed                      Ummu Thahira Shareef
(Ummu Thahiras mother & Hafsas sister ),
seated: M Raya Ummu Kulthum with M Ismail Cassim on lap

standing l-r: MM Muhammad Haniffa, MI Muhammad Abdullah, MM Muhammad Yousoof,
MM Muhammad (ALM Hafsa Umma's grandsons)

seated: M Ismail Sithy Fathima, M Ismail Ummu Kulzum (Hafsa Umma's granddaughters)

Colombo, Ceylon - 1922 Family #10108


Description:
     D:\ACTIVE\PERSONAL\SLWGW\photoalbum\x_cassim.JPG        
ALM Cassim