Sri Lanka Moor Family Genealogy

Ahmed Lebbe Marikar - Family #41     

1  Ahmed Lebbe Marikar

    2  Ibrahim Lebbe Marikar + (daughter of Shamsi (Samsudeen) Lebbe Marikar Hameed Lebbe Marikar-first bed) (10)

        3  Ibrahim Lebbe Marikar Mohammed

        3  Khadeeja Umma Ibrahim Lebbe Marikar + ("PATE") Abdul Rahman (13)

            4 Abdul Rahman Muhammad Hathy + Ummu Zohara Hadji Cassim (311)

                5 Raheman A Hathy, d:8 Oct 2002 + Farahana Ghouse   

                    6 Ruzaik Hathy     

                5 Samsudeen Hathy + Sithy Abbasiya Naina Marikar (16) (d/o YM Naina Marikar & Muhusina Abdul Majeed)

                            Faizal HathyFazilet Nazim (1st Marriage)

                                 Shihara Hathy

                            Faizal Hathy + Ayesha Cader (d/o I.A .Cader, M.P, Beruwala)                                        

                            Afzal Hathy + Mariam Cader

                                 Nazreen Hathy

                                 Arshard Hathy    

                            Imroze Hathy + Akram Mansoor (410) (div)

                         6  Ruzhan Hathy + Imthiyaz Rahman
                             7  Mohamed Jauffer Fazeem Hathy + Noorul Ameena Marzook
                                 8  Fathima Nabeeha Hathy
       

                            Mehroon Hathy + Fazli Shafeek Wahab (s/o Muhammed Shafeek Wahab) (80)

                                 Ashraaq Wahab + Zahrah Imtiaz (d/o Mohamed Imtiaz of Gampola)
                                     8  Mohamed Rahil Wahab b:2021

                            Sheroon Hathy  + Deepa Ratnayake

                                 Framgee Ratnayake

 

                      5 Noor Zulaiha Hathy + Lareef (23)

                      5  2nd spouse of Noor Zulaiha Hathy + MYM Mihilar

 

                      5  Mohideen Hathy + Mufreeha (23)

                          6  Shaharawi Hathy

 

......................5 Noorul Ayn Hathy + Kamil Ghouse

............................6 Noorul Mughitha Ghouse + Ismath Sufi-Ismail, d:Sep 8 2014 (div)

..................................7 Fathima Amana Sufi-Ismail + Asger Ali Noordeen m:1997 (24,40)

                       8  Aleefeya Noordeen
                       8  Azeeza Noordeen

..................................7 Fathima Rehana Sufi-Ismail

............................6 Rizvi Ghouse + Chrysanthemum

..................................7 Rizano Shioban Ghouse

............................6 Imthiaz Ghouse + Name Not Known

......................5 Muhammad Mohideen Hathy

......................5 Shahul Hameed Hathy + Zaika Muheeth

......................5 Muhammad Ghouse Hathy + Name Not Known

......................5 Muhammad Cassim Hathy + (M:1962) Kadija Marliya Mohamed (D/o D.L.M.Mohamed)

............................6 Fathima Shezmina Hathy + (M:12 Feb1981) Jamaludin Tariq Mahmud (34,35)

......................5 Noorul Huzaima Hathy + Muhammad Faiz Rasheed d:7 Oct 2004 (10)

............................6 Fathima Mirzeth Rasheed + Muhammad Mohideen Rizmi Saleem

..................................7 Fazil Saleem + Fathima Ilma Mohideen (80)
                                      10  Mikail Mohamed Saleem

..................................7 Fahim Saleem + + Fathima Sakeena Marikkar Bawa (61)
                                      10  Fathima Thaahira Saleem

............................6 Madeeha Rasheed + Reza Idroos

..................................7 Dr. Aneesa Idroos + Dr. Bilal Nizar (78)

..................................7 Abdul Adeem Idroos

............................6 Hathy Shukry Rasheed + Firaza Sheriff (USA)
                                     7  Imran Rasheed

......................5 Noorul Raheema Hathy + Muhammad Fauz Saleem (10)

                            Fathima Farhath Fouz + Shahul Hameed Muhammad (173)
                                  7  Shaaz Muhammad + Ruzaina Hadgie
                                        8  Hamza Muhammad
                                  7  Amra Muhammad + Name Not Known
                                        8  Suhail
                                  7  Aaliya Muhammad
                                  7  Naseema Muhammad
                            Noorziya Fouz + Gazzali Hussain
                                  7   Fathima Nishaza Hussain
                                  7   Sithy Rabab Hussain
                                  7   Fathima Thameena Hussain
                                  7   Muhammad Nusry Hussain

                           6  Muhammad Zabruth Fouz + Yumna Faizal (10,77)
                                  7  Zainab Ali Fouz, b:2005
                                  7  Fathima Ali Fouz, b:2009
                                  7  Muhammad Ali Fouz, b:2010
                                  7  Ibrahim Ali Fouz, b:2013

................4 Abdul Rahman Muhammad Ameen + Pathumuthu Muhammad Haniffa    

......................5 Noor Vikaya Ameen + Hussain M.H.M. (108)

                                    6  Faizal Hussain

                                    6  Jezli Hussain + Fazliya

                                    6  son

                                    6  Sherine Hussain

                                    6  Nazmi Hussain + Bayazid Aziez (10)

                                        7  daughter

                                        7  son

......................5 Muhammad Shafeek Ameen + Mirza Ismail        

......................5 Aynul Riayah Ameen + Suhail Shahul Hameed

............................6 Muhammad Sabry Suhail + Fathima Sherooza Jiffry (81,10)

............................6 Muhammad Rifdhi Suhail         

......................5 [1] Sithy Hafeefa Ameen + [2] M.I. Azhar Ghouse (42)

............................6 [3] Azil Ghouse

............................6 [4] Fathima Shamima Ghouse

............................6 [5] Noor Sadusan Ghouse

............................6 [6] Iffeth Jiffriya Ghouse

......................5 Muhammad Azar Ameen + Sithy Swerni Wijeratne

......................5 Halimath Sahadiya Ameen + Muhammad Cassim Marikar-Bawa (62)

------------4 *2nd spouse of Abdul Rahman Muhammad Ameen: + Ummu Zulaiha Cassim

......................5 Fauzul Inaya Ameen + M.C.A. Malick

                            6  Hassan (Sajy) Malick, d:May 27 2015 + Fathi

......................5 Muhammad Lafir Ameen + Jezima Farhana Abdeen

                            6  Ameena Ameen + Fazal Kaleel

                                7  Kadija + Sajid Salih -Div

                                7  Shaziya + Gehan Blok

                           6  2nd spouse of Ameena Ameen + Shah (Bunchy) Kaleel

                               7  Osman Kaleel

                          6  Tharik Ameen + Nabila

                              7  Nadiha Ameen

                              7  Tharik Ameen

                         6  Roshan Ameen + Nerusha

                             7  Akila Ameen

                             7  Rayhaan

 

............4 Ummul Faleela Abdul Rahman + Abdul Careem A.L.M. ( 10)

......................5 Thahir A.C.M. + Sithy Fathima A.C.M.M. 

............................6 Aynun Nawaziya M.T. + Muhammad Hilmi Zohar (10)    

..................................7 Muhammad Miftah Zohar

                                  7  Muhammad Nizam Zohar + Fouzul Hana Munsoor (d/o ISM Munsoor, Cheap Stores, Main Stret, Colombo 11)

                                      8  Nurul Kulzum  Zohar, b:10 Mar 1988

                                      8  Muhammad Thariq Zohar, b:2 Jun 2000

..................................7 Fathima Fahima Zohar

............................6 Aynur-Rila M.T.+ Zubair Mohideen     

..................................7 Zaharan Hussain Zubair     

..................................7 Zurekha Shezmina Zubair

..................................7 Muhammad Thowfeek Zubair

..................................7 Omer Hazmeer Zubair

..................................7 Fathima Shihana Zubair

............................6 Ummu Fareed Zulfiqar M.T.+ Anver M.S.M.  

............................6 Badiathus Zuhriya M.T.+ Hafeel M.M.M.        

............................6 Sithy Zameelathul Marliya M.T.           

......................5 Ismail A.C.M. + Saeeda A.K.H.    

......................5 Noor Naima A.C.M. + Muhammad Ajward Z.A.  

......................5 Moomin Umma A.C.M. + Hamza Refai M.S.M.  

......................5 Sithy Ayesha A.C.M.

......................5 Hafeel A.C.M. + Atheeba A.C.A.  

......................5 Sithy Saeeda A.C.M.+ Mazahir A.C.M.   

                             6  daughter

                             6  daughter

                             6  daughter

                             6  daughter + Rizvi Thahir (Ghouse Mahal)

                             6  son

                             6  Noorul Mumtaz Mazahim + Shereen Hussain (Galle Fort) (99)

                                 7  Aiesha Hussain + Name Not Known

                                     8  Sarah Hussain

                                     8  Aidin Hussain

                                 7  Nazeem Hussain + Shaheeda Abdulla, Australia, T.V. Personality
                                     8  Eesa Hussain

                                7  Azmeena Hussain (Aus), Attorney at Law, awarded Medal of the Order of Australia in Jan 2021

                             6  Zackiya Mazahim + Nawaz

                                 7  son

                                 7  son

                                 7  son

                                 7  daughter

 ......................5 Abdul Cader A.C.M. +Katheeja

 

................4 Ummu Raleena Abdul Rahman + Samsudeen MHM        

......................5 Muhammad Haniffa Samsudeen  

......................5 Muhammad Ismail Samsudeen + Sithy Fariya    

......................5 Muhammad Cassim Samsudeen 

......................5 Muhammad Samsudeen + Shafeeka Uvais (d/o LMM Uvais of Mackie Stores) (259)

                            4  son + Shameema Ghouse

                            4  daughter + Name Not Known (s/o Abdullah)

......................5 Muhammad Yusuf Samsudeen

                                 6  Shanaz Samsudeen + Ruvaiz Latiff (retired Senior DIG STF)
                                     7  Raabiah Latiff

                              7  Shakeel Latiff + Jezla Mohamed, d/o Bilal & Ravia

......................5 Noor Lamiya Samsudeen  

......................5 Aynul Sharqiya Samsudeen          

......................5 Ummu Nazeeha Samsudeen

......................5 Ummu Faiza Samsudeen  

 

                4 Ummu Habeeba Abdul Rahman + Haniffa A.M.H.M. (Vykole) (41)

                    5  Noor

                          5  Sithy Alavia A.M.H.M.H d:Jan 12 2005 + Muhammad Abdullah Ismail (10)

Obit: SITHY ALAVIA Daughter of late Al-Haj & Mrs Haniffa, wife of late Abdulla Ismail, beloved mother of Mirza & Haniffa, mother-in-law of Shafeek Ameen and Feroza, grandmother of Afzal, Ruzaik, Arshad & Sajad, great grandmother of Zafir & Sakeena Ameen, sister of late Noor, M.H.M. Hussain & Rauf Haniffa, sister-in-law of Vickaya. Janaza leaves 23, Wijerama Mawatha, Colombo 7 Insha Allah at 10.00 a.m. for burial at Kuppiyawatta Muslim Burial Ground.  

                        6  Haniffa Abdullah + Feroza Abdeen

                        6  Mirza Abdullah + [460] Muhammad Shafeek Ameen (41)

                    5  Husain Haniffa (MHM) + [505] Noorul Vikaya Ameen (41)

                        6  Faizal Hussain

                        6  Jezli Hussain

                        6  son

                        6  Sherine Hussain

                        6  Nazmi HussainBayazid

 Aziez

 (10)

                            7  daughter

                            7  son

                    5  Rauf Haniffa

 ..........3 Ibrahim Lebbe Marikar Avoo Lebbe Marikar + Ummu Kulthum

................4 Faleela Umma Avoo Lebbe Marikar + Mohammed Hassim Muhammad Abdul Hameed

................4 Pathumuthu Avoo Lebbe Marikar + U.L.M. Mohideen

................4 Ummu Hameeda Avoo Lebbe Marikar + M.U.M. Naeem

................4 Avoo Lebbe Marikar Mohammed Zahir

 

..........3 Ibrahim Lebbe Marikar Meera Lebbe Marikar + Haniffa Umma Idroos Lebbe Marikar

................4 Meera Lebbe Marikar Ghouse + Noorul Hidaya Hamid (42)

......................5 [2] M.I. Azhar Ghouse + [1] Hafeefa Ameen

............................6 [3] Azil Ghouse

............................6 [4] Fathima Shamima Ghouse

............................6 [5] Noor Sadusan Ghouse

............................6 [6] Iffeth Jiffriya Ghouse

......................5 Ahmed Nazim Ghouse + Inaya Yusuf (13)

............................6 Afzal Ghouse

............................6 Amjad Ghouse

............................6 Mihari Ghouse

............................6 Ghazzali Ghouse

............................6 Kaneeza Fathima Ghouse

.....................5 Ummu Hafeela Ghouse + Mohammed ("MADAIN") Ghouse

                            6  Yamin Ghouse

.....................5 Noor Huzaira Ghouse + M.I.A. Aziez (Electrical Engineer)

                            6  Feisal Harees Aziez, b:10 Jan 1939 + Fathima Munira Hassim, b:11 Oct 1949, d:24 Dec 2002

                                 7  Mohamed Dilshad Mizzei Aziez, b:28 Jan 1971 + Fathima Firnas Hudah, b:20 Apr 1978

                                     8  Ibrahum Abdul Aziez, b:2 Sep 2003

                                     8  Hafsah Abdul Aziez, b:21 May 2005

                                     8  Yusuf Abdul Aziez, b:19 Nov 2006

                                     8  Khadijah Abdul Azziez, b:5 Oct 2011

                                 7  Sithy Fathhiya Noor Zareen, b:20 Sep 1974 + Muhiyadeen Amraz Zareen, b:3 Nov 1969

                                     8  Ahmed Hassan areen, b:1 Jul 1997

                                     8  Fathima Maryam areen, b:2 Apr 1999

                                     8  Zainab Zareen, b:28 May 2001

                                     8  Ismail Zareen, b:12 Aug 2007

                                     8  Abdullah Zareen, b:16 Apr 2009

                            6  Jiffriyathul Jennya Aziez 1940 + Ahmed Hilm Macan-Markar 1926 (97,98)

                                7  Fakhri Jehangir Macan-Markar 1961

                                7  Fathima Faraha Macan-Markar 1962

                           6  Shah Jahan Ismail Aziez + Llaman Yousoof (10)

                                7 Ibrahim Sirri Azeez        

                                7 Shaheeda Azeez

                           6  Shirzard T Aziez + Husniya Uvais

                                7  Husna Aziez + Name Not Known, m:July 2010, Colombo

                           6  Bayazid Aziez