Sri Lanka Moor Family Genealogy

 

Mamuna Lebbe - Family #18

 

1 Mamuna Lebbe + Ummu Kaluth Marikar (106)

 

    2 Mamuna Lebbe Yoosoof + Pathumuthu Ossen Lebbe Marikar

          3 Puthri Zohara Yoosoof + Razeen ZDM          

                4 Noor Lahira Razeen + Mohideen ATM

 

          3 *2nd Spouse of Puthri Zohara Yoosoof: + Jaleel Samsudeen          

                4 Sithy Fathima Jaleel + [1] Mahfoul ALM           

                4 Muhammad Farook Jaleel + Ummu Thameema Levana Marikar     

                4 Muhammad Zubair Jaleel + Halima Mowjood        

                4 Sithy Qureisha Jaleel + [1] Mahfoul ALM          

                      5 Nuzha Mahfoul        

                      5 Mazina Mahfoul      

 

          3 *3rd Spouse of Puthri Zohara Yoosoof: + Mahmood HML           

                4 Noor Zohry Mahmood + Ansar Mohideen

 

          3  Jamaldeen Hajiar Yoosoof + Mufliha Zainudeen

              4  *1st Spouse of Zarina Jamaldeen: + Zainudeen Muhammad Ghouse      

                      [1] Muhammad Kamil Ghouse + [2] Fathima Mufliha Zufer   

                      5  Shahul Hameed Faizer Ghouse + Fathima Zohra Shahthy    

                             6  Zakir Hassan Ghouse + Renaz Sheriff

                             6  Fathima Bihara Ghouse + Ahamed Dihilan Mohideen (Austria)

                             6  Fathima  Niroza Ghouse + Fiaz Ashroff

                         5  Muhammad Izzet GhouseFathima Yasmin Anver (11)

                      5  Muhammad Zainudeen Ghouse

                      5  Muhammad Zaffer Ghouse + Sithy Fathima  

                            6  Muhammad Zuhar Ghouse        

                            6  Fathima Zuhara Ghouse

                            6  Ziyana Ghouse           

                      5  Muhammad Sirajudeen Ghouse + Ummu Zowher Bishrul Hafi (16)

                            6  Imran Ghouse

                            6  Inshira Ghouse

                      5  Muhammad Nizam GhouseMinhathus Safiya Abdul Cader      

                            6  Fathima Shamila Nizam

                            6  Rushdi Nizam

                            6  Imtiaz Nizam

              4  2nd Spouse of Zarina Jamaldeen + [2] Izzet Abdul Cader

                      5  Sithy Qamarun Nissa Abdul Cader + Shibly Deen        

                            6  Fathima Shazmin Shibly           

                            6  Muhammad Arfan Shibly  

       

              4  Zufer Jamaldeen + Sithy Jameela Sathuk 

                      [2] Mufliha Jamaldeen + [1] Muhammad Kamil Ghouse        

                            6  Muhammad Azmeth Ghouse + Feraza Hilaldeen (128)

                            6  Zainab Ghouse + CM Maharoof
                                7  Deenah Maharoof + Name Not Known

                                    8  son
                                7  son

                      5  Fathima Jamaldeen + Muhammad Sulaiman Mohideen           

                            6  Sithy Fareena Mohideen          

                      5  Fathima Azra Jamaldeen + Muhammad Ghouse Haddad Ahamed (10)

                            6  Inthikab Ahamed         

                            6  Fadeena Ahamed        

              4  Mazina Jamaldeen + Saly Bin Ahamed, Captain (111)

                      5  Adavia Bin Ahamed 

                      5  Mohinudeen Bin Ahamed     

                      5  Sulaiman Bin Ahamed         

                      5  Zinuthul Sabriya Bin Ahamed           

                      5  Fathima Bin Ahamed           

                      5  Fareena Bin Ahamed           

                      5  Mufliha Bin Ahamed

                      5  Shanawal Bin Ahamed         

                      5  Kamil Bin Ahamed   

                      5  Sithy Bin Ahamed   

                      5  Habiba Bin Ahamed

              4  *2nd Spouse of Mazina Jamaldeen: + [2] Izzet Abdul Cader          

              4  Fazina Jamaldeen + Saleem Abdul Cader  

                      5  Amin Saleem          

                      5  Jiffrey Saleem + Fathima    

                      5  Fouzia Saleem        

                      5  Fadiya Saleem + Faizal Rahim         

                      5  Shuiba Saleem + Akhtar Bishrul Hafi (16)

 

              4  *2nd Spouse of Fazina Jamaldeen: + Suhail Marzook        

              4  Zafeena Jamaldeen + Sufian Abdul Cader 

                      5  Osman Sufiyan + Azmi Hassan         

                            6  Roshan Osman

                            6  Afzie Osman   

                      5  Farida Sufiyan + Jayanathan

 

          3  Ummu Kuluzu Yoosoof + Rasheed SLMH

              4  Wazir Afwer Rasheed + Naleema Yusuf    

                      5  Muhammad Thahir Awfer + Khyria Thassim  

              4  Aynul Malhara Rasheed + Mohideen MSM 1908

                      5  Aynul Missa Mohideen + Uvais Razik

                            6  Yasmin Uvais  

                            6  Jaroos Uvais   

                            6  Jihana Uvais   

                            6  Juzada Uvais  

                            6  Jezil Uvais      

                            6  Julia Uvais      

                      5  Hidaya Mohideen + Zahir MTM 1928 (39,96,106)

                            6  Althaf Z.  Zahir + N. Shihama Ghouse (Colombo)

                            6  Fathima M. Zahir + M Jabir Sulaiman  (Matara) 1945  QA Engineer (35, 39, 96, 143)

                                7  Fathima Sarah Sulaiman + Rayyan T.B. Burton (UK)

                                     8  Emaan Nafeesa Tasnim Burton

                                     8  Ibrahim Zahir Burton

                                     8  Yusuf Jabir Burton

                                7  Noorul Laila Sulaiman + M Nasheeth Hussain (Matara)

                                     8  Hafiz Sulaiman Hussain

                                     8  Lyana Zainab Hussain

                                     8  Yasmin Zahra Hussain

                            6  A. Shuhama Zahir + M Nabil Abdul Cader (Colombo)

                            6  F. Sabrina Zahir + MIM Mufallal (Weligama)

                      5  Rifaya Mohideen + Hafil AHM      

                            6  Zafil Hafil       

                      5  Balkis Mohideen     

                      5  Sheriff Mohideen    

              4  Noorul Azhara Rasheed + Mohideen SDM          

                      5  Erifa Mohideen       

                      5  Iqbal Mohideen       

                      5  Siraj Mohideen       

                      5  Fiona Mohideen      

                      5  Feroza Mohideen    

              4  Ummu Rilaya Rasheed + Muhsin Hassan Meera Lebbe       

                      5  Rehana Muhsin + Rizan Mackeen     

                      5  Rizwan Muhsin       

                      5  Razmi Muhsin         

                      5  Rihas Muhsin          

              4  Inayathul Hamza Rasheed + Razik Sikander         

                      5  Mumtaz Sikander    

                      5  Iriziya Sikander + Marzook  

                      5  Farzan Sikander     

              4  Sithy Ameena Rasheed + Nasrulla ANM 

                      5  Basma Nasrulla + Imthiaz Joonoos   

                      5  Sugra Nasrulla

 

    2  Mamuna Lebbe Safia Umma + Abdul Majeed Abdul Rahman         

 

    2  Mamuna Lebbe Abdul Azeez + Mohideen Natchia Maynan Umma Madar Lebbe (22)

          3  Muhammad Thowfeek Abdul Azeez + Samuha Umma    

              4  Muhammad Thowfeek Muhammad Hussain + Noor Shoiba Mohideen

                      5  Muhammad Azeez Hussain + Roshme Yahya

                            6  Noor Lina Hussain

                      5  Sithy Azra Hussain + Risham Yahya

              4  Muhammad Thowfeek Muhammad Bafiq + Zain Sharaf Kamil (40)

                      5  Ashraff Bafiq + Faheema Shamsudeen (80)

                               6  Safra Ashraff

              4  *2nd Spouse of MTM Bafiq: + Mazaina

                      5  Noorliya Bafiq + Yahya MMM Dr

                            6  Risham Yahya + Sithy Azra Hussain

                            6  Roshme Yahya + Muhammad Azeez Hussain

                                7  Noor Lina Hussain

 

          3  Noor Rafeeka Abdul Azeez + Abee Muhammad Abdul Hameed   

              4  Muhammad Marlene Hameed + Ayen Sadoon        

              4  Ummu Mazeena Hameed + Shahul Hameed, Dr

                      5  Fiaz Hameed + Fakhriya Hameed (172)

                      5  Shireen Hameed     

              4  Mohideen Hameed + Sithy Muhammad     

                      5  Shazeena Hameed  

                      5  Firzan Hameed       

                      5  Awula Hameed

              4  Nawaziya Hameed + Bathusha Mohideen

              4  Ayen Hameed + Mihilar   

 

          3  Noorul Athika Abdul Azeez + Ramiz AAM    

          3  *2nd spouse of Noorul Athika Abdul Azeez: + Ziard

              4  Nasmee Ziard    

 

          3  Muhammad Mihilar Abdul Azeez + Sithy Fathuma Jalaldeen (13)

              4  Shah Bafiq Jalaldeen Mihilar + Zaruqa Sadiq d/o CLM Sadiq & Thowfeeqa

                 5  Nejla Mihilar + Shifa Halimdeen Caliornia, USA (128)

                      6  Nadia Noor Shifa + Ryan Mansergh
                          7  Cora-Rose Mansergh

                      6  Sadiq Mohamed Shah Haleem Shifa + Christine Riley

                          7  Weaver Shifa

                          7  Franklin Shifa


              4  Shah Feroze Mihilar

                      5  Fathima Feroze Mihlar + Hussain Hibshi Ali  

              4  Shah Nawaz Mihilar        

              4  Sha Firdhouse Mihlar, d:Aug 2017, USA + Khadija Mousuff (217)

                        5  Shizana Mihlar + Refai Deen

                           6  Farha Refai

                           6  Shezard Refai

                     6  Mersha Refai

                       5  Shaul Mihlar + Zaiboon Hassen

                          6 Tariq Mihlar

                          6  Khalid Mihlar

              4  Kamil Shah Mihilar         

              4  Shah Zuhair Mihilar        

              4  Fathima Zulfiqar Mihilar + Mathar Sadi Naina Marikar, d;21 July 2009, Colombo      

                      5  Fathima Muhusina

                      5  Fathima Marina      

                      5  Sithy Rizna 

                      5  Muhammad Kamil Asif

 

          3  Ummu Abdul Azeez

          3  Bafiq Abdul Azeez      

 

      2  *2nd spouse of Mamuna Lebbe Abdul Azeez: + Zubaida Abdul Majeed, (Zofi) (22,106)

          3  Muhammad Feizal Abdul Azeez           

 

          3  Shafeek Abdul Azeez A.K. + Otta Ingeborg Frisch         

              4  Achim Azeez      

              4  Gondula Azeez   

 

          3  Zachraff Azeez + Badriya Sheriffdeen (74)

              4  Zahana Zachraff Azeez + Iftikhar Wahid

                      5  Muhammad Zaif Wahid

                      5  Fathima Ilma Wahid

              4  Nihara Zachraff Azeez + Mohamed Kamal Sameer (20,30,46,60,70,90,93)          

                      5  Zahid Sameer + Name Not Known

                      5  son Sameer

                      5  son Sameer

              4  Mustharie Zachraff Azeez + Parveen Muzammil (10)

 

          3  Rizayathul Mymon Azeez (Rizzie) + Mohamed Mohideen Jalaldeen (13)

              4  Rustom Jalaldeen

              4  Muhammad Ali (Rushdi) Jalaldeen + Fathima Fakheeha Cassim

                      5  Muhammad Mushtaq Jalaldeen

                      5  Faadil Jalaldeen

              4  Muhammad Roshan Jalaldeen + Fathima I Gaffoor

                      5  Omar Tayyib Jalaldeen