Sri Lanka Moor Family Genealogy

 

Idroos Lebbe Marikar - Family #24

 

1  ILM Noordeen + Saleema Mubarak Thaha, b:29 May 1911 in Kowloon, HongKong, attended The Pettah Girls School in Colombo from 1917 (40)

    2  Mohamed Idroos Noordeen, b:1 Dec 1928 at 84 New Moor Street, Colombo 12 + Farida Packir-Saibo  

    2  *2nd spouse of Idroos Noordeen: + Zehra Salih     

        3  Hilali Noordeen, Dr + Samiya Shahabdeen
            4  Suleyman Idroos Noordeen
            4  Ruqayyah Noordeen
            4  Haroun Noordeen

        3  Khairiya Noordeen + Azhari Cader 

            4  Shameem Cader

        3  Rifki Noordeen + Rehana
            4  Sitti Marium Binthi Rifky Noordeen
            4  Ahamed Rafeek Noordeen   

 

    2  Mohamed Nuhman Noordeen, b:3 Aug 1930 at 9 Arethusa Lane Colombo 6 + Khairul Fareeda Saleem           

        3  Yousoof Noordeen + [44] Farah Salih

            4  Mariam Noordeen 

            4  Amina Noordeen + Shameem Mueenudeen (20) m:Aug 3, 2015 

            4  Aman Noordeen   

        3  Dinazad Noordeen + [49] Malik Ashraff Ali

            4  twins, died at birth

            4  Nuhman Ashraff Ali

            4  Azhara Ashraff Ali + Name Not Known

            4  Hilal Noordeen

        3  Asger Ali Noordeen + Fathima Amana Sufi-Ismail m:1997 (13304181340)

            4  Aleefeya Noordeen

            4  Azeeza Noordeen

        3  Mohamed Ali Noordeen + Fathima Farwin Mohamed m:1997

            4  daughter

 

    2  Mohamed Zamick Noordeen, b:5 Mar 1932 at 59 Manning Place, Colombo 6 + Jiffriya binthi-Mohamed Hassan (111115)

        3  Rumuz Noordeen

        3  Rushana Noordeen + + Mohamed Hussain Shiraz Mihular

             4  Fathima Zainab Shiraz

             4  Fathima Khadija Shiraz

        3  Ruzna Noordeen + Fathima Fazana Javadh

            4  Abdullah Ruzni Zamick

        3  Rushad Noordeen + + Fathimathul Zahra Rauff

 

    2  Mumtaz Noordeen +  Hameed Ali Marikkar Abul Hassan         

        3  Ifthikar Hassen + Dr Ameena Hassendeen (314)

            4  Nadha Hassen

                5  Emad Hassen               

        3  Iqbal Hassen + Shamiron Ousmand  (310)

            4  Omar Hassen + Nirosha Peris

                5  Anika Omar Hassen

            4  Bilal Hassen       

            4  Hamza Hassen   

            4  Mariam Hassen + Reza Mubarak

                5  Noah Hassen Mubarak

            4  Zainab Hassen

        3  *2nd Spouse of Iqbal Hassen: + Name not known (div)

        3  *3rd Spouse of Iqbal Hassen: + Wada Chamari (Amina)

            4  Ameer Isa Iqbal Hassen, b:25 Dec 2016

            4  Daanya Regina Iqbal Hassen, b:1 Dec 2018

        3  Imran Hassen + Anusha de Livera

            4  Radhia Hassen + Shiran Perera
                5  Duha Perera

            4  Adib Hassen

            4  Anjum Hassen
            4  Aashik Hassen

        3  Irshad Hassen + Rizwana Nihar

            4  Isa Hassen

            4  Yunus Hassen

            4  Asmaa Hassen

 

1  Idroos Lebbe Marikar Shahul Hamid (GEE) + Zainus Sadha

        2  Atheeka  Shahul Hamid Zainul + Azhar  Ismail

            3  Ashiqa Ismail + Ruzaik Abdeen (div)

                4  Yaqoob Ruzaik

                4  Yumna Ruzaik

            3  Ayesha Ismail  + Fawaz Izzeth

                4  Umair Izzeth + Shania Rizvik


        2  Althaf Shahul Hamid Zainul + Shums-un-Nihara Fuard

            3  Mahdi Althaf + Meher -un-Nisaa Fuard

                 4  Twins (Manha Mahdi + Dawood Mahdi)

                 4 Nawal Ridha Mahdi

            3  Mufti Althaf + Amra Ameen

              4. Yahya Mufti

            3  Murdi Althaf

 

        2  Adila Shahul Hamid Zainul + Zaffer

            3  Jaufar Sadiq Zaffer + Amila Ashroff (div)

                4  Sadha Sadiq

            3  Jaufar Sadiq Zaffer + Hirza (2nd spouse)

                Hudha

            3  Ashrak Zaffer + Hafsa

                4  Abdul Raheem Ashrak

                4  Zainab Ashrak

                4  Abdul Qaadir Ashrak

            3  Rilwan Zaffer + Azana Hassen

               4 Abdul Athiq Rilwan

        4 Abdul Hadhi Rilwan

            3  Shukriyah Zaffer + Shah-Althaf Salih (58)

                4  Naziha Salih

                4  Akhil Salih

            3 Al Fassy Zaffer + Sameena

                4  Diyan Al Fassy

                4 Mohamed Rayan Al Fassey

      4  Fathima Hiza Hameed
            3  Shireen Zaffer + Ishrath Thahir

               4  Abdul Maalik Thahir

               4  Yusuf Thahir

               4  Ayesha Adheena Thahir

           3  Sahiya Zaffer + Riyas Thajudeen

               4  Salma Riyas

               4  Aala Riyas

            3  Abdul Cader Zaffer (died at birth)

 

        2  Adham Shahul  Hamid Zainul + Shan Fassy

            3  Saliha Adham + Mohamed Imthizan

            4. Armaan Daanish Imthizan

              4. Zidane Nayel Imthizan

            3  Mariam Adham

        2   Afker Shahul Hameed Zainul + Nazliya Sadik (325)

            3  Zafra Afker Shazni Hanifa

            3  Sarah Afker

            3  Hafsa Afker

            3  Azra Afker


        2  Azad Shahul Hamid Zainul + Mazina Mawahib

            3  Hameez Azad + Zainab Yahya

                4  Fathima Hiza Hameez
            3  Hajara Azad

            3  Humaiz Azad

        2  Ahsan Shahul Hamid Zainul + Ayshathul Izmiya

            3  Luqmaan Ahsan

            3  Salman Ahsan

 

       2  Aflell Shahul Hamid Zainul + Rishada

            3  Shahla Aflell + Imran Sadikeen

                4  Tamir Imran

                4  Talib Imran

               4 Taimur Imran

             3  Shahid Aflel 

 

1  Idroos Lebbe Marikar Hanifa + Sharwan Hanifa

     2  Hafeela Haniffa

 

 

Note: Information related to ILM Shahul Hameed Family provided by Fathima Sarah Afker in Colombo, Sri Lanka updated Thu, Sep 13, 2018