Sri Lanka Moor Family Genealogy

Idroos Lebbe Marikar - Family #24    

1  Idroos Lebbe Marikar Noordeen + Saleema

    2   Idroos Noordeen + Farida Packir-Saibo

    2   *2nd spouse of Idroos Noordeen: + Zehra Salih        

          3  Hilali Noordeen, Dr  + Miss Shahabdeen

            4  Sulaiman Noordeen

             4  Ruqaiya Noordeen

             4  Haroon Noordeen

 

          3  Khairiya Noordeen + Azhari Cader (Stone & String)

                4  Shameem Cader

          3  Rifki Noordeen + Rehana

                4  Zeenath Noordeen

                4  Ahamed Noordeen

 

    2  Muhammad Nuhman Noordeen + Fareeda Saleem (40)     

          3  Yousoof Noordeen + Farah      

                4  Mariam Noordeen           

                4  Amina Noordeen + Ahmed Shameem Mueenudeen (20)

                4  (daughter)         

          3  Dinazad Noordeen + Malik Ashraff Ali (341)
                4  twins, died at birth

                4  Nuhman Ashraff Ali

                4  Azhara Ashraff Ali

             4  Hilaldeen Ashraff Ali

          3  Asger Ali Noordeen + Fathima Amana Sufi-Ismail, m:1997 (13,41)

          3  Muhammad Ali Noordeen + Fathima Farwin Muhammad m:1997 (10,46,82,83)

 

    2  Zamick Noordeen + Jiffriya Binthi-Muhammad (111)

          3  Rumuz Noordeen       

          3  Rushana Noordeen + Shiraz    

          3  Ruzna Noordeen        

          3  Rushad Noordeen       

 

    2  Mumtaz Noordeen +  Hameed Ali Marikkar Abul Hassan   

          3  Ifthikar Hassan + Dr  Ameena Hassendeen

                4  Nadha Hassen

                4  Emad Hassen               

          3  Iqbal Hassan + Shamiron Ousmand     

                4  Omar Hassan     

                4  Bilal Hassan       

                4  Hamza Hassan

                4  Mariam Hassan + Rizah Mubarak 

                4  Zainab Hassan

          3  *2nd Spouse of Iqbal Hassan: + Name not known

          3  Imran Hassan + Anusha

                4  Radhia Hassen

                4 Adhil Hassen

                4  Anjum Hassen

         3  Irshad Hassan + Rizwana Nihar

                4  Isa Hassen

                4  Yunus Hassen

             4  Asma Hassen

1  Idroos Lebbe Marikar Shahul Hamid (GEE) + Zainus Sadha

        2  Atheeka  Shahul Hamid Zainul + Azhar  Ismail

            3  Ashiqa Ismail + Ruzaik Abdeen (div)

                4  Yaqoob Ruzaik

                4  Yumna Ruzaik

*3  Ashiqa Ismail + Faizal Haniffa (2nd spouse)

            3  Ayesha Ismail  + Fawaz Izzeth

                4  Umair Izzeth

              4  Aminah Raaheel Izzeth

 

        2  Afker Shahul  Hamid Zainul + Nazliya

  Sadiq  (325)

            3  Zafra Afker + Shazni Hanifa

            3  Sarah Afker

            3  Hafsa Afker

            3  Azra Afker

 

        2  Akram Shahul Hamid Zainul (died at birth)

 

        2  Althaf Shahul Hamid Zainul + Shums-un-Nihara Fuard

            3  Mahdi Althaf + Meher -un-Nisaa Fuard

                 4  Twins (Manha Mahdi + Dawood Mahdi)

4 Nawal Ridha Mahdi

            3  Mufti Althaf + Amra Ameen

4. Yahya Mufti

            3  Murdi Althaf

 

        2  Adila Shahul Hamid Zainul + Zaffer

            3  Jaufar Sadiq Zaffer + Amila Ashroff (div)

                4  Sadha Sadiq

            3  Jaufar Sadiq Zaffer + Hirza (2nd spouse)

            4. Hudha

            3  Ashrak Zaffer + Hafsa

                4  Abdul Raheem Ashrak

                4  Zainab Ashrak

               4  Abdul Qaadir Ashrak

            3  Rilwan Zaffer + Azana Hassen

               4 Abdul Athiq Rilwan

4 Abdul Hadhi Rilwan

 

            3  Shukriyah Zaffer + Shah-Althaf Salih (58)

                4  Naziha Salih

                4  Akhil Salih

            3 Al Fassy Zaffer + Sameena

4  Diyan Al Fassy

            3  Shireen Zaffer + Ishrath Thahir

               4  Abdul Maalik Thahir

               4  Yusuf Thahir

             4  Ayesha Adheena Thahir

           3  Sahiya Zaffer + Riyas Thajudeen

               4  Salma Riyas

               4  Aala Riyas

            3  Abdul Cader Zaffer (died at birth)

 

        2  Adham Shahul  Hamid Zainul + Shan Fassy

            3  Saliha Adham + Mohamed Imthizan

4. Armaan Daanish Imthizan

4. Zidane Nayel Imthizan

            3  Mariam Adham

 

        2  Azad Shahul Hamid Zainul + Mazina Mawahib

            3  Hameez Azad + Zainab Yahya

            3  Hajara Azad

            3  Humaiz Azad

 

        2  Ahsan Shahul Hamid Zainul + Ayshathul Izmiya

            3  Luqmaan Ahsan

            3  Salman Ahsan

 

       2  Aflell Shahul Hamid Zainul + Rishada

            3  Shahla Aflell + Imran Sadikeen

                4  Tamir Imran

               4  Talib Imran

4 Taimur Imran

             3  Shahid Aflel 

1  Idroos Lebbe Marikar Hanifa + Sharwan Hanifa

     2  Hafeela Haniffa

 


 

Note: Information related to ILM Shahul Hameed Family provided by Fathima Sarah Afker in Colombo, Sri Lanka updated Thu, Sep 13, 2018