Sri Lanka Muslim Family Genealogy

 

W M Levana Marikar - Family #259

 

1  WM Levena Marikkar

 

2  Ummu Nabeesa Levana Marikar + Mohideen Abdul Cader (s/o Abdul Rasool)

        3  Sithy Ruwaiza (Sithy Poo) Abdul Cader + MHA Marzook (Kushi) d:2022

            4  Mohamed Rifky  Ahamed Marzook + Fathima Nazeema (d/o Omar,Galle)

               5  Mohamed Azad Rifky Marzook (1982 1996)

               5  Mohamed Rayiez Rifky Marzook + Yasmin Kulzum (d/o Yusuf Mukthar)

                   6  Muhammed Umar Rayiez Marzook

 

            4  Aynur Ruzeena Ahamed Marzook + Mohamed Mihlar (s/o Mohamed Nakeeb)

               5  Mohamed Farhaad Mihlar + Nusrath (d/o of Shafie Fuard)

                   6  Fathima Zeenath Farhaad Mihlar

                   6  Fathima Thazneem Farhaad Mihlar

                   6  Fathima Shaistha Farhaad Mihlar

               5  Mohamed Farzaad Mihlar  + Fathima Shabeena (d/o Mohamed Muneem)

                   6  Mohamed Abdulla Farzaad Mihlar

                   6  Mohamed Yusuf Farzaad Mihlar

                   6  Mohamed Yunus Farzaad Mihlar

                   6  Fathima Maryam Farzaad Mihlar

               5  Mahliya Farveen Mihlar + Irfan Mahmud (s/o Ahamed Jaufer)

                   6  Ahamed Sulaiman Irfan Mahmud

                   6  Ummu Kulsum Irfan Mahmud

 

             4  Rafiah Ahamed Marzook + Ahmed Jezin (s/o HAH Yoosuf Izzedeen)

                5  Ahmed Riyas Izzedeen

                5  Ahmed Aflal Izzedeen+ Fathima Farha( d/o M.Faleel Marikar )

                    6  Ahmed Amjad Aflal Izzedeen

                    6  Fathima Adheena Aflal Izzedeen

                5  Sithy Raeesa Izzedeen + Mohamed Ajwad (s/o Muhideen Cader BOB)

                    6  Mohamed  Ammar  Ajwad  Cader

                    6  Fathima  Rahma  Ajwad Cader

                    6  Fathima  Amana Ajwad Cader 

 

              4  Ahamed Khursheed Marzook + Sithy Nausha Nasreen (d/o Zuhair Ghouse)

                5  Fathima Hafsa Marzook + Shaik Imam (s/o Faleel Junaid) 

                5  Fathima Zainab Marzook

 

              4  Sithy Mazeedha Marzook + Mohamed Imtiaz (s/o Mohamed Cammar)

                5  Mohamed Imran Imtiaz Cammar         

 

              4  Afthab Ahamed Marzook + Zeenath Shazinaaz (d/o Mohamed Mohideen)

                5  Mohamed Aadhil Afthab Marzook + Noorul Aska (d/o MYM Mahmoor (Aamir))

                5  Fathima Aysha Afthab Marzook + Mohamed Ilham (s/o Mohamed Uvais)

                   6  Mohamed Iyaadh Ilham

               5  Mohamed Aqeel Afthab Marzook

 

            4  Sithy Zaveeka Ahamed Marzook + Mohamed Faisal Sadique (s/o Moujood Marikar)

               5  Fathima Fareeha Faizal Sadiq

              5  Fathima Aamina Faizal Sadique + Mohamed Amry Khan Abdeen

               5  Sithy Aaisha Faizal Sadique

               5  Mohamed Ismaeel Faizal Sadique

 

            4  Mohamed Zaheer Ahamed Marzook + Fathima Rizni (d/o Thahir Zaheed) (73)

               5  Mohamed Raqeeb Zaheer Marzook + Fathima Aamirah d/o Uvais Ziyard

               5  Fathima Ruqaiyah Zaheer Marzook + Abdussalam Naina Marikar

 

             4  Mohamed Jazal  Ahamed Marzook + Saira Fazna  (d/o M. Jemshid Salahudeen)

                                                                                                            1st Spouse divorced

                            5  Mohamed Waseem Jazal Marzook + Fathima Afraah Aslam Alavi

                            5  Fathima Mariam Jazal Marzook + Mohamed Ajward Rafath Hashim

             4  Mohamed Jazal  Ahamed Marzook + Fathima Maziya  (d/o Mohamed Nazir)

                            5  Mohamed Shaheem Jazal Marzook

 

             4  Fathima Razeeka Ahamed Marzook (1966-1988)

 

        3  Noorul Rifaya (Noorumma) Abdul Cader + Vajee Muhsin

 

        3  Shahul Hameed (died at the age of 13)

 

        3  Noor Naleera (Naleema) Abdul Cader + Ahmed Kamil (s/o Naina Marikar )

            4  Shyama Kamil Naina Marikar + Mohamed Fahmy (s/o M. B. Noordeen)

                5  Fathima Shaneen Fahmy Noordeen + Mohamed Fawaz (s/o Mohamed Ismail)

                    6  Fathima Thareefa Fawaz Ismail

                    6  Fathima Jameela Fawaz Ismail

                    6  Fathima Sabeera Fawaz Ismail

                5  Mohamed Sameer Fahmy Noordeen + Fathima Zekra (d/o Mohamed Ilyas)

                    6  Mohamed Yasir Sameer Noordeen

                    6  Mohamed Jameel Sameer Noordeen

                    6  Mohamed Zain Sameer Noordeen

                   6 Mohame Eesa Sameer Noordeen                     

            5    Name Not Known

     5    Mohamed Bunyamin Omar F Noordeen + Baasima d/o of Hussain Ahamed


    2  Mohamed Najibudeen Levana Marikkar  d:1985 + Sithy Zaneera

      3  Samsudeen Najibudeen + Fowziya

      3  Niyaz Najibudeen + Nickleefa

      3  [2] Ilyas Najibudeen + [1] Sithy Azhariya Hilaldeen

         4  Fathima Yasmin Illiyas + Arshad Salim

         4  Afzal Illiyas + Qurathul Ayn Faleel (d/o MSM Faleel)

      3  Noordeen + Name Not Known

   2nd spouse of Mohamed Najibudeen Levana Marikkar  d:1985 + Name Not Known

      3  Dr Sadiq Najibudeen, London + Name Not Known

      3  Khadija Najibudeen + Harris

         4  Mazeena Harris + Neshard Deen (Elegant Smockers)

            5  Hasna Deen + Emaad Ramieze (20,34,35) m:Dec 2023 s/o Rizwan Rameize (34) & Azra Faleel (74)

      3  Anver Najibudeen + Name Not Known

      3  Haniya Najibudeen + Naushad Khan


    2  Noor Raihan Levana Marikar + Sinne Lebbe Marikar Hilaldeen (108, 128) Grandson of Sidde Lebbe Marikar (1st Muslim Lawyer Kandy)

        3  Sithy Nafiya Hilaldeen + Mohamed Junaid

            4  Aynul Kareema Junaid + Hilmi Junaid

            4  Al Haj Mufallel Junaid JP

            4  Faleel Junaid

            4  Mufthi Junaid

            4  Nuzha Junaid + Mohamed Uvais

            4  Siddeek Junaid

 

        3  Mawahib Hilaldeen + Noor Naima Levana Marikar (108)

            4  Shahnaz Mawahib + Ahmed Althaf Ameer (Son of Dr Gousul Ameer)

                5  Shibly Ameer

                5  Safra Ameer + Shahryaz Bari (Toronto, Canada)

                    6  Sulaiman Althaf Abdul Bari (b:2004)

                5  Asif Ameer

                5  Adil Ameer

 

            4  MM Fahmi

 

            4  MM Reza + Zehra Yusuf

                5  Rizwan Reza

                5  Farzan Reza

                5  Adnan Reza

                5  Marwan Reza

 

            4  MI Imtiaz + Mahima Wahab (Negombo)

                5  Abdul Hakeem Imtiaz

 

            4  Safiya Yasmin Mawahib + Fuard Cader

                5  Mohomed Fahim Fuard

                5  Mohomed Ibraheem Fuard

 

         3  Abul Hassan Helalldeen, b:25 Jun 1923 + Abdul Cader Umm Binthi Hazeena, b:17 Aug 1935 (90)

            4  Mazar Hassen

             4  Azar Hassen

             4  Fazar Hassen

             4  Fathima Zuheriya Hassen, b:27 Mar 1967 + Mohamed Anver, b: 1 Jan 1952, m:7 May 1994

                5  Ameena Fathima Anver

                5  Nooranee Fathima Anver

                5  Raheema Fathima Anver

 

        3  Sithy Arifa Hilaldeen + Majid Cader

 

        3  Mohamed Shums Mackie Hilaldeen, JP + Hajara Minhaj Ameer (d/o Dr MSG Ameer) (327)

            4  Ashrak Mackie (Australia)

            4  Intiaque Mackie (USA)

            4  Quraish Mackie

            4  Ishrath Mackie (USA)

            4  Arshad Mackie

 

        3  Mohamed Uzair Hilaldeen + Rinoza Rasheed (10)

 

Obit:

AL HAJ HILALDEEN - MOHAMED UZAIR - Beloved husband of Rinoza, son of late S.L.M. Helalldeen and late Noor Rahayan, son-in-law of late M.M.H.M. Rasheed and late Sithy Rayha,  precious father of Nishthar, Ruzana and Feraza, father-in-law of Mueenudeen, Ifreen and Azmeth, loving grandfather of Sajida, Shaza, Abdul Maalik, Sarah, Asif, Adil, Aqib, Amjad, Faraha, Husna, beloved brother of late Sithy Naafiya, late Mavahib, late Hassan, late Sithy Arifa, Al Haj Shums Mackie (J.P.), late Sithy Azhariya and Wajidi Hussain. Janaza took place on the 19th of September 2006 at the Dehiwela Muslim Burial Ground. Inna-Lillahi-wa-Inna-Illaihi-Raajioon. 14, Rajasinghe Road, Colombo 6. SO Oct 1 2006

 

                4  Nisthar Hilalldeen + Ifreen           

                4  Fathima Ruzana Hilalldeen + Mohamed Mueenudeen Naina Marikar (93,20,30,46,60,70,90)

                     5  Sajeda Naina-Marikar+ Hazim Huzair (Poricha Koli Ootar)

                         6  Zahra Hazim, b:16 Nov 2013

                         6  Fathima Ruqaiya Hazim, b:15 Apr 2016

                     5  Sheza Naina-Marikar + Suhaim Rizvi (10)

                     5  Abdul Maalik Naina-Marikar

               4  Feraza Hilalldeen + Azmeth

 

            3  [1] Sithy Azhariya Hilaldeen + [2] Mohamed Illiyas (s/o LMM Najibudeen)

                4  Fathima Yasmin Illiyas + Arshad Salim

 

                4  Afzal Illiyas + Qurathul Ayn (d/o MSM Faleel)

 

            3  Vajid Hussain Hilaldeen + Zarina

                4  Mohamed Fawaz Hussain

                4  Mohamed Nazir Hussain

                4  Mohamed Zakir Hussain

 

    2  Levana Marikar Mohamed Uvais Hajiar + Noorul Hafeela Abdul Careem

 

        3  Sithy Mufakira Uvais + Hussain Marikar-Bawa

            4  Zulfikhar Nawaziya Marikar-Bawa + Mohamed Thowfeek Mukthar (19,90)

                 5  Zaheena Mukthar + Ashfaq Mahmood Sameer (13,20,30,46,60,90,93,112)

                 5  Najlah Mukthar    

                 5  Shizaa Mukthar   

                 5  Sahad Mukthar

             4  Sithy Shukriya Marikar-Bawa + Mohamed Nawaaf Mukthar (19,90)

                 5  Sajedha Mukthar

                 5  Rafeedha Mukthar + Hafaz Wahid

             4  Mohamed Yousry Marikar-Bawa + Faiha

            4  Mohamed Sabri Marikar-Bawa + Fathima

        3  Ummu Shafeeka Uvais + Mohamed Shamsudeen (Advocate) (10)

             4 son + Shamima Ghouse

             4 daughter + Name Not Known (d/o Abdullah)

        3  Aynul Hareeza Uvais + Mohamed Junaid Mohamed Mohideen d:Sep 9 2004 (10)

        3  Mohamed Rushdi Uvais + Noor Jahan Marikar-Bawa (62)

 

    2  2nd spouse of  LMM Uvais Hajiar + Mafrooha

        3  Husniya Uvais + Shirzard T Aziez (10,13)

                 4  Husna Aziez + Name Not Known, m:July 2010, Colombo

 

    2  3rd  spouse of  LMM Uvais Hajiar + Name Not Known

        3  Rizmy Uvais

 

Obit:

MOHIDEEN  MOHAMED JUNAID MOHAMED   Beloved husband of Aynul Hareeza, son of late Mr & Mrs Mohamed Junaid, soninlaw of late Mr & Mrs L.M.M. Uvais, father of Noorul Sharmila, fatherinlaw of Reza Sameen, grandfather of Shazra, Safraaz, Ruzna and Haaziq, brother of Mumtaz, Badri, Nazni and Niloufer, brotherinlaw of Sithy Mufakira, late Ummu Shafeeka, M. Rushdi Uvais, Husniya Aziez and Rizmy Uvais. Janaza took place on Thursday 9th September at   Dehiwala Muslim Burial Ground.  SO Sep 12 2004

HAJIANI SITHY MUFAKIRA HUSSAIN MARIKAR BAWA  expired. Beloved wife of Marhoom Al Haj M Hussain Marikar Bawa, beloved daughter of Marhoom Al Haj L M M Uvais and Marhooma Noorul Hafeela Abdul Careem, daughter-in-law of Marhoom Al Haj Sulaiman Marikar Bawa and Marhooma Zoharathul Ayesha, loving mother of Zulfikar Shukriya, Yusri and Sabri, mother-in-law of Al Haj Thowfeek and Nawaaf Mukthar, Faiha and Fathima, beloved sister of Al haj Desabandu Mohamed Rushdi Uvais, Marhooma Ummu Shafeeka, Hajiani Aynul Hareeza, Hajiani Husniya, grandmother of Zaheena, Najla, Shiza, Sahad, Qasid, Sajeedha, Rafeedha, Nabeela, Ilma, Imadh, Nihla, Ilzam and Farha. Janaza took place on Thursday 14th September 2006, from 610, Galle Road, Kollupitiya, Colombo 03, to Kuppiyawatte Muslim Burial Ground at 4 p.m. (Inna Lillahi Wa Inna Elaihi Rajioon - From Allah do we come and to him is our return)  DN Fri Sep 15 2006

 

    2  Mohamed Zavahir Levana Marikar + Zenual Kuluda Shaheed  

        3  Innayathul Badriya + Yoosuf Alavi (s/o LMM Khalid)

            4 Fathima Fariha Yoosuf Alavi + Awf Salie (s/o WMM Salie)

                5  [3] Mohamed Arshad Salie + [4] Fathima Zainab Rauf (d/o M Nuhman Rauf), (g/d/o LMM Hadi)

                        6 Muhammed Yoosuf Arshad Salie

                        6 Sithy Yumna Arshad Salie

                5 Ahmed Infiaz Salie + Fathima Ziyana (d/o M. Ashrof Jameel) (g/d/o L.M.M.Hadi)

                        6 Fathima Aaliya Salie

                        6 Fathima Zeenath Salie

 

            4 Shahul Hussain Yoosuf Alavi + Fathima Fiyaza Shaffie (d/o Faiz Shaffie)

               5 Fathima Yusra Alavi

               5 Mohomed Aslam Jiffry Alavi

               5 Fathima Bushra Alavi

 

           4 Ahmed Aslam Yoosuf Alavi + Fathima Najlah (d/o Thowfeek Mukthar)

               5 Fathima Aaqilah Alavi

               5 Fathima Afraah Alavi

 

    2  Ummu Fuwaika Levana Marikar

 

    2  Levana Marikar Mohamed Hadi (who resided at "Four Eighty" Galle Road Colpetty) + Arifathul Inaya (d/o YLM Khalid)

        3  Faiza Hadi + Jazeem Ariff (s/o AJM Ariff , g/s/o Abdul Jabbar) (77)

            4  Shaziya Ariff + Afzal Ghouse (s/o A Nazim Ghouse)

                5  Aqeel Ghouse

                5  Sithy Fathima Ghouse

                5  Saara Ghouse

 

            4  Shazna Ariff  + Mizhar Ariff (s/o Jazeed Ariff) (77)

                5  Saffiyah Ariff

                5  Abdul Jabbar Ariff

 

            4  Yusuf Ariff + Sajidah Mukthar (d/o Nawaaf Mukthar) (19)

                5  Sumaiyyah Ariff

                5  Suraiyyah Ariff

 

            4  Dr Hashir Ariff + Silmiya (do Fahmy Hussain) 

                5  Aadam Ariff

 

        3  Aisha Hadi + Hussain Mohammed (s/o MH Mohammed g/s/o NMM Haniffa) (173)

            4  Jisthy Mohammed + Shareena (do MSM Mahboob) (Weligama)

                5  Atheeq Mohammed

                5  Aneeq Mohammed

                5  Jameema Mohammed

 

            4  Jihara Mohammed + Ishrath Mohideen (s/o Hassan Meydeen)

                5  Naadir Mohideen

                5  Shaahid Mohideen

 

        3  Rizona Hadi + Dr Hussain Sirry Cassim (s/o AHM Cassim g/s/o CLM Abdul Hameed -Yakka) (17)

            4  Maryam Cassim + Shamil Immamdeen (s/o AKM Imamdeen) (173)

                5  Haleema Immamdeen

 

            4  Mufeeza Cassim + Shiham Ghouse (s/o MM Siddiq Ghouse) (20,30,60,70,90,93)

                5  Muhammed Ghouse

                5  Aaisha Ghouse, b:2005

 

        3  Ricaza Hadi + Shahul Hameed Nizar d:2023 (s/o AM Mohamed Nizar g/s/o Abdul Majeed)

            4  Ahmed Shaariq Nizar + Shaira (d/o Shafie Sheriff)

 

            4  Muhammed Thashriq Nizar

 

        3  Hirziya Hadi + Nuhman Rauf (s/o AM Mohamed Rauf g/s/o Abu Bakr Marikkar -Shambul)

            4  Muhammed Zakir Rauf

 

            4  [4] Fathima Zainab Rauf + [3] Mohamed Arshad (s/o Awf Salie)

                5  Muhammed Yoosuf Arshad

                5  Fathima Yumna Arshad

 

            4  Sithy Zahrah Rauf

 

        3  Shahriza Hadi + Ashrofdeen Jameel (s/o MH Ahmed Jameel , g/s/o WM Hassim) (40,30)

4  Fathima Ziyana Jameel + Ahmed Infiaz Salie m:Aug 2006

    5  Aaliya Salie

    5  Zeenath Salie


                4  Fathima Shakoorah Jameel + Hakeem Sideek
                    5  Luqman Sideek

 

        3  Zuwifa Hadi + Ismeth Marikkar Bawa (s/o Razeen M Bawa , g/s/o Sulaiman Marikkar Bawa) (62)

            4  Muhammed Imran Marikkar Bawa

            4  Fathima Hasna Marikkar Bawa

            4  Fathima Sakeena Marikkar Bawa