Sri Lanka Moor Family Genealogy

Abdul Majeed Muhammad Anver  Family #238

1  Abdul Majeed Muhammad Anver

    2  (Gusti) Abdul Majeed Nana + Name Not Known

        3  Name Not Known + Cassim,  Mohamed Bahaudeen Mohamed (80)

            4  Zainudeen MCM + Rahmath Razeena

                   5  Izzeth Zainudeen + Sithy Rukiya M.C.H. (10)

                          6  Ummu Razeena Zainudeen + Mohamed Zavahir Mohideen (10)

                               7  F Rihana Mohideen +  Hafaz Salih

                                   8  Mohamed Hafaz + Safa Inoon

                                      9  M Aadam Hafaz

                                      9  Amal Aara Hafaz

                                  8  Hafsa Salih + Shakir Aslam

                                      9  Mohamed Saad Shakir

                                      9  Mohamed Yunoos Shakir

                                      9  Aisha Shakir

                                  8  Mohamed Hamdan Haris + Ilma

                                      9  Mohamed Arham Hamdan

                                  8  Mohamed Shihab Salih

                              7  MI Azlaf Mohideen + F.Renoza Makeen

                                  8  Shabra Mohideen +  Ramzy Mansoor

                                      9  F Hayaa Maryam

                                  8  Shazra Mohideen

                                  8  MI Shahim Mohideen

                             7  Althaf Mohideen + Shaziya Rauf

                                 8  M Mufthaz Mohideen

                                 8  M Fadhil Mohideen

                                 8  F Safa Mohideen

                            7  Manaf Mohideen +  Fazmina

                                8  Abdullah Manaf + Fathima Zainab

                                    9  Fathima Aiysha

                                8  Umar Manaf

                                8  Usman Manaf

                           7  2nd spouse of Manaf Mohideen + Safiya

                                8  Khadeeja Manaf

                      6  Mumtaz Shireen Zainudeen + Mohideen (div) (19)

                          7  Farzana Mohideen + Fazal Subian

                              8  Malik Fazal

                              8  Mubeen Fazal

                         7  Fareeha Mohideen + Saleem

                              8  Hasna Saleem

                              8  Yamin Saleem

                              8  Yousoof Saleem

                        7  Fawaz Mohideen + Sabrina

                             8  Aahid Fawaz

                             8  Aniq Fawaz

                   6  2nd spouse of Mumtaz Shireen Zainudeen + Hilmy Mahmood


                   6  Fathima Nazli Zainudeen 1948-2020 + Bishrul Hafi Fuard (19)

                       7  Ithizam Fuard + Fathima Zahra

                          8  AbdulQadir Malik

                          8  Ahamed Khalid

                          8  Mohamed Yusuf

                       7  Zahira Ilfath Fuard + Rushdy Murad

                           8  Zeenath Shamra + Musthaq

                             9  Mohamed Umar

                             9  Mohamed Iman

 

                      7  Inthizar Fuard + Rashmiya Razik

                        8  Fathima Kadhijah Fuard

                        8  Fathima Jameela Fuard

                        8  Reyah Maryam Fuard

                        8  Rayyan Fuard

                        8  Rukayath Fuard

                     7  Fathima Ishrath Fuard + Fahim Mowjood

                        8  Akeela

                        8  Imra

                        8  Taneesha

 

                   6  Fathima Fatheena Zainudeen + M Zubair Hassan

                  7  Faheema Zahan Hassen + Fazeel .M. Zaneek

                        8  A Ashfaaq  Zaneek

                        8  F Azfa Zaneek (1st twin)

                        8  F Azka Zaneek (2nd twin)

                 7  M Farzard Hassen + F. Imarah Ansar

                       8  F Aniqa Hassen

                       8  A Ayaan Hassen

 

                7  F Azrah Hassen+ Mahdi

                       8  Aala Mahdi

                       8  Aaqilah Mahdi

 

 

                 6  Murad Zainudeen + Shakwanathul Bishriya (101)

                7  A Musadiq Zainudeen + F Fazruna Markar

                      8  S  Arhab Zainudeen

                      8  Z Zoha Zainudeen

                      8  Ahiyan Zainudeen

               7  F Faruna Zainudden + Mohamed Rifki (div)

                     8  Nafisa Rifki

                     8  Yaqub Rifki

            7  F Faruna Zainudden + Sajid Imtiyas Markar  
                     8  Fathima Mehreen Sajid

               7  M Muzarath Zainudeen + Fathima Sherihan

                      8  A Zarar Zainudeen

                      8  A Zayan Zainudeen

              6  [145] M. Ghouse Zainudeen + Sithy Ayshathul Fariha Hussain

                7  M. Afzal Zainudeen + Ummu Nafisah Aslam

                   8  F Sarah Zainudeen

                   8  Hannah Iman Zainudeen

 

                7  Mohamed Hilal Zainudeen

                7  Aahmed Zafar Zainudeen

             6  [143] Rabiya Zainudeen + Zulfi Mahroof

                 7  Riznaz Mahroof + Rushan Ghouse

                 7  Izzeth Imran Mahroof + Safra

 

             6  [134] Fathima Farahana Zainudeen + [133] Fazal Mohinudeen Thahir (10)

             7  F Farah Mohinudeen + M. Intikhab Salih

                  8  F Inarah Salih

                  8  F Emanah Salih

 

           7  F Ruqaiya Mohinudeen + M. Shariz Nazeer

                  8  F Aaliya Shariz

                  8  M Aaqib Shariz

 

          7  M Thahir Ali Mohinudeen + Nadeesha Thahir

                        8  A Thamir Thahir

            6  [146] Ilthizam Zainudeen

           7  Uzman + Sumaiya

           7  Umar + Shazna

           7  Yaseer Ali

 

            6  [147] Fazmina Zainudeen + Muzammil
               7  Parveen Muzammil + Mustharie Zachroff Aziez (18,22,106)

                   8  Amra Azeez

                   8  Azmath Azeez

               7  Nihad Muzammil + Ilma Wahid

               9 Mikael

                   8  Huda

               7  Ruzaik Muzammil + Nazra

                   8  Athyab

                   8  Thahmeed

                5  Cassim Zainudeen Markar (Cass Markar) + Suada Naima Hameed    

                    6  Shaharazade Markar + Shafeek Mackeen

                        7  Muhammad Shabeer Mackeen     

                        7  Ahmed Shahim Mackeen

                        7  Fathima Shahina Mackeen

                        7  Shahidun Mehmood Mackeen       

                    6  Zainudeen Markar+ Mahira Hussain

                        7  Fathima Zafra Zainudeen

                        7  Zakir Zainudeen

                        7  Zamima Zainudeen

                        7  Zaharan Zainudeen

  6  Shamim Hazara (Zeeniya) Markar + Nizam Hassan

   7  Ikram Nizam + Nihla Fouz

        8  Imaan Ikram
        8  Hashir Ikram

   7  Hasheeba Nizam + Fairooz Hussain

        8  Fazra Fairooz + imraz
            9  Yazdhan Imraz
            9  Aleeza Imraz

                           8  Hashfa Fairooz + Ruwaiz Haaja

                           8  Fahida Fairooz

                           8  Hiraz Fairooz

   7  Shahadiya Nizam + Afham Farook

                            8  Ahmedh Shameem Afham

                            8  Yasir Afham

                            8  Saad Afham

   7  Shifara Nizam + Imran Iffam

                            8  Husna Imran

                            8  Abdullah Imran

                            8  Zainab Imran

                    6  Imthiaz Markar + Ryhana Muhammad

                        7  Sabeeba Muhammad

                        7  Shameema Muhammad

                        7  Sajjad Muhammad

                        7  Sajid Muhammad  

                    6  Maqsood Markar + Thajunissa

                        7  Noor Jenna Maqsood

                        7  Nazneen Maqsood

                        7  Shabeem Maqsood

                        7  Aroos Maqsood

                    6  Fazal Markar + Sadoona Fuard

                        7  Fazni Fazal

                        7  Fahd Fazal

                        7  Fazrina Fazal

                        7  Fazrid Fazal

                    6  Yasmin Markar + Muhammad Rizvan

                        7  Ruzni Rizvan

                        7  Fathima Rizmina Rizvan, d:24 Sep 2008 + Al Haj M F M Mathloob (s/o M.I.M. Farook and Samsul Kareema of Aarihamam (Yagamwela))

                            8  Hanah Mathloob

MATHLOOB - HAJIANI FATHIMA RIZMINA - Beloved wife of Al Haj M.F.M. Mathloob, loving mother of Hanah - student Minerat High School and of Sarah, much loved daughter of Rizwan and Hajani Yesmin, loving sister of Ruzni Aadil and Azeem, daughter-in-law of late M.I.M. Farook and Samsul Kareema of Aarihamam (Yagamwela), sister-in-law of Hajani Fahira Roomy, granddaughter of Al Haj M.I.M. Muhsin and late Ummu Rillaya and of late Al Haj Cassim Zainudeen (Casz) Markar and Hajani Suwadu Naima Markar. Janaza took place at Kuppiyawatte Muslim Burial Ground on 24th September 2008, from 69, Majeediya Estate Gothatuwa. SO Sep 28 2008

                        7  Aadil Rizvan* (*twins)

                        7  Azeem Rizvan* (*twins)     

                5  Buzrook Zainudeen + Ummu Alaviya Mohideen (30)

                    6  Mazzy Mohideen Zainudeen

                5  *2nd Spouse of Burzook Zainudeen: + Jennathul Suada           

                    6  Shaukat Zainudeen + Zaitoon Beebee

                    6  Salih Zainudeen + Rifka

                    6  *2nd Spouse of Salih Zainudeen: + Mazahima

                    6  Rizvi Zainudeen + Suwaira

                    6  Zainul Abdeen Zainudeen + Zareena

                    6  Firdouse Zainudeen + Shihara Faizal

                    6  Zulfikhar Zainudeen   

                    6  Ali Zainudeen 

                    6  Zainudeen      

                    6  Fathima Zohara Zainudeen   

                5  Yousoof Zainudeen

                5  Sithy Zainambu Zainudeen + Ameen (Kandy)

                    6  Rahma Ameen + Mugheeth (Bank of Ceylon)

                    6  Rafeek Ameen

                    6  Ummu Hasina Ameen + Muhammad Gheyasdeen Mohideen (30)

                        7  Muhammad Sabry Gheyasdeen

                        7  Fathima Shamima Gheyasdeen

                        7  Yasmin Shahan Gheyasdeen

                        7  Ameen Shahjehan Gheyasdeen     

                5  Ummu Habeeba Zainudeen + Muhammad Razeen MCH (10)

                    6  Niloofer Razeen + Farook MIM              

                        7  Fahima FarookNazvi Hassan

                            8  Afraz Hassan

                            8  Fawaz Hassan

                        7  Sahila FarookRizvi Abdullah

                            8  Rifaz Abdullah

                            8  Suhaim Abdullah

                            8  Imara Abdullah  

                        7  Muhammad Najil FarookAzmina Nazeer (30,40, 62,80,90)

                            8  Tariq Farook

                            8  Hasna Farook

                        7  Nihza FarookRifki Khir

                        7  Shamila Farook + Imran Fekrishta Saleem (40)

                            8  Noor Naleefa Mariam Saleem

                        7  *2nd spouse of Shamila Farook + Ansar (Trustee Wellawatte Mosque)

                        7  Shyam Farook

                    6  Muhammad Sahill Razeen + Ameena Bari   

                        7  Fathima Liya Sahill 

                        7  Razeena Hiyar Sahill          

                    6  Pathumuthu Zuhry Razeen + Muhammad Zubair Rasheed (10)

                        7  Fathima Roazna Rasheed + Naleer

                            8  Rinza Naleer

                            8  Hamza Naleer    

                        7  Fathima Zulaiha RasheedMunzeer       

                            8  Fazmina Munzeer

                            8  Zulkifli Munzeer 

                        7  Muhammad Ejaz RasheedHamziyathul Himaya Razak

                            8  Zainab Ejaz

                            8  Omar Ejaz

                            8  son

                    6  Sithy Zemzem Razeen +  Muhammad Zahir 

                        7  Muhammad Shameel Zahir + Name Not Known

                    6  Muhammad Zainudeen RazeenZeinub Hamdoon (div)   

                        7  Muhammad Aftab Zainudeen       

                        7  Muhammad Hisham Zainudeen    

                    6  *2nd spouse of Zainudeen Razeen:+ Sailath Umma Rashard (div)   

                    6  *3rd spouse of Muhammad Zainudeen: +  Name not known

                    6  *4th spouse of Muhammad Zainudeen: + Zainab Abdullah (10)

                    6  Muhammad Cassim Razeen   + NameNot Known (div)

                    6  *2nd spouse ofMuhammad Cassim Razeen   + Name Not Known

                5  Haleema Zainudeen + Ameen Mahmood (129)

                    6  Sithy Ameen + Isfahan Omar

   
2  2nd spouse of (Gusti) Abdul Majeed Nana + Name Not Known

        3  Jennath Beebee Abdul Majeed + Muhammad Thahir MCH (10,80)

            4  Muhammad Feizal Thahir + Shurafa Salih (13)

                 5  Fathima Shimla Thahir + Reza Rahim
                      6  Fathima Aqilah Rahim + Naveed Ghouse
                          7  Raed Ghouse
                      6  Amjad Rahim
                      6  Asma Rahim

                 5  Fathima Shihara Thahir + Firdouse Buzrook
                      6  Shakir Buzrook
                      6  Shahir Buzrook

                 5  Fathima Shajida Thahir + Sharaz
                      6  Fathima Niamath Sharaz
                      6  Fathima Amna Sharaz

                 5  Muhammad Bilal Thahir + Sarah Anas
                      6  Mohamed Umar Thahir
                      6  Mohamed Ayyub Thahir

 

            4  Zainul Sharaf Thahir + Ghouse MBM  d:2002

                5  Muhammad Hisham Sabry Ghouse + Fathima Mizram binthiMuhammad (111,115)

                    6  Ahmed Usman Ghouse

                    6  Muhammad Abdul Khaliq Ghouse

                    6  Muhammad Adnan Ghouse

                5  Muhammad Husni Ghouse + Fathima Shihama Sadiq (40)  

 

            4  Izzathul Zeeniya Thahir + Cader MBM

            4 *2nd Spouse if Izzathul Zeeniya Thahir: + Naalir Haniffa, Dr (13)  

                5  Hamid Riyaz Cader  

 

            4  Hilmi Farook Thahir + Noorul Azmi Kamil (40)

                5  Muhammad Fawzaan Thahir

                5  Muhammad Farill Thahir  

 

            4  Rizvi Fuard Thahir + Nausha Fareen Thahir

                5  Muhammad Rushan Thahir

                5  Fathima Ruzmina Thahir  

 

            4  Muhammad Hussain Thahir + Haneeya Niyaz

                5  Husna Farshana Thahir

                5  Muhammad Azmar Thahir  

 

            4  Fathima Imthiyaz Thahir + Muhammad Lareef Sulaiman (10)

                5  Fathima Azkiya Lareef

                5  Fathima Azha Lareef

                5  Hassan Lareef

                5  Hussain Lareef  

 

            4  Fazal Mohinudeen Thahir + Fathima Farahana Zainudeen (80)

 

 3  Anver + Name Not Known (sister of Noorul Afifa Ghouse (381)