Sri Lanka Moor Family Genealogy

Sheikh Abdul-Cader Marikar OLM “Shekadi Marikar” - Family #22

1 Sheikh Abdul Cader Marikar OLM. ‘Shekadi Marikar” (see Family #90) 16th line of descent of Prince Jamaldeen of Konya, Turkey who arrived in Ceylon in 1016AD 1776-1847 – see #90

    2 Othman alias Uduma Lebbe Marikar, b:1799

        3 Ahmed Lebbe Marikar ULM + Muthu Natchia        

            4 Uduma Lebbe Marikar ALM. + ILM Amsa (13)

                5  Ayesha Umma ULM + Yusuf CM

                     6  Marzook Yusuf

                     6  Saleem Yusuf + Ameena Zavahir

                          7  Fathima Rehana Saleem + Rishard Abdul Azeez

                          7  Fathima Zeena Saleem + Mohamed Shafiu Uvais

                          7  Fathima Rafia Saleem

                     6  Ataya Yusuf + Abdul Cader

                     6  Sithy Naleema Yusuf + Wazir Awfer Rasheed

                     6  Hussain Yusuf + Khanima Idroos

 

                5  Majida Umma ULM+ Mohideen OLM

                     6  Sithy Ayesha Mohideen + Mohamed Idris Sadoon

                     6  Mulaffer Mohideen

                     6  Ameena Mohideen

                     6  Mymoon Umma Mohideen

                     6  Uhaneeda Mohideen

 

                5  Mohamed Saheed ULM + Sithy Khadija Abdul Hamid (13)

                    6  Noorul Hamza + MYM Mohideen

                        7  Zuhairul Hassan + Minha

                        7  Mohamed Ashroff + Farida

                        7  Ummu Zohara + ARM Farook

                             8  Shahul Hameed Mohamed Fyroze + Sithy Fazana Mohamed Fyroze (Farook)

                                9   ? Farook + Abdul Muizz Sheriff (13,20,30,46,60,70,90a,93)

                        7  Sithy Fathima + ARM Shakir

                        7  Noor Rahma + Nafi Zohar

                    6  Zainul Khuluda Saheed + Zavahir LMM

                        7  Inayathul Badhri + MKM Yusuf Alavi

                     6  M Saheed M Mohideen + Noor Zain Munsoor

                        7  Bahajathus Saniya Mohideen (1945) + Mohammed Hassan Muhiyadeen Bin Mohamed (1932) D 74

                             8  Mohamed Shahul Hamid Farhan Bin Hassan (1969) + Zubaida Zahra Salih (1978) (58)

                                 9  Fathima Hasna Hassan (1997) 

                        7  Afeerathul Abida Mohideen (1946) + MZM Zahroff (1945)

                             8  Muammar Ashfaaq Zahroff (1977) + Rizwana

                             8  Fathima Zahara Zahroff (1980) + MLM Ameen (1969)

                                 9  Fathima Nushda Ameen (2009)

                             8  Mushtaq Ahamed Zahroff (78) + Rizla  

                        7  Ashroff Rizvi (1948) + Ingrid R C Pietersz (1948) (Australia)

                    6  Eynul Marliya Saheed + Sadook MSM

                    6  Mohamed Shafeek Saheed + Alavi Fareeda Abdul Cader (div) (50)

                    6   Ummul Arifa Saheed

                    6   Navaz Saheed + Ummu Thahira

                    6   Binthi Mazahima Saheed + Liyaudeen ASHM

                    6  2nd Spouse of Binthi Mazahima Saheed + Mohamed Hibshi Zohar (10)

 

            4 Sheikh Marikar A.L.M. + Moomina Umma (50)

                5 Fatheela Umma S.M.+ Mohamed Zain 

                    6 Rafeeka Umma Zain + Liyaudeen H.A.S.M.

                    6 2nd spouse of Rafeeka Umma Zain: + Ghaffar         

                    6 Awfer Zain + Girlie Berenger   

                    6 Lafir Zain

                    6 Sithy Sameena Zain + Azwer M.Z.M. 

                    6 Fidwi Zain

                    6 Iynul Nazeera Zain + Haseeb Mohamed Mohideen           

                5 Jabir S.M., Dr. (50)

                    6 Jabir S.M., Dr (junior)   

            4 Ummu Hany A.L.M. + Cassim M.B.M. (80,90)

                5 Zainudeen M.C.M. + Rahmath Razeena

                    6 Izzeth Zainudeen + Sithy Rukiya M.C.H. (10)

                        7 Ummu Razeena Zainudeen + Mohamed Zavahir Mohideen (10)

                        7 Mumtaz Shireen Zainudeen

                        7 Fathima Nazli Zainudeen + Bishrul Hafi Fuard (Bahirawakanda, Kandy)

                        7 Fathima Fatheena Zainudeen       

                        7 Rabiya Zainudeen  

                        7 Murad Zainudeen

                        7 Ghouse Zainudeen 

                        7 Fathima Farahana Zainudeem+ Fazal Mohinudeen Thahir (10)

                        7 Ilthizam Zainudeen

                        7 Fazmina Zainudeen + Muzammil

                   6 Cassim Zainudeen Markar (Cass Markar) + Suada Naima Hameed        

                        7 Shaharazade Zainudeen + Shafeek Mackeen    

                            8 Mohamed Shabeer Mackeen          

                            8 Ahmed Shahim Mackeen

                            8 Fathima Shahina Mackeen     

                            8 Shahidun Mehmood Mackeen

                        7 Zainudeen + Mahira Hussain

                            8 Fathima Zafra Zainudeen

                            8 Zakir Zainudeen

                            8 Zamima Zainudeen

                            8 Zaharan Zainudeen      

                        7 Shamim Hazara (Zeeniya) Zainudeen + Nizam Hassan

                            8 Ikram Hassan

                            8 Hasheeba Hassan

                            8 Sa’adiya Hassan

                            8 Sifara Hassan   

                        7 Imthiaz Zainudeen + Ryhana Mohamed

                            8 Sabeeba Mohammed

                            8 Shameema Mohammed

                            8 Sajjad Mohammed

                            8 Sajid Mohammed         

                        7 Maqsood Zainudeen + Thajunissa

                            8 Noor Jenna Maqsood

                            8 Nazneen Maqsood

                            8 Shabeem Maqsood

                            8 Aroos Maqsood

                        7 Fazal Zainudeen + Sadoona Fuard

                           8 Fazni Fazal

                           8 Fahd Fazal

                           8 Fazrina Fazal

                           8 Fazrid Fazal      

                        7 Yasmin Zainudeen + Mohammed Rizvan

                           8 Ruzni Rizvan

                           8 Riznina Rizvan

                           8 Aadil Rizvan-  (twins)

                           8 Azeem Rizvan (twins)

                   6 Buzrook Zainudeen + Ummu Alaviya Mohideen (30) (div)

                       7 Mazzy Mohideen Zainudeen

                   6 -2nd Spouse of Burzook Zainudeen: + Jennathul Suada       

                       7 Shaukat Zainudeen + Zaitoon Beebee

                       7 Salih Zainudeen + Rifka

                       7 -2nd Spouse of Salih Zainudeen: + Mazahima

                       7 Rizvi Zainudeen + Suwaira

                       7 Zainul Abdeen Zainudeen + Zareena       

                       7 Firdouse Zainudeen + Shihara Faizal

                       7 Zulfikhar Zainudeen

                       7 Ali Zainudeen          

                       7 Zainudeen    

                       7 Fathima Zohara Zainudeen           

                   6 Yousoof Zainudeen

                   6 Sithy Zainambu Zainudeen + [25] Ameen Mahamood (Kandy) (129)

                       7 Rahma Ameen + Moheed Abdul Basheer (Bank of Ceylon) (128,129)

                           8 Ali Faiz Moheed + Shiham Mehdi Hussain   

                           8 Fahim Moheed + Soosan Ghouse

                           8 Hiyam Moheed + R. Samad

                           8 Shameem Moheed + (Name not known)

                      7 Rafeek Ameen

                      7 Ummu Hasina Ameen + Mohammed Gheyasdeen Mohideen (30)

                          8 Muhamma Sabry Gheyasdeen Mohideen

                          8 Fathima Sameehaa Gheyasdeen Mohideen + Ahmed Irshad Sufi-Ismail (30)

                              9 Mohamed Salman Sufi-Ismail

                              9 Fathima Rukaiyya Sufi-Ismail

                              9 Sumaiyya Sufi-Ismail

                          8 Yasmin Shahan Gheyasdeen Mohideen + Azzher Junaideen

                              9 Fathima Shazna Junaideen

                              9 Shabeera Azra Junaideen

                              9 Fathima Zahara Junaideen

                          8 Ameen Shahjehan Gheyasdeen         

                   6 Ummu Habeeba Zainudeen + Mohamed Razeen M.C.H. (10,80)

                       7 Niloofer Razeen + Mohamed Ibrahim Mohamed Farook (76)

                          8 Fahima Farook + Nazvi Hassan

                              9 Afraz Hassan

                              9 Fawaz Hassan

                          8 Sahila Farook + Rizvi Abdullah d:1996

                              9 Rifaz Abdullah

                              9 Suhaim Abdullah

                              9 Imara Abdullah        

                          8 Mohamed Najil Farook + Azmina Hussain (40)

                          8 Nihza Farook + Rifki Khir

                          8 Shamila Farook + Imran Fekrishta Saleem (div) (40)

                              9 Noor Naleefa Mariam Saleem      

                          8 Shyam Farook

                      7 Mohamed Sahill Razeen + Ameena Bari         

                          8 Fathima Liya Sahill       

                          8 Razeena Hiyar Sahill    

                      7 Pathumuthu Zuhry Razeen, d:Jun 2010 + Mohamed Zubair Rasheed b:1921, d:Jan 17, 2011 (10,13)

                          8 Fathima Roazna Rasheed + Naleer

                              9 Rinza Naleer

                              9 Hamza Naleer         

                          8 Fathima Zulaiha Rasheed + Munzeer

                              9 Fazmina Munzeer

                              9 Zulkifli Munzeer       

                          8 Mohamed Ejaz Rasheed + Hamziyathul Himaya Razak   

                              9 Zainab Ejaz

                              9 Omar Ejaz

                      7 Sithy Zemzem Razeen + Mohamed Zahir         

                          8 Mohamed Shameel Zahir

                      7 Mohamed Zainudeen Razeen + Zeinub Hamdoon (div)         

                          8 Mohamed Aftab Zainudeen  

                          8 Mohamed Hisham Zainudeen          

                      7 -2nd spouse of Mohamed Zainudeen Razeen:+ Sailath Umma Rashard (div)        

                      7 -3rd spouse of Mohamed Zainudeen Razeen: + Name not known (div)

                      7 -4th spouse of Mohamed Zainudeen Razeen: Zeinab Abdullah (10,128)     

                      7 Mohamed Cassim Razeen + Name Not Known (div)

                      7 2nd Spouse of Mohamed Cassim Razeen: + Name Not Known

                   6 Haleema Zainudeen + [25] Ameen Mahamood (Kandy) (129)

                       7 Sithy Ameen + Isfahan Omar (Kandy)

 

                5 Zacky M.C.M. + Noor Neima         

                    6 Cassim Zacky   

                    6 Faji Zacky          

                    6 Huzaima Zacky + Zahir M.C.M.           

                        7 Iqbal Zahir    

                    6 Budry Zacky + Ismail    

                    6 Khadija Zacky + Nazim M.S.M.           

                        7 Muzammil Nazim    

                        7 Mizhar Nazim          

                        7 Inam Nazim

                        7 Shiraz Nazim

                   6 Sithy Maziya Zacky + Abdul Rahman A.J.     

                       7 Zohara Abdul Rahman

                       7 Shireen Abdul Rahman      

                       7 Fauzy Abdul Rahman         

                       7 Imraan Abdul Rahman        

                       7 Nazeema Abdul Rahman   

                       7 Hameeda Abdul Rahman  

                       7 Lareefa Abdul Rahman      

                   6 Zulaikha Zacky  

                   6 Iyn Zacky + Siddique A.G.M.   

                   6 Kabeer Zacky    

                   6 Nazir Zacky + Mugheetha        

                       7 Shameema Nazir    

                       7 Shamila Nazir          

                   6 Azeez Zavky      

 

                5 Ziard M.C.M. + Ummu Naima       

                   6 Mohamed Cassim Ziard (d) + Fathima Zafrun Anver (11)

                   6 Suhail Ziard (d)

                   6 Mohamed Faleel Ziard (d)

 

                5 Zubaida Umma M.C.M. + Cassim Marikar-Bawa (62)

                   6 Razeen Marikar-Bawa

                   6 Halima Marikar-Bawa  

 

                5 Sithy Zulaiha M.C.M. + Sulaiman Marikar-Bawa (62)

                   6 Noor Rahmaniya Marikar-Bawa + Kaleel MCM D. 1900-1994 

                       7 Nawaz Kaleel, Dr + Ummu Neuma           

                       7 Fahmy Kaleel, Dr + Erifa Marzuk 

                           8 Mohamed Nawaz Kaleel       

                           8 Mohamed Hejaz Kaleel

                           8 Mohamed Hisham Kaleel

                           8 Ayesha Sameeha Kaleel

                           8 Faizul Hassen Kaleel

                      7 Sithy Huzaifa Kaleel + Muhsin MJM CCS        

                          8 Aynul Kareema Muhsin + Shumsul Hussain  

                          8 Fathima Rahima Muhsin + Afgeralli   

                          8 Imtiaz Hussain Muhsin

                          8 Noor Zulaikha Muhsin + Abdul Rasool           

                      7 Fathima Hanoon Kaleel + Ja'fer Sadiq MH       

                          8 Noor Shifa Sadiq + Mohamed Fasil

                          8 Ayeshathul Hafsa Sadiq + Nishtar AMM     

                          8 Omer Maqbul Sadiq

                          8 Fathima Sara Sadiq     

                          8 Mosadiq Ali Sadiq        

                      7 Sithy Niloufer Kaleel + Faiz Mansoor       

                          8 Mohamed Ikram Mansoor

                          8 Sithy Fahima Mansoor

                          8 Mohamed Reza Mansoor

                          8 Nasreen Mansoor + Shahjehan Marikar-Bawa (62)

                      7 Ummu Zulaikha Kaleel + Munsir Meeran, Dr

                          8 Mohamed Careem Meeran  

                          8 Marina Aida Meeran    

                      7 Aynul Kaleel 

                      7 Aslam Kaleel + Ayesha      

                          8 Reza Kaleel       

                          8 Shireen Kaleel  

                      7 Rizvi Suada Kaleel + Feizal MRM Dr

                          8 Mohamed Rumi Feizal

                          8 Mohamed Akram Feizal       

                      7 Mohamed Shiraz Kaleel 

                   6 Noor Jameela Marikar-Bawa + Mohamed Thaifoor Hashim (40)

                      7 Noor Nissa Hashim + Zubair Mackeen M.           

                          8 Shamim Akhtar Zubair 

                          8 Ahmed Salih Zubair

                      7 Hussain Kemal Hashim     

                      7 Ismet Ghouse Hashim + Sithy Nalifathul Faizath 

                          8 Arthifa Ziyana Ghouse  

                          8 Mohamed Afthab Ghouse     

                      7 Sithy Zohera Hashim + Saeed AMM

                          8 Zakir Ali Saeed 

                          8 Farah Azka Saeed       

                      7 Azhara Hashim + Mohamed Hamza Zaheed

                          8 Mohamed Imran Zaheed + Miss Razeen Salih      

                          8 Fathima Dheena Zaheed         

                          8 Ahmed Irfan Zaheed     

                          8 Fathima Nasreen Zaheed        

                          8 Fathima Narmin Zaheed          

                          8 Mohamed Ihsan Zaheed       

                          8 Mohamed Farzan Zaheed    

                          8 Fathima Askiya Zaheed           

                      7 Thahira Hashim + Fazi ARM

                         8 Mohamed Firaz Fazi 

                         8 Mohamed Faariz Fazi           

                         8 Mohamed Faheem Fazi       

                         8 Fathima Nazneen Fazi 

                         8 Mohamed Farzaad Fazi

                      7 Nazli Hashim + Rizwi Sadiq          

                         8 Fathima Saniya Sadiq + Nazmi Jabir

                         8 Fathima Shihama Sadiq + Mohamed Husni Ghouse (10)

                         8 Mumtaz Fazeena Sadiq           

                      7 Ummul Khyr Hashim + Nazeer Hussain   

                         8 Fathima Azmina Hussain         

                         8 Mohamed Afzal Hussain

                         8 Yasmin Aadila Hussain

                         8 Aasif Wahid Hussain    

                      7 Munir Hashim          

                      7 Mumtaz Hashim + Faizal MAM

                         8 Yusuf Ahsan Faizal       

                         8 Fathima Mubeena Faizal         

                      7 Shahul Hameed Ifthikar Hashim + Fathima Shakiya      

                         8 Fathima Amriya Shahul Hamid           

                      7 Sithy Zulaikha Hanoon Hashim + Marikar MSM 

                         8 Fathima Mariam Marikar         

                         8 Fathima Ilma Marikar   

                         8 Fathima Naaila Marikar           

                      7 Shireen Hashim + Nasry AMA

                         8 Fathima Sarah Nasry   

                      7 Mohamed Ghouzul Faizeen Hashim + Fathima Moreena Salih (58,40)

                         8 Mohamed Nabil Faizeen                              

                   6 Noorul Akram Marikar-Bawa + Shahabdeen MSM

                      7 Mohamed Alaudeen Shahabdeen + Yahiya Rifaya      

                          8 Fathima Sajida Shabdeen

                          8 Ahmed Sajad Shabdeen

                      7 Sithy Alaviya Munawara Shahabdeen + Zahir Sufi-Ismail

                          8 Suhaila Sufi-Ismail + Azhar Hussain

                              9 Siham Hussain + Dr. Aslam Azad (New Jersey)

                                 10 Sabrina Azad

                              9 Shifa Hussain

                          8 Shanaz Sufi-Ismail + MSM Yusuf

                              9 Fathima Sameeha Yusuf

                              9 Noor Shadiah Yusuf

                              9 Mohamed Yameen Yusuf

                              9 Iqbal Yaseen Yusuf

                          8 Shigufa Sufi-Ismail + Hilmi Shaideen

                              9 Fathima Shazniah Shaideen + Ifthikar Saifudeen (California)

                              9 Fathima Shazreena Shaideen

                          8 Shihara Sufi-Ismail + MMM Shuaib

                              9 Ahmed Salman Shuaib

                              9 Fathima Salama Shuaib

                              9 Sulaiman Shuaib

                          8 Shiraza Sufi-Ismail  +  MDM Rizvi

                              9 Fathima Sumaiah Rizvi

                              9 Mohamed Rizwan Rizvi

                          8 Shamila Sufi-Ismail  +  M Asad Razak

                              9 Mohamed Azam Razak

                              9 Fathima Shameema Razak

                          8 Zahran Sufi-Ismail + Fathima Ishka

 

                5 Zackariya MCM

 

            4 Name not known + Abu Sally Hajiar   

                5 Uhaneeda Abu Sally

 

        3 Marikar Hajiar CL + Aseena Umma    

            4 Zainambu Marikar Hajiar

                5 Zulaiha

                5 Khadija         

                5 Abida           

                5 Hafiz Faleel 

                5 Mukhtar Razeen      

                5 Hadjie Nouver         

 

            4 Mariam Marikar Hajiar

                5 Aneesa        

 

            4 Safia Umma Marikar Hajiar

 

            4 Sheriff Hajiar Marikar Hajiar

 

        3  Name Not  Known + Hassen Lebbe Marikar Avuducandu Marikar, First Turkish Counsel 1st. bed (106)      

            4 Othman Hajiar ACM

]

            4 Abdul Majeed ACM + Ummu Honey Marikar

                5 Fathima ("Big Mama") Abdul Majeed 1891+ Mohideen Abdul Cader (MAC) Mohamed 1879 (11)

                    6  Razi Mohamed + Ayesha Marikar,  (251)

                        7 Ifthiquar Haroun Mohamed + Gail Anderson

                            8 Tia Farina Mohamed + Thomas Owen (div)

                                9  Tess Owen

                            8  2nd spouse of Tia Farina: + John Allen

                                9  Jade Maya Allen

                            8  Torres Mohamed b:4/6/70 + Kalimna

                            8  Hyla Farina Mohamed + Peter Allan Ryan

                    9  Seth Ryan

                        7 Abusha Niloufer Mohamed + Martin York

                            8  Tarick Richard York, 

                            8  Raziq Michael York

                        7 Isthiaq Rashard Mohamed + Prasanna Reddy 

                            8 Anaeka Mohamed

 

                   6 Honeya Mohamed + Abdullah S Mohamed

                       7 Alavi Mohamed + Amrita Fernando

                           8 Ashur Mohamed + Lajja Merchant

                           8 Almira Mohamed

                      7 Nuzala Mohamed

                      7 Mumtaz Mohamed

                      7 Shorab Khalid Ibrahim Mohamed + Fouzil Ismail

                          8 Shaista Ibrahim Mohamed

                    6 -2nd Spouse of Honeya Mohamed: + Dhahlan Ibrahim (12,11) d:1999

                       7 Shaela Farina Ibrahim

 

                    6 Khadija (Katy) Mohamed, b:1919, d:Oct 21 2014 + Abdul Majeed Marikar, b:10/7/1914, d:30/10/1984  (251)

                        7 Fathima Begum Fowziya Marikar, Qulaified from Trinity College of Music in Piano and taught in Calcutta and Ootty schools. Now in Lawrence school, Ootty + Midhath Wahab

                            8 Bashar Wahab, b:31-Aug-1964 + Sabeena

                                9  Haseena Wahab, b:1987  (Adopted daughter

                                9  Natasha Wahab, b:1997)  

 

                    6 -2nd spouse of [1] Khadija (Katy) Mohamed, b:1919, d:Oct 21 2014: + [2] Marzook Mohamed Salahudeen Mohamed (106)

                       7 [3] Mohamed Ifthikar (Chicka) Marzook + [4] Haleema Hameed (div)

                          8 [5] Yashar Marzook + [7] Michelle       

                          8 [6] Fazeena Marzook   

                       7 [8] Shiraz (Sherry) Marzook + [9] Feroza Salih   

                          8 [10] Ghazala Marzook + [11] Firaz      

                          8 [12] Nickshan Marzook + Name Not Known
                                9  Name Not Known

                       7 [13] Mohamed Zihini Marzook + [14] Zareena Salih    

                          8 [15] Nabeel Marzook    

                          8  [16] Namik Marzook + Name Not Known

                          8  [16] 2nd spouse of Namik Marzook + Name Not Known

                          8  [16] 3rd spouse of Namik Marzook + Rusla Ismail (111)

                       7 [17] Azmina (Mimi) Marzook + [18] Ifthikar Asgar

                          8 [19] Tania Asgar

                       7 [20] Khartoon (Cathy) Marzook + [21] Ismail Jiffrey Mohideen (div) (10,50)

                       7 -2nd Spouse of [20] Khartoon (Cathy) Marzook: + [22] Peter Jackson

 

                   6 Hussain Sadiq Mohamed 1919 + Azile Gwyneth Williams 1923

                       7 Sadiq Dawood (David) Mohamed 1950

                       7 Hussain Rafi Mohamed 1952 + Catherine Anne Baker 1947

                            8 Stefan Rafi Mohamed 1950

                       7 Rashad Mohamed 1955

                       7 Saleema (Sally) Mohamed 1961

                   6 Hassan Mohamed     

                   6 Zahra Mohamed 1926-1981 + Mouhsin Wahid, Captain 1926

                       7 Mehran Wahid, Captain 1955- + Kuraisha Hamid 1959-

                            8 Aniqah Wahid 1988-

                            8 Haris Wahid 1994-

                       7 Imran Wahid, Captain 1957- + Frayal Abdeen

                            8 Tasha Wahid 1984

                            8 Aron Wahid 1993

                            8 Zak Wahid

                       7 Karen Wahid 1958 + Shanti Bahar, Cmdr 1954-1993

                            8 Kashan Bahar 1982

                            8 Nastasia Bahar 1983

                5 Zubaida Abdul Majeed, (Zofi) ("Small Mama") + Abdul Hameed Salahudeen

                    6 [1] Mohamed Salahudeen Mohamed Marzook + [2] Khadija (Katy) Mohamed b:1919, d:Oct 21 2014 (11)

                       7 [3] Mohamed Ifthikar (Chicka) Marzook + [4] Haleema Hameed (div)

                          8 [5] Yashar Marzook + [7] Michelle       

                          8 [6] Fazeena Marzook   

                       7 [8] Shiraz (Sherry) Marzook + [9] Feroza Salih   

                          8 [10] Ghazala Marzook + [11] Firaz      

                          8 [12] Nickshan Marzook

                       7 [13] Mohamed Zihini Marzook + [14] Zareena Salih    

                          8 [15] Nabeel Marzook    

                          8  [16] Namik Marzook + Name Not Known

                          8  [16] 2nd spouse of Namik Marzook + Name Not Known

                          8  [16] 3rd spouse of Namik Marzook + Rusla Ismail (111)

                       7 [17] Azmina (Mimi) Marzook + [18] Ifthikar Asgar

                          8 [19] Tania Asgar

                       7 [20] Khartoon (Cathy) Marzook + [21] Ismail Jiffrey Mohideen (div) (10,50)

                       7 -2nd Spouse of [20] Khartoon (Cathy) Marzook: + [22] Peter Jackson

                5  2nd Spouse of Zubaida (Zofi) Abdul Majeed: + Mamina Lebbe Abdul Azeez (18,106)

                    6 Mohamed Feizal Abdul Azeez

                    6 Shafeek Azeez + Otta Ingeborg Frisch          

                       7 Achim Azeez           

                       7 Gondula Azeez

                    6 Zaharoff Azeez + Badri Sheriffdeen (expired in Madinah 1995) (74)

                       7 Zahana Zachroff Aziez + Iftikhar Wahid

                           8 Mohamed Zaif Wahid

                           8 Fathima Ilma Wahid

                      7 Nihara Zachroff Aziez + Mohamed Kamal Sameer (20,30,46,60,70,73,90,93)

                          8 Zahid Sameer

                          8 (son) Sameer

                      7 Mustharie Zachroff Aziez + Parveen Muzammil (10)

                   6  Rizayathul Mymon (Rizzie) Azeez, d:Dec 2007 + Mohideen Jalaldeen (13)

                      7  Rustom Jalaldeen

                      7  Mohamed Ali (Rushdi) Jalaldeen + Fathima Fakheeha Cassim

                          8  Mohamed Mushtaq Jalaldeen

                          8  Faadil Jalaldeen

                      7  Mohamed Roshan Jalaldeen + Fathima I. Gaffoor

                          8  Omar Tayyib Jalaldeen

 

        3  Ummu Honeya Oduma Lebbe + Hassen Lebbe Marikar Avuducandu Marikar First Turkish Counsel 2nd bed (106)

            4 Habiba Umma Ossen Lebbe Marikar + Madar Lebbe SLM (“Thadian” Madar Nana) General Merchant & Landed Proprietor (21)

                5 Mohideen Natchia Maynan Umma Madar Lebbe + Mamuna Lebbe Abdul Azeez (Dilla Utan) (18)

                    6 Mohamed Thowfeek Abdul Azeez + Samuha Umma

                        7 Mohamed Thowfeek Mohamed Hussain + Noor Shoiba Mohideen

                            8 Mohamed Azeez Hussain + Roshme Yahya

                                9 Noor Lina Hussain

                            8 Sithy Azra Hussain + Risham Yahya

                        7 Mohamed Thowfeek Mohamed Bafiq + Zain Sharaf Kamil (40)

                            8 Ashraff Bafiq + Faheema Shamsudeen (80)
                                9  Safra Ashraff

                        7 -2nd Spouse of Mohamed Thowfeek Mohamed Bafiq: + Mazaina

                            8 Noorliya Bafiq + Yahya MMM Dr

                                9 Risham Yahya + Sithy Azra Hussain

                                9 Roshme Yahya + Mohamed Azeez Hussain

                                    10 Noor Lina Hussain

                    6 Noor Rafeeka Abdul Azeez + Abee Mohamed Abdul Hameed

                        7 Mohamed Marlene Hameed + Ayen Sadoon

                        7 Ummu Mazeena Hameed + Shahul Hameed, Dr

                            8 Fiaz Hameed + Fakhriya Hameed (172)

                            8 Shireen Hameed

                        7 Mohideen Hameed + Sithy Mohamed

                            8 Shazeena Hameed

                            8 Firzan Hameed

                            8 Awula Hameed

                        7 Nawaziya Hameed + Bathusha Mohideen

                        7 Ayen Hameed + Mihilar

 

                    6 Noorul Athika Abdul Azeez + Ramiz AAM

                    6 -2nd spouse of Noorul Athika Abdul Azeez: + Ziard

                        7 Nasmee Ziard

 

                    6 Mohamed Mihilar Abdul Azeez + Sithy Fathuma Jalaldeen (13)

                        7 Shah Bafiq Jalaldeen Mihilar

                        7 Shah Feroze Mihilar

                             8 Fathima Feroze Mihlar + Hussain Hibshi Ali

                        7 Shah Nawaz Mihilar

                        7 Shah Firdouse Mihilar

                        7 Kamil Shah Mihilar

                        7 Shah Zuhair Mihilar

                        7 Fathima Zulfiqar Mihilar + Mathar Sadi Naina Marikar

                             8 Fathima Muhusina

                             8 Fathima Marina

                             8 Sithy Rizna

                             8 Mohamed Kamil Asif

                   6 Ummu Abdul Azeez

                   6 Bafiq Abdul Azeez

              5 Rahila Umma Madar Lebbe + Nauda Mohideen

              5 Howla Umma Madar Lebbe + Abdul Cader AMM (96)

                   6 [26] Mohamed Mansoor Abdul Cader + [27] Sithy Zoheriya Mackeen

                       7 Mohamed Fareed Abdul Cader + Mehfuzathul Kareema Ariff (77, 172)

                             8 Sameeha Cader + Name Not Known (div)

                             8 2nd Spouse of [404] Sameeha Cader: + Farhan Sulaiman (30,60,70,90)

                             8 Sabry Cader + Name Not Known

                       7 Abdul Majeed Abdul Cader + Ilham Mohamed (10)

                             8  Fathima Hasna Cader + Rumaiz Mohideen (40)

                                 9  Maleeha Mohideen, b:2001

                                 9  Nabeeha Mohideen, b:2004

                             8  Hasmin Cader + Asif Sheriff m:21-Jul-2006 (20,30,60,70,90)
                                 9  Nuha Mariam Sheriff, b:2010
                                 9  Name Not Known
                                 9  Manal Noor Sheriff, b:Oct 5 2014

                             8  Hanim Cader

                       7 Ummu Habeeba Abdul Cader + Mohamed Jazeed Ariff (77)

                             8 Mizher Ariff + Ms  d/o Jazeem Ariff (77)

             5 Madar Lebbe Mohamed  Mackeen + Wajeeha Umma ULM (21)

                 6 [27] Sithy Zoheriya Mackeen + [26] Mohamed Mansoor Abdul Cader (96)

                       7 Mohamed Fareed Abdul Cader + Mehfuzathul Kareema Ariff (77)

                              8 Sameeha Cader + Name Not Known (div)

                              8 2nd Spouse of Sameeha Cader: + Farhan Sulaiman (30,60,70,90,93)

                              8 Sabry Cader + Name Not Known

                       7 Abdul Majeed Abdul Cader + Ilham Mohamed (10)

                             8  Fathima Hasna Cader + Rumaiz Mohideen (40)

                                 9  Maleeha Mohideen, b:2001

                                 9  Nabeeha Mohideen, b:2004

                             8  Hasmin Cader + Asif Sheriff m:21-Jul-2006 (20,30,60,70,90)
                                 9  Nuha Mariam Sheriff, b:2010
                                 9  Name Not Known
                                 9  Manal Noor Sheriff, b:Oct 5 2014

                             8  Hanim Cader

                       7 Ummu Habeeba Abdul Cader + Mohamed Jazeed Ariff (77)

                             8 Mizher Ariff + Ms  d/o Jazeem Ariff (77)

                  6 Noorul Haseena Mackeen + Mohideen Hassan, Dr 

                       7 Mohamed Fairoze Hassan + Firdausi Maharoof (17,30,90,144)

                  6 Izzethul Habeeba Mackeen + Sideek A M M  (80)

                       7 Ojeeda Zuraika Sideek + Omer Zuraik Kamil (40)

                             8 Ziyam Zuraik

                       7 Ahmed Malik Sideek

                  6 Shahul Hameed Mackeen

 

          4 Deen Noor Ossen Lebbe Marikar + Lebbe Candu (Ishak) Marikar WM  (106)

             5  Fathima Umma Issack Marikar + Syed Alavi Moulana

             5  Ghazali Umma Issack Marikar + Sulaiman OHM 

             5  Mohideen Issack Marikar

             5  Ghouse Issack Marikar

             5  Sheriffdeen Issack Marikar

             5  Haniffa Issack Marikar + Sithy Raika Vadood

                   6  Fawkia Haniffa + Hussain Rizvi Junaid

                        7  Minza Hussain

                        7  Shyan Hussain

             5  Ameena Umma Issack Marikar + Mohideen

                   6  Mohamed Ghouse Mohideen + Noor Hidaya Saleem (30,101)

7 Fazlee Ghouse + Yumna

      8  Umair Ghouse + Tasneem Hamead (110)

      8  Usama Ghouse

  7  Faizer Ghouse + Fathima Rifka

       8  Safiya Ghouse + Shakir Hasheem

            9  Leena Aamina Shakir

            9  Haala Jamila

      8  Omar Ghouse

  7  Rehana Ghouse + Shiraz Hashim

          8  Thouseef Hassim + Mellissa

          8  Mariam + Asif Wazeer

               9  Tayba

               9  Huda

               9  Younes

  7  Roshana Ghouse + Hussain Noordeen

       8  Sumaiya + Mustafa

            9  Ibrahim

       8  Hafsa + Muradh

            9 Maryam

            9  Abdurahaman

            9  Ameera

  7  Shihama Ghouse + Althaf  Zahir

      8  Noorul Aisha Zahir + Abdul Faizer Akram

           9  Tayibah

           9  Amara

       8  Fathima Asma Zahir + Amin Ibrahim

            9  Aaliyah

  7  Saduna Ghouse + Nuhman Saheed

       8  Sa’ad Saheed + Khadija Ramzi (30)

       8  Nada Saheed + Adel

            9  Zara

            9  Hamza

       8  Rukaiya Saheed

  7  Niroza Ghouse + Zulfikar Ghouse

       8  Ahamed

       8  Zainab + Ameer Nazar

 7  Ghousiya Ghouse + Ziyam Haniffa

        8  Usmaan

        8  Shabeer

        8  Umaima

        8  Shameema

 7  Zahara Ghouse + Tharique Uvais

        8  Imaan

        8  Sabeeha   (Passed away in Botswana/South Africa)

                                   8  Luqmaan
 

                 5  Ummul Muhsina Issack Marikar + Hassim SM  (Bauthavali Hassim Nana) (2nd bed, was first married to  SLMH Thufa, daughter of SL Mahmood Hajiar – see Family #13)

                   6  Sithy Rilla Hassim + Mohideen AMM  (80)

                       7  Mohamed Tofel Mohideen + Shifa Hanoon Nilar

                       7  2nd spouse of Mohamed Tofel Mohideen: + Fathima Munawara Amir

                           8  Fathima Sara Mohideen + Nowfel Majeed

                           8  Fathima Nadiya Mohideen

                      7 Thufathul Haseena Mohideen + Quwailid A C M

                          8  Mohamed Imtiaz Quwailid

                          8  Mohamed Mohideen Quwailid

                      7 Ahmed Shah Navas Mohideen + Fathima Fareeha Naina Marikar (13)

                          8  Mohamed Hassan Shiham Mohideen

                          8  Fathima Ilma Mohideen

 

            4  Pathumuthu Ossen Lebbe Marikar + Mamuna Lebbe Yoosoof (18)

                5  Puthri Zohara Yoosoof + Razeen ZDM 

                    6  Noor Lahira Razeen + Mohideen ATM 

                5  2nd spouse of Puthri Zohara Yoosoof: + Jaleel Samsudeen

                    6  Sithy Fathima Jaleel + Mahfoul ALM 

                    6  Mohamed Farook Jaleel + Ummu Thameema Levana Marikar

                    6  Mohamed Zubair Jaleel + Halima Mowjood

                    6  Sithy Qureisha Jaleel + Mahfoul ALM 

                         7  Nuzha Mahfoul

                         7  Mazina Mahfoul

                5  3rd spouse of Puthri Zohara Yoosoof: + Mahmood HML 

                    6  Noor Zohry Mahmood + Ansar Mohideen

    5  Jamaldeen Hajiar Yoosoof + Mufliha Zainudeen

                    6 Zarina Jamaldeen: + Zain Deen Mohamed Ghouse      

                          7 Mohamed Kamil Ghouse + Fathima Mufliha Zufer   

                          7 Shahul Hameed Faizer Ghouse + Fathima Zohra Shahthy       

                          7 Mohamed Izzet Ghouse + Fathima Yasmin Anver (11)

                              8 Reyhan Ghouse

                          7 Mohamed Zainudeen Ghouse

                          7 Mohamed Zaffer Ghouse + Sithy Fathima Sameem 

                               8 Mohamed Zuhar Ghouse        

                               8 Fathima Zuhara Ghouse

                               8 Fathima Ziyana Ghouse           

                          7 Mohamed Sirajudeen Ghouse + Ummu Zowher Bishrul Hafi 

                               8 Imran Ghouse

                               8 Inshira Ghouse

                          7 Mohamed Ghouse Mohamed Nizam + Minnhathus Safiya Abdul Cader      

                               8 Fathima Shamila Nizam + M.H.M. Rizny

                                   9 M. Ishfaaq Hussain Rizny

                                   9 Fathima Sabeehah Rizny

                                   9 M. Javid Hassan Rizny

                               8 Mohamed Rushdi Nizam

                               8 Mohamed Imtiaz Nizam

                       6 *2nd Spouse of Zarina Jamaldeen + [2] Izzet Cader

                          7 Sithy Qamarun Nissa Cader + Shibly Deen        

                               8 Fathima Shazmin Shibly           

                               8 Mohamed Imraz Shibly          


                     6 Zufer Jamaldeen + Sithy Jameela Sathuk 

                          7 Mufliha Jamaldeen + Mohamed Kamil Firouze Ghouse        

                               8 Mohamed Azmeth Kamil        

                               8 Zainab Kamil

                          7 Fathima Jamaldeen + Mohamed Sulaiman Mohideen           

                               8 Sithy Fareena Mohideen          

                          7 Fathima Azra Jamaldeen + Mohamed Ghouse Haddad Ahamed (10)

                               8 Inthikab Ahamed         

                               8 Fadeena Ahamed        


                       6 Mazina Jamaldeen + Saly Bin Ahamed, Captain (111)

                          7 Adavia Bin Ahamed 

                          7 Mohinudeen Bin Ahamed     

                          7 Sulaiman Bin Ahamed         

                          7 Zinuthul Sabriya Bin Ahamed           

                          7 Fathima Bin Ahamed           

                          7 Fareena Bin Ahamed           

                          7 Mufliha Bin Ahamed

                          7 Shanawal Bin Ahamed         

                          7 Kamil Bin Ahamed   

                          7 Sithy Bin Ahamed   

                          7 Habiba Bin Ahamed


                     6 *2nd Spouse of Mazina Jamaldeen: + [2] Izzet Abdul Cader          


                     6 Fazina Jamaldeen + Saleem Abdul Cader  

                          7 Amin Saleem          

                          7 Jiffrey Saleem + Fathima    

                          7 Fouzia Saleem        

                          7 Fadiya Saleem + Faizal Rahim         

                          7 Shuiba Saleem + Akhtar Bishrul Hafi

 

                     6 *2nd Spouse of Fazina Jamaldeen: + Suhail Marzook        


                     6 Zafeena Jamaldeen + Sufian Abdul Cader 

                         7 Osman Sufiyan + Azmi Hassan         

                               8 Roshan Osman

                               8 Afzie Osman   

                        7 Farida Sufiyan + Jayanathan

 

              5  Ummu Kuluzu Yoosoof + Rasheed S L M H 

                  6  Wazir Afwer Rasheed + Naleema Yusuf

                       7  Mohamed Thahir Awfer + Khyria Thassim

                  6  Aynul Malhara Rasheed + Mohideen M S M  1908

                       7  Aynul Nissa Mohideen + Uvais Razik

                            8  Yasmin Uvais

                            8  Jaroos Uvais

                            8  Jihana Uvais

                            8  Juzada Uvais

                            8  Jezil Uvais

                            8  Julia Uvais

                       7  Hidaya Mohideen + Zahir M T M

                            8  Azfal Zahir

                            8  Fathima Zahir + Jabir

                            8  Shahama Zahir

                            8  Sabrina Zahir

                       7  Rifaya Mohideen + Hafil A H M

                            8  Zafil Hafil

                       7  Balkis Mohideen

                       7  Sheriff Mohideen

                  6  Noorul Azhara Rasheed + Mohideen S D M

                       7  Erifa Mohideen

                       7  Iqbal Mohideen

                       7  Siraj Mohideen

                       7  Fiona Mohideen

                       7  Feroza Mohideen

                  6  Ummu Rilaya Rasheed + Muhsin

                       7  Rehana Muhsin + Rizan Mackeen

                       7  Rizwan Muhsin

                       7  Razmi Muhsin

                       7  Rihas Muhsin

                  6  Inayathul Hamza Rasheed + Razik Sikander

                       7  Mumtaz Sikander

                       7  Iriziya Sikander + Marzook

                       7  Farzan Sikander

                  6  Sithy Ameena Rasheed + Nasrulla A N M

                       7  Basma Nasrulla + Imthiaz Joonoos

                       7  Sugra Nasrulla

 
           4  Zulaikha Umma Ossen Lebbe Marikar + Shiekh Marikar Mahmood (146)

                 5  Hussain M M  + Ayesha Umma Abdul Hameed (17,90)

                    6  Hilmi Hussain + Khairi Salih (10,80)

                        7  Rifaya Hussain + Mohamed Jihad Ariff (77, 172)

                             8  Mohamed Jezmi Ariff

                             8  Ya'coob Ariff  + Azhara Rafi (111) (div)
                             8  2nd Spouse of Ya'coob Ariff + Name Not Known

                         7  Nabila Hussain

                         7  Kareema Hussain

                         7  Irshad Hussain

                    6  Mohideen Hussain + Nazeeha

                         7  Azra Hussain

                         7  Ayesha Hussain

                         7  Rabia Hussain

                    6  Alavi Hussain + Farika Sufi-Ismail

                    6  Ismeth Hussain

 

           4  Saheeda Umma Ossen Lebbe Marikar + Sinne Lebbe Marikar Hajiar

                 5  Mohamed Saleem + Maleeha