Sri Lanka Moor Family Genealogy

 

Mamma Nana Muhammad - Family #75

 

1       Mamma Nana Muhammad Abu Bakr + Fathima Umma (108, 408)


    2  Sharkir Muhammad Abu Bakr


    2  Ummu Rasheeda Muhammad Abu Bakr + Muhammad Abdul Cader Noordeen (b:10-Feb-1879, d:29-Aug-1938) (80)

        3  Cader, Marzook Abdul, Dr + Joan         

        3  *2nd spouse of Cader Marzook A. Dr.: + Fahima         

            4  Farouk A Cader + Yasmin Sheriff    

                5  [Tahira Cader   

            4  Tharick A Cader          

        3  Ayesha Cader + Mahroof M.M.     

        3  Cader, Mohideen Abdul + Iyna Pallie      

            4  Mohideen Cader + Jeniffer Jones      

            4  Sherin Cader    

            4  Reza Cader + Sandra Aldons

        3  Cader, Muhammad Jabir Abdul [Mayor of Colombo (1966-1969)] + Sithy Fathima Ismail (10)

            4  Ayesha Cader + Faiz Hasheem (59)

                5  Fathima Rushana Hasheem + Naufel Cassim

                    6  Nadira Naufel Cassim

                    6  Omar Naufel Cassim

                5  Sithy Rinoza Hasheem + Barry Jaleel

                    6  Idris Barry Jaleel

                5  Mohamed Riyaz Jamaldeen Hasheem

            4  Muhammad Fahmy Cader + Raina Jaleel    

                5  Shihara Cader

                5  Son + Farah Zarook m:Oct 24 2009

            4  Aida Cader + Feizal Waffarn, Dr. (div)

            4  2nd Spouse of Aida Cader + George Maaloof (Lebanon)

            4  Imthiaz Cader + Raisa Jaleel

        3  Cader, Hamza Abdul + Khyrie Hanim d/o Ameer Mohamed & Sithy Hafeela
            4  Shahazad Cader
            4  Shanaz Cader + Zachraff Dastakeer (143) (div)

                5  Azam Dastakeer
            4  Faizal Cader

            4  Shahjahan Cader

            4  Malik Akram Abdul Cader d:Sep 2021 + Mirza

  5  Maryam Cader + Firzan
  5  Subran Cader
  5  Zainab Cader + Yusri
  5  Abdullah Cader    

            4  Ardil Cader
            4  Ayesha Cader
            4  Amira Cader

 

     2  Ummu Zabila Muhammad Abu Bakr + Muhammad Shariff Hajiar (112)


    1  Muhammad Fawzy Shariff + Ummu Faleela Abdul Majeed

                                  i.      Noor Nada Fawzy Shariff + Muhammad Aboo Haniffa Misbah 1926 (70, 93)

1.      Fathima Shahnaz Aboo Haniffa 1956 + Fazlul Jiffry

a.      Namirah + Aasif Akram

b.      Aisha + Zeeshan

2.      Dr. Namuz Aboo Haniffa, Dr. 1960 + Salma Sattar

a.      Rukaya Haniffa + Sajjard

                                                                   i.      Arwa

                                                                   ii.      Safraz

3.      Ijaz Aboo Haniffa 1962 + Jumana Majeed

a.      Adil

b.      Aliya

4.      Shihaz Aboo Haniffa 1964 + Azmi Mohideen

a.      Safwan

b.      Hafsa

c.       Abdul Hakim

5.      Ayaz Aboo Haniffa + Sumaiyah Badurdeen

a.      Sofiya Mariam

b.      Iman Hannah

           ii.      Basheer Ahmed Shariff +[1] Luthfia Saleem (13)

                                               1.      Fiaza Ahmed + Lafir

             a.      Zainab + M. Azard

       1.      Sakeena

       2.      Thahini

             b.      Hazim Lafir

             c.      Zulaiha

                                               2.      Dr. Yusuf Ahmed + Shaheena Shareef

             a.      Ibrahim

             b.      Sabeeha

             c.      Hannah

                                              3.      Fathima Nyla + Naushard Kalideen

             a.      Hasna

             b.      Haseena

             c.      Umar

             d.      Ammani

             e.      Maryam Sarah

                                               4.      Ishrath Ahmed + Fathima Hamza

             a.      Yasir

             b.      Ammar

          iii.       Ayn Ridha Shariff + Zahir Saleem

                                              1.         Muhammad Zafarullah Saleem + Shiraza

              a.      Sulaiman   

                                              2.          Muhammad Zahran Saleem  + Zahrana

                                              3.      Mirzana Saleem + M. Thahir

              a.      Abdulla

              b.      Khadija

              c.      Yusra

              d.      Umairah

          iv.      Sithy Jazeema Shariff   

           v.      Muhammad Yehiya Shariff + Fathima Fareeka 

                                              1.      Fathima Ameena Yehiya

                                              2.      Fazal Ahamed Yehiya + Fathima Hafsa Rasheed

              a.      Ahamed Fadhil Fazal

              b.      Hudha Aleeza Fazal

                                              3.      Fathima Azmiya Yehiya + Mohamed Cassim Farook

              a.      Areeb Afzal Cassim

          vi.        Muhammad Khalid Shariff + Zeenathul Nifaya Thavoos (30)

                                              1.      Hikam Khalid

         vii.      Muhammad Faizal Shariff   

        viii.      Muhammad Izzeth Shariff + Shireen Furha Issadeen

                                              1.      Shaziya Izzeth + Irshad Ismail

              a.      Shabier Irshad

              b.      Ifrah Irshad

              c.      Imarah Irshad

                                               2.      Mushtaq Ahamed + Shezmina

              a.      Abdul Shazad

          ix.        Muhammad Hashim Shariff

 

        2            Noor Suada (Noor Hafeela) Shariff + Farook Saleem 

a.      Nadeer Saleem + Sithy Abbasiya Mowjood, d/o late I.L.M. Mowjood & Jaleela Umma

                        i.  Azard Saleem + Rifka

                           aNoor Raihana

                      ii.  Fazal Saleem + Yasmin Careem

                          a.  Farad Saleem + Zainub

                          b.  Fazmi Saleem

                     iii.  Fuzail Saleem + Ruwaiza

                          a.  Ateef Saleem

                          b.  Aqeela Saleem

                          c.  Atheefa Saleem

                      iv.  Azmi Saleem + Jalali

                          a.  Afaaz + Azmiya

                          b.  Mafaaz

                      v.  Rifki Saleem + Aroosiya

                          a.  Rickaza Saleem

                          b.  Raisa Saleem

                      vi.  Naaz Saleem + Azra Subki Salahudeen (217)

                          a.  Adnaan Saleem

                          b.  Nadeem Saleem

                     vii.  Mifthiya Saleem + Shahir Samsudeen

                          a.  Sameeha Shahir

                          b.  Mahadi Shahir


b.      Muhammad Nawaz Saleem + Sithy Zanooba

    i.  Sithy Haleema Saleem + Rafeek

      a. Rimaz Rafeek

      b.  Zain Rafeek

     ii.      Nizam Saleem

    iii.      Iqbal Saleem + Ruzna
a.      
Hassan

   iv.      Azmi Saleem 

    v.      Murshid Saleem

c.       Muhammad Mackeen Saleem

                        i.      Rahmath Sanadiya Saleem + Muhammed Kauser

1.      Sharafiya Kauser + Zahir Bary Faiz

a.      Mulaffar Faiz

b.      Abdul Malik Faiz

2.      Sarah Kauser + Ilham Gaffoor

a.      Fathima Zeenath

b.      Mohamed Thalha

3.      Usman Kauser

d.      Sithy Jameela Saleem

                         i.      Reza Qureish + Razana Siddique

1.      Jaufer Sadique + Rizana

a.      Khadijathul Qubra

b.      Thaiba 

2.      Zahra + Mueez

3.      Hafsa

a.      Reiyan 

e.      Aynul Faiza Saleem  + Abdul Majeed Segu Abdul Cader

                           i.      Mohamed Flyle Cader   + Ayeshathul Marliya Ghouse (30)

1.      Fathima Nabeela Cader

2.      Hassan Abdul Aziz Cader

3.      Abdul Haseeb Cader

2nd Spouse Thasneem

                           ii.      Fathima Fareena Cader  + Ahamed Athas Ahamed Rifkee

1.      Fathima Nuzha Aththas + Mohamed Musthary Mohamed Shamroz

a.      Mohamed Shamroz Muhammed Naqeeb

b.      Mohamed Shamroz Muhammed Umar

c. Mohamed Shamroz Fathima Ziyah

2.      Mohamed Nafees Aththas + Fathima Saarah Cassim

              a.  Mohamed Hamza Aththas

3.      Ahamed Rifkee Mohamed Malik Aththas + Mohamed Failan Fathima Waznah

                          iii.      Fathima Fazna Cader  + Mohamed Hazick Ajward

1.      Aysha Ajward

2.      Abdul Hafiz Mohamed Ajward

3.      Azeema Sarah Ajward

                     f.      Sithy Fakira Saleem

 

        3.      Jezima Shariff  

 

        4.      Muhammad Zacky Shariff + Sithy Nuzha Zohar (10) 

 

        5.      Ayn Nafiya Shariff + Zubair M.I.H.   

a.       Sithy Farisa Zubair + MSM Ghouse

                            i.      Mumtaz + Muzammil

1.      Muhureez +

2.      Muhammad

3.      Sumaiya

                            ii.      Mafaza + Ilthizam

1.      Usman

2.      Umer

3.      Ali

                            iii.      Mizra + Irshad

1.      Zahara

2.      Ibrahim

b.       Siddique Zubair + Sithy Lareefa

                              i.      Fazloon + Faiz

1.      Fathima+Arshard

a.Zaid

2.      Abdullah

3.      Humeira

                              ii.      Nazreen + Fayyal

                             iii.      Riyaz + Ayesha Zeenath

1.      Rushdha

2.      Raashidh

3.      Raqeeb

                             iv.      Rizwan + Fazna

1.      Shafeeq

2.      Safiyya

c.        Abu Yazid Zubair + Nuzha

                              i.      Hilal +

d.      Noor Muheetha Zubair + Thowfeek

e.      Zaharauf Zubair   + Afeeza Mohideen

                              i.      Mu’ammer Ashfaaq + Rizwana Razik

1.      Aqeel

2.      Rashida

3.      Aaqil

4.      Rahma

                             ii.      Mushtaq Ahamed

                            iii.      Fathima Zahara + Ameen

1.      Nushda

2.      Muhamed

3.      Rushda

f.        Zainambo Zubair + MZM Hussain

                             i.      Sherina + Zahran

1.      Mohammed Shamir

2.      Fathima Zahwa

                             ii.      Zuhudi Hussain + Hasna Ansar

1.      Bilal

2.      Hajara

3.      Zayan

g.      Sardar Zubair  

h.      Sithy Haiba

 

        6.      Sithy Hamza Shariff + Lafir AJM, JP   

a.         Saidiya Lafir + Marzook, d:Oct 18 2016

                              i.       Sheroza Marzook  

                             ii.      Rozana Marzook

 

        7.      Muhammad Nazim Shariff + Sithy Khadija

a.       Zulfi Shariff   + Nawwara    

b.      Hadi Shariff + Noorul  Kareema

                            i.      Ifam  Sharief  

                           ii.      Sifani  Sharief

c.       Halima Shariff  +  ARM Najimudeen

                            i.      Mohamed Nafees + Fathima Nifla

1.      Fathima Nuska

                            ii.      Mohamed Nasrin Jahan + Fathima Nismiya

1.      Mohamed Nahni

2.      Mohamed Nayaf

                           iii.      Mohamed Naveed

                           iv.      Sithy Nasmina + Mohamed Farhan

              7-2nd Spouse of Muhammad Nazim Shariff: + Sithy Zubeida

       8.      Marliya Shariff + Sheikh Yehiya Issadeen

a.      Mustafa Kamil Issadeen   + Aminah Issadeen

                            i.      Roshana + Irshard

1.      Iflal

2.      Ramla

b.      Fathima Zabeida Issadeen + Dawood

                            i.      Wahida + Mufli

1.      Younus

2.      Thahira

                            ii.      Rameez Dawood

                           iii.      Rimzeth Dawood

c.       Shireen Furha Issadeen + Izzeth Fowzy

                            i.      Shaziya Izzeth + Irshad Ismail

1.      Shabier Irshad

2.      Ifrah Irshad

3.      Imarah Irshad

                             ii.      Mushtaq Ahamed + Shezmina

1.      Abdul Shazad

d.      Fathima Siyana Issadeen + Mazahir

e.      Ahamed Fakir Isadeen + Marjah

 

       9.      Zaid Shariff  + Habeeba Zaid

a.      Mishkath Zaid + Rimzana Moulana

                            i.      Fathima Muzlifah Mishkath

                           ii.      Muhammad Munthasir

                          iii.      Fathima Ruthaiba

                          iv.      Fathima Ruhaisha

 

       10.     Fathima Hani Shariff + Jabir S.M., JP (s/o C.M.H.M. Saly Hadjiar)

a.      Nizam Jabir  + Sahira Waffa

                            i.      Rushdha + Safeer Samsudeen

1.      Azaam Safeer + Afra Fazil

a.      Ayadh Azaam

2.      Inzaam Safeer + Saadhiya Mushtaq

                           ii.      Raziya Yusri + Yusri Uwaise

1.      Ruzni Uwaise

2.      Zahran Uwaise

3.      Saliha Uwaise

                          iii.      Nazmiya Rifkhan + Rifkhan Batcha

1.      Saajidh Rifkhan

2.      Sumaiya

3.      Hajara

                          iv.      Afrath Jabir + Zahra Ajward

1.      Suleiman Jabir

2.      Lukman Jabir

                           v.      Asir Jabir + Rinza Misbah

1.      Mariam Asir

2.      Khadhija Asir

3.      Airah Asir

 

b.      Ansar Jabir + [10] Fathima Thahira binthi-Ghouse (111)

                           i.      Ashker Jabir + Shazna Aslami

1.      Amnah Ashker

2.      Aliya Ashker

                           ii.      Shehzan + Farhath

                           iii.      Dr. Ashique Jabir + Mona

                           iv.      Dr. Shihab Jabir

c.       Ismath Jabir   + Fairouzia Samsudeen

                            i.      Rizni + Amra Fouzul Ameer

                            ii.      Rashard + Nuzla Azmi

1.      Amna

2.      Akmal

3.      Abidh

                           iii.      Fiyaz + Nuzla

1.      Abdullah

2.      Thalha

3.          

d.      Jasmin Jabir + Hassen Muhammad (80,173,174,175)

                            i.      Shezmin + Thariq Waffa

1.      Hammad

2.      Hamdhan

                            ii.      Hifaz + Nabila Cader

1.      Thalal

 

e.      Fahmy Jabir + Nawasa Rauf

                           i.      Farzan Jabir + Sarah Nawaz

1.      Raaliya

2.      Saffiya

                          ii.      Fasla Jabir + Yasir Waffa

1.      Fahd

2.      Murad

                         iii.      Dr. Naushard Jabir

                         iv.      Dr. Farik Jabir

f.        Siyana Jabir + Zavahir (Jewel Arts Group)

                           i.      Afaz Zavahir + Fashana Rali

1.      Alina

2.      Raid

                           ii.      Shaz Zavahir + Yaseera Liyaudeen

1.       Fathima Nuha Shaz

                          iii.      Azra Zavahir + Farzan Najmudeen

1.      Thakib

2.      Anah

 

g.      Fareeha Jabir + Kizar Muhammad

                            i.      Shamila Mohamed + Zaufer Zaid

1.      Akil

2.      Najma

3.      Yumna

                            ii.      Fazeela + Niyazi

1.      Raida

2.      Zarah

 

h.      Farhana Jabir + Azmi Samsudeen

                             i.      Nuzla Azmi + Rashard Ismeth

                            ii.      Arshad Azmi + Zulala Luthuf

1.      Aysha

                            iii.      Nusfa + Shifaq

1.      Safiya

2.      Nubaid

 

        11.  Naleefathu Thahira Shariff + Reyal M.L.M.

 

        12.  Ghanimathus Saadiya Shariff, d:Jan 30 2016 + Muhular

a.      Nasooh Muhular + Nazuha

                            i.      Nazrif + Ishrath

                           ii.      Nabeela + Hifly Huzair

                          iii.      Nihal

b.      Hilmy Muhular + Zaharana Hathy

                            i.      Zahdiya + Sinan Mohamed

1.      Ahmed Amr

2.      Ahmed Akiff

3.      Ahmed Adeeb

4.      Noorul Aisha

                            ii.      Zuhrina + Zakir Nuhman

1.      Mohamed Rasheed

2.      Fathima Amina

3.      Mohamed Ibrahim

                            iii.      Ahmed Zaahid

                            iv.      Zihara + Saud Shaffie (s/o Rizwi Shafi & Dr. Noor Jehan, of McLeod Road, Colombo 4) (358)

c.       Najeema Muhular + MRM Farook

                              i.      Nusra Farook + Zuhudi Zubair

1.      Shuhaib

2.      Shahida

3.      Shahima

                              ii.      Azad Farook + Nusra

1.      Ahmed

2.      Abdulla

3.      Abdul Rahman

4.      Abdul Basith

                              iii.      Finuza + Shazir

1.      Ijaz

                              iv.      Shibly Farook + Nafla

1.      Amna

2.      Yusuf

                               v.      Irfan Farook

d.      Rizvi

 

e.      Zareena Muhular + MOF Jeseem

                                i.      Zaharifa Jeseem + Milhan Haniffa

1.      Asma Milhan

2.      Abdullah Milhan

3.      Abdul Rahman Milhan

                                ii.      Zaleeha Jeseem + Sabry

1.      Suleiman Sabry

2.      Sabiha Sabry

                                iii.      Mohamed Nabavi Jeseem + Nafeesa Alif     

1.      Nabeeha Nabavi

2.      Ibrahim Nabavi

3.      Sumaiya Nabavi

                                iv.      Hussain Multhazim Jeseem + Rushda Haniffa

1.      Aliya Multhazim

2.      Easa Multhazim

f.        Safhani Muhular +

                                 i.      Ihthisham

                                ii.      Sarah Safhani + Shahid 

                               iii.      Ruka Safhani

 

        13.  Bishrul Kareema Shariff + Ahmed Jemaldeen

a.      Saif Shah + Faheema

                                i.      Shaheema + Ashik

1.      Azeema

2.      Azeeza

                               ii.      Saufa + Rikaz

1.      RAID

                              iii.      Sharfan Shah

                              iv.      Shihan

                              v.      Shaheela

b.      Dilshah + Naleem

                              i.      Najmiya + Rikaz

                             ii.      Nafra + Hisan

1.      Razeena

2.      Umer Iffeth

                            iii.      Akram Ali

                            iv.      Arkam Ali

                             v.      Noorul Aleema

c.       Kamil + Rizwana

                             i.      Hajara

                             ii.      Khadeeja

                             iii.      Bilal

                             iv.      Abdullah

 

d.      Marjah + Fakir

                             i.      Imran

                             ii.      Rahma

e.      Aidha + Ilyas

                             i.      Ilhama + Milhan

1.      Umer Iffeth

2.      Maryam

                             ii.      Ihafa

                             iii.      Ifham

f.        Maukooma  + Shiraz

                             i.      Siraj

                             ii.      Safna

                             iii.      Shiyama

 

        14.   Athiathul Marzooka Shariff + Ajward 

a.      Zimna Ajward + Hassan

                             i.      Rukshana + Shakoor

1.      Aliya

2.       

3.       

                            ii.      Sabrina Hassan

                            iii.      Penina Hassan

b.      Munira Ajward

                            i.       Maziya Nazir + Jazal Marzook

1.      Waseem Marzook

2.      Mariam Marzook

3.      Shahim Marzook

                           ii.      Thamjeed Nazir + Mushra Nazir

                          iii.      Raheema Nazir + Rizwan Mafaz

 

c.       Rizwana Ajward + Amith

                           i.      Azmi Amith + Resha Aroos Amith 

1.      Sarah

                           ii.      Osman Amith + Maria

                           iii.      Maryam Amith

                           iv.      Aminah Amith  

 

        15.   Abdul Rasheed Shariff 1930 + Sithy Zareena Lameer    

a.        Muhammad Sanak Ferhat Shariff 1961 –

b.      Husni Rasheed Shariff 

c.         Thasneen Rasheed  

 

        16.         Abdul Rauf Shariff + Khadija Cassim

a.       Rizka Shariff 

b.       Riza Shariff    

c.        Rushda Shariff

 

        17.    Zuhairul Ameen Shariff + Zohara

 

        18.    Ayn Naleefa Shariff + Shaikh Junaid Shaikh Mauroof

a.            Shaikh Nasir Mauroof + Fathima Rizna Sideek

                           i.      Yasir Nasir + Sheza Zainab Meelaud

                           ii.      Salman Nasir + Fazmina Shiraz

1.      Khalid Ammar Salmaan

                           iii.      Muhammad Nasir+ Fawwazah Jainudeen

1.      Huda Muhammad

2.      Shaikh Yusuf Muhammad

                           iv.      Aasiya Nasir + Ikram Nazeer

1.      Majeed Ahamad Ikram

2.      Maahir Ahamad Ikram

                           v.      Shaikh Mauroof Ibraheem Nasir

2nd spouse Kuthun Shareefa Muhammad Khaleel

                           vi.      Anas Nasir

                           vii.      Aslam Nasir

                           viii.      Shaikh Ashraf Nasir

b.           Fathima Marina Mauroof + Mohammad Mumthaz Ansar

                            i.      Asma Ansar + Amri Afzal

1.      Ayesha Areej Amri

2.      Aamina Amri

                            ii.      Hafsa  Ansar + Mohammad Shariq

                            iii.      Mariam Ansar

                            iv.      Fathima Ansar

 

        19.    Zubair Shariff + Sithy Rahma

a.      Zabeela Zubair + Miftah Rahman

b.      Rizna Zubair + Aslam Abdul Ghaffar (Gampola)

c.       Zulfaa Zubair + Bishrul Akram Farook

                           i.      Zainab

                           ii.      Haafila

                           iii.      Hamza

d.      Zuhudi Zubair + Nusra Farook

                           i.      Shuaib

                           ii.      Shaahida

                           iii.      Shahima

e.      Mahmud Zubair + Fathima Balqueez Akram

                           i.      Thalha

                           ii.      Nuha

        20.    Ummu Safiya Shariff + Idroos

a.      Izama Idroos + Fouzul Haqque

                           i.      Ifraz Haqque + Mariam Zahlool

1.      Eesa

2.      Danyal

                           ii.      Inshard Haqque + Maryam Naeem

                           iii.      Imzaan Haqque

b.      Shihama Idroos + Milhan Osman

                           i.      Sabriya + Izney

                           ii.      Sajjad

c.       Fazaama Idroos + Afzal Lafir Wahab

                           i.      Farha + Almas

1.      Adam

2.      Haya

                           ii.      Afra + Shihab

2nd spouse Najeeb Anwer

                           iii.      Saeed

 

                    Shariff Hajiar’s Car Number – X4965 – AUSTIN 10 (Dark Green)

    Obit: HAJIANI - FATHIMA JABIR Beloved wife of the late Alhaj S.M. Jabir (Ex - Chairman U.C.) Beruwela, daughter of the late Mr & Mrs S.L.M. Sheriff Hadjiar (Topplan), daughter-in-law of the late Mr &
    Mrs C.M.H.M. Saly Hadjiar, precious mother of the late Nizam Jabir, Ansar Jabir, late Ismath Jabir, Fahmy Jabir, Jasmin, Siyana, Fareeha and Farhana, stepmother of Nowfel Jabir, Laila and Halidha, mother-
    in-law of the late M.M. Hussain, Dr A.M.M. Shahabdeen, Hassen, Mohamed, Zavahir Mohamed, the late Kizar Mohamed, Azmi Samsudeen, Fouzia, Zahira, Fathima, Fairoozia and Nawaza, sister of the
    late Fouzie Sheriff and brothers. Janaza leaves residence "Salaamath", Chinafort, Beruwela at 11.00 a.m. Monday 9th October

 

    2  Sithy Laila Abu Bakr + Sulaiman Lebbe Marikar Sheriffdeen (74)

        3  Sithy Fathima Sheriffdeen + Ajward Cader

             4  Adham Adjuward + Sithy Fathima Mumtaz Mohideen (div)

    obit:

    Sithy Fathima Mumtaz Mohideen-

    Dearly beloved daughter of late Mohamed Mohamed Mohideen and late Aisha Kulooda Mohideen.Beloved wife of late Adham Cader,Loving mother of Ashika Ishbin and Athifa Liyark. Mother in law        
    of Ishbin Neaz and Liyark Zinoon. Beloved sister of late Kadija Deane, Shahul Hameed Mohideen, Faneena Ansari, Ghouse Mohideen, Nihara sheriff and of late Sheriff Miftha. Sister in law of
    late Hussain Deane Kareema Hameed, Hussain Ansari Zulfath Ghouse, Halwan Sheriff and Fazeena Miftha. Grand mother of Akif Ishbin, Sarah Rizwan,
    Amaani Liyark, Zakiy Ishbin and Rizwan Naleer. Janaza left home at 9 am on 21st December 2014 to Maligawatte burial grounds from no 33 1/1 Lily Avenue, Wellawatte, Colombo 6     

        

                    5   Ashika Adham  + Ishibin Neaz

                        6   Akif Ishibin

                        6   Sarah Ishibin

                        6   Zaky Ishibin

                   5   Athifa Adham   + Liyark Zinoon

                   5  Amani Liyaq

               4  Adham Adjuward + Ayshathul Azma Ziard (30)       

                   5   Afzal Adham  +  Sumaiya

                   5   Azzez adham 

                   5   Azzeza Adham

             4  Name Not Known

                   5  Name Not known

             4  Imthiaz Adjuward + Shrine

                   5   Inshaf Imthiaz

                   5   Shazeela Imthiaz  + Mafaz 

                   5   Aadhil Imthiaz

                   5   Thanzil Imthiaz

             4  Ifthikar Adjuward + Sharifa Begum 

                   5  Fathima Rifka Ifthikar +  Akram Jabir

                       6  Reema Akram

                       6  Aaqil Akram

                       6  Raifa Akram

                  5    Mohamed Shiham Ifthikar + Fathima Minza Mubarak 

                       6  Mohamed Shayaan Shiham, b:2014

             4  Misriya Adjuward + Ameer Hussain Ghany

                  5   Fathima Riyaza Hussain + Name Not Known

                      6  Razzan

                  5   Fathima Rikaza Hussain   +  Shabeen Rahaman

                      6  Mariam

                  5  Mushthaq Hussain Ghany  + Zimna Anver

                  5  Afthab Hussain Ghany  + (?)

                  5  Mushthab Hussain Ghany  + (?) 


       3  Noor Salihiya Sheriffdeen d: Nov 27 2014 + Dr Mohideen Lebbe Mohamed Anver (Mawanella Dispensary, Mawanella) (s/o Mohideen Lebbe & late Siththy Fathima of Galle)

            4  Farah Deena + Hameez Issadeen (Everest Garments, Moratuwa)

                5  Althaf Hameez + Shafeegha Reyaz, m:July 2022 (10) d/o Reyaz Khair & Silmiya Idroos

            4  Mohamed Ajmal Fazli + Fathima Jameela Fazli

                 5  Afnan Saajid Fazli + Rabab Jahan Hannan

                 5  Afrah Thasneem Fazli + Mohamed Hikam Hyder

                     6  Yahya Junaid Hyder

                 5  Afeefah Nisreen Fazli

           4  Mohamed Fawaz (Novel Trend Garments, Moratuwa) + Misly

           4  Mohamed Faizal + Asmiya (Toronto, Canada)

           4  Faidha + Razmi Marzook (Sydney, Australia)

 

obit: 

Hajiyani Noor Saaliha Anver passed away a while ago. Beloved wife of late Dr.M.L.M.Anver of Mawanella Dispensary, Mawanella. Daughter of late Sheriefdeen & late Sithy Laila Sheriefdeen. Daughter in law of late Mohideen Lebbe & late Sithy Fathima of Galle. Sister of late Sulaimaan, late Nuais, late Alavi, late Faleel, late Makeen, late Yehiya, late Siththy FathimaAjwad, late Noor zakiya Mubarak & late Badriya Saharaf. Loving mother of Farah Deena Hameez, Mohamed Fazly (Sydney, Australia), Mohamed Fawas (Novel Trend Garments, Moratuwa), Mohamed Faizal (Toronto, Canada) & Faidha Razmi (Sydney, Australia). Mother in law of Hameez Issadeen (Everest Garments, Moratuwa), Jameela Fazly, Misly Fawas, Asmiya Faizal & Razmi Marzook (Sydney, Australia, Former Electrical Engineer, CEB). Grand Mother of Dr.Zumra Hameez( Zayan Razick ) (UK), Ashkar Hameez (Aysha), Raika Hameez, Althaf Hameez (Malaysia), Afrah Fazly (Hikam), Afnaan Fazly, Afeefa Fazly, Anaah Fawas (Rifath), Sabra Fawas, Adheeb Fawas, Wazeem Faizal, Tharik Faizal, Zakir Faizal, Manaal Razmi & Akeed Razmi. Great Grand Mother of Ayaad Zayan & Salma Ashker. Insha Allah, Janaza leaves residence ( 16/8, Park Street, Dehiwela ) at 3 pm (27th Thursday) to Dehiwela Mohideen Jumma Masjid & Janaza prayers will be held soon after Azar prayers. (Fawas Anver +94777789745, Hameez Issadeen +94773832373)

 

         3  Muhammad Sulaiman Sheriffdeen + Khairiya

                4  Fathima

 

         3  Muhammad Alavi Sheriffdeen

                4  Almaz Alavi + Dr. Imrana FazalAbbas

                4  Mujee Alavi + Simone De Ley

                4  Sharafa Alavi + Munawwar

 

         3  Muhammad Faleel Sheriffdeen + Sithy Khalisa Sameer (20,30,46,60,70,90,93)

                4  Azra Faleel + Rizwan, m:1998

                      5  Muhammad Emaad Rizwan

                      5  Fathima Maariya Rizwaan

                4  Muhammad Falih Faleel + Fathima Rifka Zavahir, m:2006

                      5  Muhammad Aqeel Falih

 

         3  Muhammad Mackeen Sheriffdeen + Fauzul Haneeya Shaideen (244)

 

SHERIFFDEEN - MM (Mackeen). Dearly beloved son of the late S.L.M. Sheriffdeen and late Sithy Laila, son-in-law of the late Dr Z.M. Shaideen and late Thaifa, husband of Fouzul Haneeya, father of Fazal(HNB - ISD), Faraaz (Akbar Brothers) and Faiq (Akbar Brothers), father-in-law of Shama, Shahina and Soraya, grandfather of Taahera, Thahani and Jemima, brother of Fathima, Sulaiman, Nuwaiz, Alavi, Faleel, Yahiya and Badriya (all deceased) and of Noor and Saliya, brother-in-law of Mueenuddeen, Suhuda, Muwaffika, late Dr Faizal, Zuhair, Shibly, Ria'aya, Suhaili, Shuhaib, Hilmy, Fazly and Mumtaz. Janaza leaves residence No.38, Temple Road, Kalubowila, Dehiwala on Thursday 28th April 2005 at 9.30 a.m. to Dehiwela Muslim Burial Ground. Sat Apr 30 2005

 

                4  Mohammed Fazal Mackeen Sheriffdeen + Shama Ismail (99,100)

                      5  Taahera Hasna Fazal Mohammed

                      5 Dayyaan Ishmael Fazal Mohamed, b: 30 Dec 2005

 

                4  Faraaz Sheriffdeen + Shahina

                      5  Thahani

 

                4  Faiq Sheriffdeen + Soraya

 

         3  Muhammad Nuwaim Sheriffdeen

                                                                                                               

         3  Muhammad Yehya Sheriffdeen

 

         3  Noor Zackiya Sheriffdeen, d:22 Dec 2013 + AMM Mubarak (Mubarak Stores, Pettah)

                4  Muaaz Mubarak + Roshan

                4  2nd Spouse of Muaz Mubarak: Amina Thameem

                     5  Maira Muaaz

                     5  Maria Muaaz

                4  Mueez Mubarak

                4  Mujee Mubarak

 

         3  Badriya Sheriffdeen d:1997 at Madinah after performing Hajj + Zachraff Azeez (18,22,106)

                4  Zahana Zachraff Azeez + Ifthikar Wahid

                     5  Muhammad Zaif Wahid

                     5  Fathima Ilma Wahid

                4  Nihara Zachraff Azeez + Muhammad Kamal Sameer (20,30,60,73,90,93)

                     5  Zahid Sameer

                     5  son Sameer

                4  Mustarie Zachraff Azeez + (Miss Muzammil) (10,80)

 

    2  Noor Hamza AbuBakr + Name Not Known

         3  Name Not Known + Imthiaz (Australia)

 

    2  Irrzifathul Haneefa (aka Ummul Fukura) AbuBakr b:26 Oct 1911 + Mohamed Hassen Salih

        3  Kadija Raliya Nalim nee Salih + Mohamed Sammoon Mohamed Nalim (Bank of Ceylon) s/o Sammoon Hajiar proprietor Nalim Saree Works Armour St Colombo 12.

            4  Fathima Rehana Nalim + Mohamed  Dhishki  Marikar Hashim

                5  Fathima Rameeza Hashim + Sashika Dilhara Gunawardena. 

                5  Fathima Farah Hashim

            4  Fathima Ruzaika Nalim + Mohamed Muhsin Faisal Thahir( Molomani)

                5  Mohamed Rizny Faisal + Fathima Rushdha Ikram

                5  Fathima Faiquah Faisal + Mohamed Samir Shakir Anverdeen

                    6  Liyana Samir

                    6  Layth Samir

                5  Mohamed Firaz Faisal

        3  Mohamed Cader Salih