Sri Lanka Moor Family Genealogy

Mohamed Abubakr Marikar - Family # 34

1  Mohamed Abubakr Marikar (Kudi Odayar) of Matara

    2  Hamid Lebbe Marikar (Comister, Periya Mohottiar)

          3  Oduma Lebbe Marikar Mohottiar

                4  Sulaiman Lebbe Marikar Matchicham

                      5  Mahmud Naina-Marikar Mathicham 1854-circa 1937 Matara) + Fathuma Natchiar Syed Mustafa Notaris (35)

                            6  Mahmud Naina-Marikar Shihabudeen Marikar 1887-???? + Vakila Mohamed Abubakr (Gem Merchant)

                                  7  Mohamed Fathihu Shihabudeen (Shroff)

                                  7  Mohamed Sabith Marikar Shihabudeen (CGR)

                                  7  Bishrudeen Shihabudeen

                                  7  Lutufudeen Shihabudeen

                                  7  Sithy Marhama Shihabudeen

 

                            6  Mahmud Naina-Marikar Salahudeen Proctor SC 1889-???? (Matara) + Zulaikha Mudaliyar Mahmud

                                  7  Azeema Salahudeen + Sulaiman Hashim (30)

                                        8  Zeeniya Sulaiman Hashim + Mohamed Frouze Saheed (14,15,98)

                                              9  Bathool Saheed

                                              9  Shameema Saheed

                                        8  Mohamed Azeemudeen Hashim

                                        8  Mohamed Izhar Hashim

                                        8  Rehana Hashim

 

                            6  *2nd Spouse of Mahmud Naina-Marikar Salahudeen: + Ummu Salma Cader

                                  7  Guzeeda Salahudeen + Abdul Jabbar (Principal GMMS Trincomalee)

 

                            6  Mahmud Naina-Marikar Jalaludeen Alim + Shifa Umma Mahmud

                                  7  Luthfia Jalaludeen (deceased) + Abdul Cader Mohamed Ramieze (Accountant, Air Force)

                                                8  Azmin Ramieze + Ismethdeen

                                                      9  Adheeb Ismethdeen

                                                      9  Aadhila Ismethdeen

                                                      9  Aadhil Ismethdeen

                                                      9  Ashika Ismethdeen

                                                8  Reza Ramieze + Sharmila

                                                      9  Husna Reza

                                                      9  Bilal Reza

                                                8  Rizwan Ramieze + Azra Faleel (20,74), m 1998

                                                      9  Mohamed Emaad Rizwan + Hasna Deen (259) m:Dec 2023 d/o Neshard Deen & Mazeena Khan

                                                      9  Maariya Rizwan

                                                8  Thanzil Ramieze + Shekha

                                                      9  Sabeeha Thanzil

                                  7  Virdhiya Jalaludeen (deceased) + Haleel (Inspector of Schools)

                                                8  Shabnam Haleel + Aslam

                                                      9  Laaiqa Aslam

                                                      9  Aqeel Aslam

                                                8  Siraj Haleel + Latifa (Bahrain)

                                                      9  Noora Siraj

                                                      9  Yesmin Siraj

                                                8  Altaf Haleel     

                                  7  Hamdiya (deceased) Jalaludeen

                                  7  Fathima Jalaludeen + Hanzeer (As/Reg, Ayurvedic Dept, University of Col)

                                                8  Azra Hanzeer + Mumtaz

                                                      9  Manal Mumtaz

                                                8  Afroza Hanzeer

                                                8  Aqila Hanzeer + Rizvi

                                                      9  Thasneem Rizvi

 

                            6  Mahmud Naina-Marikar Liya-Ud-Deen Alim + Shafa Umma Dawood Marikar

                                  7  Jawfer Liya-Ud-Deen + Lareefa Rasheed

                                          8  Irfan Mahmud

                                  7  Mihlariya Liya-Ud-Deen + Nasrullah

 

                            6  *2nd Spouse of Mahmud Naina-Marikar Liya-Ud-Deen Alim: + Rahmath Umma Dawood Marikar

                                  7  Ameen Liya-Ud-Deen + Farida Assen Kuthdoos (Puttalam)

                                  7  Ma’mun Liya-Ud-Deen + Nazeeha Mohamed Fulail

                                  7  Matheen Liya-Ud-Deen

                                  7  Mazeena Liya-Ud-Deen + Dr  Cassim (UK)

 

                            6  Deshamanya Dr  Badiuddin Mahmud (b: 23 Jun1904 - d:16 Jun 1997) + Shums-Un-Nahar Falaloon Marikar (Puttalam)

(Twice Minister of Education, Minister of Broadcasting, Minister of Health & Minister of Housing, Principal - Gampola Zahira College)

                                  7  Kaamila + A.A. Latiff (son of Assen Kuthdoos of Puttalam)

                                        8  Farhana Latiff

                                        8  Nusrath Latiff

                                        8  Aman Latiff

                                        8  Famin Latiff

                                        8  Shahdana Latiff

                                        8  Azam Latiff

 

                          6  Deshamanya Dr  Badiuddin Mahmud (b: 23 Jun1904 - d:16 Jun 1997) + (m:1946) Fathima Khanam Habibur Rahman Khan (New Delhi)( (b:2 Nov 1925 - d:6 Oct 2010)

                               7  Dr  Kamaludin Irshad Mahmud (b: 10 May 1948) + (m:1973) Dr  Karola Wallrodt (b:27 Sep 1953)

                                        8  Djamila Mahmud (b: 18 Jul 1974) +(m-1996, Dv 2002) Michael Strube (architect) (b:10 Dec 1973)

                                             9  Sophia Strube (b: 12 Jul 1996)

                                        8  Djamila Mahmud (b: 18 Jul 1974) +( m-2007) Dr Patrick Stais (b: 20Oct1980)

                                             9  Lasse Stais (b: 20 Sep 2009)

                                             9  Yunis Stais (b: 07 Jan 2011)

                                        8  Dr Nabil Mahmud (b: 28 Jul 1976)

                                        8  Nadia Mahmud (b: 22 Dec 1988)

                               7  Jamaludin Tariq Mahmud (b:26 Dec1949) (Islamic Banker )+ (m -1981)Fathima Shezmina Hathy (b:14 sep 1964) #41  

                                        8  Abdullah Mahmud (b:10 Dec 1981) + (m:2009) Shameera Salahudeen (b:16 Dec 1985)

                                        8  Omar Mahmud (b:19 May 1984)

                                        8  Zainab Mahmud (b:19 Apr 1989) + (m:2010) Mohamed Nuzhan Buhary (b:28 Apr 1982)

                                        8  Ahmed Imaadudin Mahmud (b:26 Dec 1994)

                               7  Vaseema Mahmud (b:21 Mar 1955) + (m:1977) (Ismail Osman (b: 10 Apr 1951)

                                        8  Kauser Banu Ismail (b:27 Dec1977) + (m:1997) Kadheem Bhaila (b:9 Oct 1972)

                                            9  Zain Kadeem Bhaila (b:17 Aug 1999)

                                            9  Tahir Kadeem Bhaila (b:31 Jan 2002)

                                            9  Luth Kadeem Bhaila (b:15 Oct 2008)

                                        8  Asifa Ismail (b: 10 Apr 1984) + (m: 2000) Hamza Yoonus (b:27 Sep 1979)

                                            9  Taybah (b:24 Sep 2001)

                                            9  Amaani (b:07 Oct 2003)

                                            9  Afnaan (b:16 Dec 2007)

                                        8  Osman Ismail (b:28 Jun 1982) + (m:2007) Aasiah Mariam Harun (b:14 Mar 1984)

                                            9  Mohammed Zeydaan Osman (b:22 Sep 2010)

                                        8  Umair Ismail (b: 21 Jul 1986)

                                        8  Aisha Ismail (b: 17 May 1992) + (m: 2009) Abdullah Kassim (b:3 Jan 1987)

                                 7  Dr Nusrath Mahmud (b:10 Jun 1957) + (m:1983) Dr M.Razeen Anver (b:15 Apr 1948)

                                       8  Dr  Omar Anver (b: 24 May 1985) + (m: 2011) Dr Nusrath Cader (b: 28 Aug 1986)

                                       8  Hamza Anver (b: 15 Jun 1988)

                                       8  Zahra Anver (b: 09 Aug 1991) + (m:2010) Dr  Mohamed Riyaz Hafrath (b:6 Jun 1982)

                                            9  Mohammed Eisa Riyaz Hafrath (b: 10 Dec 2010)

                                       8  Khalid Anver (b: 1 Jul 1998)

 

                            6  Afeerath Umma Mahmud Naina-Marikar 1894-1969 (Matara) + Cassim Hadjiar (Grandson of Hajiar Appa)

                                  7  Sufiya Umma Cassim + Shahabdeen Hajiar

                                        8  Marzook Shahabdeen

                                        8  Maftoon Shahabdeen

                                        8  Mathloob Shahabdeen

                                        8  Marikar Shahabdeen

                                  7  Jistiya Cassim + Shahabdeen Hajiar

                                        8  Irfan Shahabdeen

                                        8  Marjan Shahbdeen

                                  7  Vaseela Cassim + Zackariya Alim (Matara)

                                        8  Yehiya Zackariya

                                  7  Zubaida Cassim + Nazim Hajiar

 

                            6  Fatheelath Umma Mahmud Naina-Marikar 1892-???? (Matara) + Buhari Alim Sahib

                                  7  Fathima Zohera Buhari + Mukthar (Teacher)

                                        8  Akram Mukthar + Shifaya

                                             9   F Minha Akram + Shukran Salih of Matara

                                                 10   F Safiya Salih

                                             9   F Nadiyah Akram + Hazim Abdul Cader (80)

                                                 10   Tayyib M Abdul Cader

                                                 10   Naqeeb M Abdul Cader

                                       8  Sameeha Mukthar + Ubaidullah

                                  7  Fathima Saada Buhari + Mohamed Yacoob Hameem (143)

                                       8  Mumtaz Yacoob + Hussain (Ehaliyagoda)

                                       8  Yusuf Yacoob + Jowza Mashoor

                                  7  Fathima Afeefa Buhari + Osman (Galle)

                                       8  Zia Osman

                                  7  Fathima Naleefa Buhari + Ajmal

                                       8  Zeenath Ajmal

                                  7  Abdul Bari Buhari + Inul Riyaya

                                       8  Rihana Abdul Bari

                                       8  Fazail Abdul bari

                                  7  Rafeek Buhari + Sithy Noor

                                       8  Arshad Rafeek

 

                            6  Rafiyah Umma Mahmud Naina-Marikar 1902-circa 1937 (Matara) + Ismail (Engineering Supervisor)

 

    2  daughter + Sheikh Ismail (Araby Appa)

          3  Ibn Sheikh Izadeen

                4  Ibn Sheikh Abdullah

                      5  Ibn Sheikh Salih

                            6  Ibn Sheikh Sawos

                                  7  Ar Rabahee Al Abbasi Nasaba Va Sideek Hasab Al Yemen Az Zabeedi

                                        8  Abdus Samad Appa

                                        8  Sheikh Yahya Bin Sheikh Ismail Al Yemeni (Hadjiar Appa) (108)

    2  daughter