Sri Lanka Moor Family Genealogy

AseLeva -  Family #63

1  Rasha Marikar (Maggona)

   2  Ahamed Lebbe Rasha Marikar

      3   Hassan Marikar Ahamed Lebbe

         4  Muhammad Thamby Hassan Marikar

            Hassan Lebbe (AseLeva) Muhammad Thamby + Abee Umma

               Cader Mohideen Hassan Lebbe + Musthafa Umma

                  7  Cader Mohideen Muhammad Yoosuf + Ayesha Umma       

                        8  Marzook Yoosuf

                        8  Muhammad Saleem Yoosuf + Ameena Zavahir

                             9  Fathima Rehana Saleem + Muhammad Rashard Azeez

                             9  Fathima Zeena Saleem + Muhammad Shafiu Ovais

                             9  Fathima Rafiya Saleem + Muhammad Rashard Muhammad Hazam

                        8  Athaya Yoosuf + Abdul Cader A.H.M.

                        8  Sithy Naleema Yoosuf + Muhammad Ozeer Awfer

                        8  Sa’adul Hussain Yoosuf + Fathima Khaneema

 

                    7  Khadija Umma Cader Mohideen + Muhammad (Padan)

                        8  Ameena Umma Muhammad + Noordeen A.L.M.

                             9  Noordeen Abdul Cader + Binthy Mazahima Samsudeen

                                  10  NurJahan Abdul Cader + Muhammad Ismail Maharoof (13)

                                  10  Sarah Abdul Cader + Muhammad Shiraz Farook (10)

                                  10  Kareema Abdul Cader + Sadik Sufi-Ismail

                                  10  Hafeez Abdul Cader + Name not Known

                             9  Noordeen Muhammad Jalaldeen + Fathima Zohara Ghouse

                                  10  Muhammad Ifthikar Jalaldeen

                                  10  Ameena Niloufa Jalaldeen

                                  10  Fathima Shazadi Jalaldeen

                                  10  Muhammad Ghasnafer Jalaldeen

                        8  [1] Rahma Beebee Muhammad + [2] Mohamed  Cassim Muhammad Fuad  

                             9  [3] Sithy Hajara Fuad + [4] Muhammad Saheed Muhammad Fazilee

                             9  [5] Fathima Fuad

                             9  [6] Muhammad Hussain Fuad + [7] Sithy Zahida Izzudeen

                                  10  [8] Allal Ahmed Fuad + [9] Fathima Rizna Thaha

                                         11 [10] Muhammad Irfan Fuad

                                         11 [11] Fathima Khadija Fuad

                                  10  [12] Bilal Ahmed Fuad

                                  10  [13] Fathima Ruzna Fuad + [14] Imran Mubarak Thaha

                                         11 [15] Muhammad Omar Thaha

                                         11 [16] Fathima Rehana Thaha

                                  10  [17] Hilal Ahmed Fuad

                              9  [18] Mohamed Musthafa Cassim Fuad + [19] Noor Fathima Mahbooba Mugheeth (161)

                                    10  [20] Fathima Farveen Fuad

                                    10  [21] Muhammad Musthafa Fuad

                              9  [22] Sithy Zubaida Fuad + [23] Muhammad Ajward Mohideen

                                    10  [24] Fathima Farzana Mohideen + [25] Muhammad Nazhar Nalir

                                           11  [26] Muhammad Iyoob Nalir

                                           11  [27] Muhammad Sabir Nalir

                                    10  [28] Muhammad Fouzi Mohideen + [29] Fathima

                                           11  [30] Muhammad Irshad Fouzi

                                           11  [31] Fathima Fouzi

                                    10  [32] Muhammad Jiffrey Mohideen + [33] Fathima Fazra

                                           11  [34] Fathima Aneeka Mohideen

                                           11  [35] Fathima Salma Mohideen

                           8  Muhammad Ghouse + Sithy Ayesha Mansoor

                                9  Fathima Zohara Ghouse + Jalaldeen NM

                                9  Muhammad Shafik Ghouse Ummu Fatheela Anver

                                    10  Fathima Yusra Shafik

                            8  Sithy Huzaima Mohideen + Cader Sahib

                                9  Ummu Cader Sahib + Muhammad Haniffa Muhammad Shuhaib

                                9  Khadija Cader Sahib + Muhammad Hashim Muhammad Cassim

                            8  Muhammad M Mohideen + Noor Saleema

                                9  Mehrun Nihar Mohideen + Muhammad Thahir Muhammad Shirazy

                                9  Muhammad Shiraz Mohideen

                                9  Shahazan Mohideen

                                9  Shahana Mohideen

                                9  Shamila Mohideen

 

                     7  Cader Mohideen Muhammad Sahid + CM Balkis Umma

                          8  Sithy Zowhariya Sahid, d:Mar 11 2007 + MAC Thawfeek (d/o Marhoom A.M. Thowfeek and Marhooma Sithy Rahila Thowfeek)

 

THOWFEEK - SITHY ZOWHARIYA Beloved wife of Marhoom MAC Thowfeek, daughter of Marhoom CMM Sahid and Marhooma Balkis Umma Sahid, daughter-in-law of Marhoom A.M. Thowfeek and Marhooma Sithy Rahila Thowfeek, eldest sister of Marhoom Al-Haj Ozeer, Marhoom Al-Haj Lafirdeen, Marhoom Al-Haj Rishard, Marhoom Al-Haj Marleen & Marhooma Noorul Hamza, aunty of Majid & Leena, Marhoom Alawi & Rozanee, Riza (Attorney-at-law) & Rinoozi, Al-Haj Fareez & Rizvi, Fazal & Fazeena, sister-in-law of Hajiani Kaneema, Hajiani Razeena,, Hajiani Iyne, Marhoma Hajiani Zulaiha, Marhoom Dr Ziyad Awn, Marhoom Ashraff, Sahal, Marhoom Mushin Hibishi & Nuzha, expired. Janaza leaves residence 19, Mount Pleasant, Baseline Road, Colombo-9 at 9 a.m. on 12th March 2007 for Burial at Kuppiawatta Muslim Burial Ground. DN Mon Mar 12 2007

 

                             8  Muhammad Sahid Muhammad Ozeer + Ghaneemathul Rahmaniya Saleem (40)

                                 9  Mafuzathul Saidiya Ozeer + Feroze Samsudeen

                                    10  Shifaaz Firoze

                                 9  Muhammad Sahid Shah Naaz Ozeer, Dr + Zainab Nazli, Dr

                                    10  Fathima Sarah Ozeer

                                    10  Muhammad Ali Ozeer

                                 9  Muhammad Sahid Shah Nooz Ozeer + Sithy Fathima Minna Saleem (10,40,46)

                                    10  Fathima Nusrath Ozeer

                                    10  Fathima Zeenath Ozeer

                              8  Muhammad Sahid Muhammad Mazeer

                              8  Muhammad Sahid Muhammad Lafirdeen + Razeena

                                  9  Ashraf Lafirdeen + Rehana

                                    10  Azra Ashraf

                                    10  Afif Ashraf

                                  9  Shahul Hameed Lafirdeen

                                  9  Fathima Nazeema Lafirdeen + Muhammad Ali

                                  9  Fathima Nazeera Lafirdeen + Jawffer

                              8  Muhammad Sahid Muhammad Rishard + Ayn

                                  9  Mazeer Rishard + Dina

                                  9  Mazeera Rishard + Muhammad Noor

                                    10  Mafaz Noor

                                    10  Mafaza Noor

                                  9  Zulficar Rishard + Farook

                                    10  Fawaza Farook + Faizal

                                    10  Fazma Farook

                                    10  Feyaza Farook

                                    10  Fayzan Farook

                                  9  Muneer Rishard + Sithy Zahara

                                    10  Fazmy Muneer

                                    10  Fazlyn Muneer

                                    10  Farah Muneer

                                  9  Zeeniya Rishard + Aslam

                                    10  Ifraz Aslam

                                    10  Ifthikam Aslam

                                    10  Imra Aslam

                                  9  Fathima Rishard + Aleem

                                    10  Adilla Aleem

                              8  Muhammad Sahid Muhammad Hamza

                              8  Muhammad Sahid Noorul Akeena

                              8  Muhammad Sahid Muhammad Marleen + Zulaiha

                                  9  Shaidiya Azmi Marleen + Thasleem

                                  9  Fathima Nazreena Marleen + Hussain Farook Ibrahim

                                    10  Faazil Farook + Hasna  (13,30, 93)
                                           11 Fathima Hishma

                                    10  Fazry Farook

                                    10  Nazra Farook + Rizlan Ali Thajudeen
                                           11  Aisha
                                           11  Mohamed Sa'ad

                                  9  Farzuhan Marleen + Carmila Mariyam

                                      10  Faheema Farzuhan

                              8  Muhammad Sahid Noorul Hamza + Ziard Muhammad Awn (61)

                                  9  Abdul Majid Muhammad Awn + Leena

                                    10  Nabeer Ali Awn

                                    10  Maleena Awn

                                  9  Rozanne Awn + Alavi

                                    10  Fathima Azmath Alavi

                                    10  Omar Ali Alavi

                                    10  Hassan Ali Alavi

                                  9  Fathima Rinoozi Awn d:Julky 31 2008 (see obit below) + M M A Reza (Attorney-at-Law), s/o late MHM Mohideen & late Haleemathus Saidiya

                                    10  Ahmed Zulkifli Reza

                                    10  Noor Raian Reza

                                  9  Rizwi Awn + Fareed

                                    10  Nusrath Fareed

                                    10  Hussain Fahim Fareed

                                    10  Hussain Fazil Fareed

                                  9  Fazal Awn

obit: FATHIMA RINOOZI - Beloved wife of MMA Riza (Attorney-at-Law), loving mother of Ahmed Riza (Ernst & Young), Noor Raihan (Presbyterian Balika), daughter of late Dr Ziyad Awn & late Noorul Hamza, daughter-in-law of late MHM Mohideen & late Haleemathus Saidiya, loving niece of late MAC Thowfeek & late Sithy Zowhariya, sister of Majid (Barwil Meridian), Rozanee, Rizvi & Fazal (Anglo Asian Travels), sister-in-law of Leena (Barwil Meridian), late Alavi, Al Haj Farees, Fazeena, late Jiffry, Al Haj Azfer (Austria), Al Haj Aslam, Al Haj Mohamed (Austria), Azmi (Bairaha), Al Haja Hibishiya, Maziya, Zeeniya, Al Haj Akram (Dubai), Moulavi Ahmed Shah (Jamali), expired. Janaza took place on 31st July 2008 at Maligawatte Muslim Burial Ground. The family wish to thank all relations, friends & well-wishers who attended the funeral, sent messages of condolence & assisted us in numerous ways during the time of our grief. We regret our inability to thank them individually. No. 19, Mount Pleasant, Baseline Road, Colombo 9. SO Aug 3 2008

 

                           7  Cader Mohideen Muhammad Hassan + Zaithoon Umma

                               8  Mohideen Hassan, Dr + Noor Haseena Mackeen (21)

                                    9  Fairoze Hassan + Firdhouse Maharoof (17,30,90,93,96,144)

                                        10  Muhammad Thabith Hassan

                                        10  Fathima Thameena Hassan

                                        10  Muhammad Thayyib Hassan

                               8  Makshood Hassan + Binthy Rayha Khalid

                                    9  Aynul Mazhara Hassan + Muhammad Falih Mohideen

                               8  Nizam Hassan + Ayn Mohideen

 

                           7  Cader Mohideen Rahilla Umma + Thowfeek

                               8  MAC Thowfeek + Sithy Zawhariya

 

                           7  Cader Mohideen Zainudeen + Nafia Umma

                               8  Sithy Ayesha Zainudeen

                               8  Zahira Zainudeen

 

                           7  Cader Mohideen Shahul Hameed

 

                           7  Cader Mohideen Abdul Cader

 

                     6  Colanda Marikar Hassan Lebbe

                           7  Colanda Marikar Muhammad Abul Hassan

                               8  Abul Hassen Muhammad Zubair

 

                          7  Colanda Marikar Muhammad Salih

                               8  Muhammad Lafir Muhammad Salih

                               8  Muhammad Saleem Muhammad Salih

                               8  Muhammad Ajward Muhammad Salih

 

                     6  Muhammad Cassim Hassan Lebbe + Hajara Umma

                          7  Muhammad Cassim Muhammad Rauf + Rahma Beebi Yoosuf

                               8  Muhammad Nizar Muhammad Rauf + Sithy Ameen

                                    9  Muhammad Nuzver Muhammad Nizar

                                    9  Muhammad Rizan Muhammad Nizar

                                    9  Muhammad Rushdi Muhammad Nizar

                                    9  Fathima Raika Muhammad Nizar

 

                7  [2] Muhammad Cassim Muhammad Fuad + [1] Rahma Beebee Muhammad

                     8  [3] Sithy Hajara Fuad + [4] Muhammad Saheed Muhammad Fazilee

                     8  [5] Fathima Fuad

                      8  [6] Muhammad Hussain Fuad + [7] Sithy Zahida Izzudeen

                            9  [8] Allal Ahmed Fuad + [9] Fathima Rizna Thaha

                                    10  [10] Muhammad Irfan Fuad

                                    10  [11] Fathima Khadija Fuad

                             9  [12] Bilal Ahmed Fuad

                             9  [13] Fathima Ruzna Fuad + [14] Imran Mubarak Thaha

                                    10  [15] Muhammad Omar Thaha

                                    10  [16] Fathima Rehana Thaha

                             9  [17] Hilal Ahmed Fuad

                      8  [18] Mohamed Musthafa Cassim Fuad + [19] Noor Fathima Mahbooba Mugheeth (161)

                             9  [20] Fathima Farveen Fuad

                             9  [21] Muhammad Musthafa Fuad

                      8  [22] Sithy Zubaida Fuad + [23] Muhammad Ajward Mohideen

                             9  [24] Fathima Farzana Mohideen + [25] Muhammad Nazhar Nalir

                                    10  [26] Muhammad Iyoob Nalir

                                    10  [27] Muhammad Sabir Nalir

                             9  [28] Muhammad Fouzi Mohideen + [29] Fathima

                                    10  [30] Muhammad Irshad Fouzi

                                    10  [31] Fathima Fouzi

                             9  [32] Muhammad Jiffrey Mohideen + [33] Fathima Fazra

                                    10  [34] Fathima Aneeka Mohideen

                                    10  [35] Fathima Salma Mohideen