Sri Lanka Moor Family Genealogy

Muhammad Uduman Lebbe - Family #117

1  Muhammad Uduman Lebbe

....2  Sithy Ayesha Uduman Lebbe

....2  Mohideen O.L.M. + Sithy Hameeda Umma

..........3  Noor Raleena Mohideen + Abdul Careem Muhammad Faleel

................4  Noorul Fouzia Faleel + ZainulAbdeen Muhammad Siddeek Hussain

......................5  Mhammad Macky Al-Fassy Hussain + Raziya

............................6  Asma Fassy

......................5  Fathima Naminaz Hussain + Muhammad Althaf

............................6  Shafna Althaf

......................5  Zainul Ifham Hussain + Fawmiya Zubair

................4  Muhammad Faleel Muhammad Rifa + Fathima Madina

......................5  Zulfickar Rifa + Tuan Nizeer

......................5  Fathima Rifa

......................5  Muhammad Zafar Rifa

................4  Zareena Faleel + Abdul Hameed Shafi Muhammad (92)

......................5  Fathima Rizona Shafi Muhammad + Muhammad Imthiaz Thowfeek

............................6  Muhammad Infaz Thowfeek

............................6  Muhamad Imran Thowfeek

............................6  Mhammad Riyaz Thowfeek

............................6  Muhammad Rifky Thowfeek

......................5  Muhammad Sharaz Shafi Muhammad + Sajida Thahir

................4  Naimathul Naufara Faleel + Muhammad Siddeek Mohideen

......................5  Fathima Rizwana Mohideen

................4  Muhammad Zafarullah Faleel

..........3   Noorul Fareeda Mohideen + Abdul Rahman Muhammad Shihabudeen (92)

................4  Muhammad Shihabudeen Mhammad Shibly + Nona Rahila Johar

......................5  Sithy Fareeda Shibly + Abdul Rasheed

............................6  Muhammad Thariq Ramesh Rasheed

............................6  Fathima Farisha Rasheed

......................5  Muhammad Taslim Shibly + Nme Not Known

                                6  Dayyan Shibly

......................5  Fathima Rehana Shibly

.........3  Noor Shafeeka Mohideen

---2  *2nd spouse of Mohideen O.L.M.

.........3  Sithy Hameeda Mohideen + Idroos Lebbe Marikar Muhammad Mackeen

................4  Khadijathul Farahana Mackeen + Muhammad Ameen

......................5  Fathima Imrana Ameen

.........3  Muhammad Sanoon Mohideen

---2  *3rd spouse of Mohideen O.L.M. + Rahumath Umma